Fa:Beginners Guide 1.3.3.0

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
کمک بگیرید درباره اوپن­‌استریت­‌مپ مرور نقشه چگونگی مشارکت مشارکت در داده­ٔ نقشه ویرایشگر­ها واژه‌نامه راهنمای مبتدیان

بدون در نظر گرفتن منبع، تصاویر ماهواره‌ای با محل واقعی اشیا روی زمین جابجایی دارند. شاید گاهی آنقدر این مقدار کم باشد که بتوان آنرا نادیده گرفت، اما از خطای معمول دستگاه‌های GPS بیشتر باشد (>> ۱۰ متر) و حتی در هر منطقه تغییر می‌کند (که موجب تطبیق دوباره می‌شود). بررسی این موضوع قبل از جابجا کردن اشیا موجود و یا اضافه کردن اشیا جدید حتماْ بایست صورت پذیرد.

راههای موجود برای تراز کردن و بررسی تراز تصاویر:

  • مسیرهای GPS موجود یا داده‌های POI بسیار دقیق
  • داده‌های موجود OSM

فعال کردن تصاویر هوایی

iD

تصاویر غیر تراز ماهواره‌ای بینگ یا Mapbox نشان داده می‌شود.

JOSM

stub

تراز کردن تصاویر ماهواره‌ای

information sign

این یک مقالهٔ خرد است. با گسترش آن به OpenStreetMap کمک کنید.

iD

Template:Fa:Main

  • وقتی که ویرایشگر باز است 'b' را بزنید (یا آیکون لایه‌ها را کلیک کنید)
  • سپس بر روی "Fix imagery alignment" کلیک کنید
  • چهار فلش را میبینید که به شما اجازه میدهد تا تصاویر را به اطراف جابجا کنید.

افست تصاویر بین جلسات ذخیره نمی‌شود

JOSM

مرحله بعد