Ms:Beginners Guide 1.3.3.0

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mana-mana fotografi udara mungkin akan mempunyai ofset (offset) atau tidak sama sekali berjajar jika dibandingkan dengan kedudukan sebenar objek-objek di atas tanah. Ada sesetengah kawasan, ofsetnya kecil dan boleh diabaikan. Namun begitu, ada sesetengah kawasan mempunyai ofset yang lebih ketara daripada ralat GPS (>10 meter). Ofset ini boleh juga berbeza-beza di suatu kawasan yang kecil (dan perlukan pembetulan semula). Anda wajib meneliti kewujudan ofset sebelum anda mengubah data OpenStreetMap sedia ada atau menambah data baru.

Cara-cara berpotensi untuk membuat penjajaran dan memeriksa jajaran:

  • jejak atau log surih GPS sedia ada atau data tempat menarik dengan persis yang tinggi
  • data OSM sedia ada

Hidupkan fotografi udara

iD

Imejan Bing atau Mapbox yang tidak dijajarkan akan dipaparkan.

JOSM

tunas

Jajarkan fotografi udara


iD

Artikel utama: Segmen iD dalam rencana Using Imagery(en)
  • Tekan B dalam editor yang terbuka atau klik ikon seperti lapisan.
  • Klik pada fix imagery alignment.
  • Anda boleh menggunakan anak-anak panah untuk menggerakkan fotografi udara.

Ofset fotografi ini tidak disimpan selepas anda selesai dengan sesi penyuntingan anda.

JOSM

Seterusnya