Pl:Key:adr_les

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg adr_les
(identyfikator_obszaru_leśnego)
Opis
Pełny identyfikator obszaru leśnego w Polsce Show/edit corresponding data item.
Grupa: Pokrycie ziemi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

adr_les=* — określa unikalny identyfikator leśnej jednostki administracyjnej w Polsce.

Opis funkcji

Składa się z części od najwyższego do bieżącego szczebla hierarchii (w zaimportowanych danych niższe szczeble wypełnione są odstępami, zobacz wiadomość na liście dyskusyjnej), oddzielonych łącznikami. Identyfikator bieżącego szczebla jest również używany w ref=*.

Ten sam identyfikator jest używany w ramach  Systemu Informatycznego Lasów Państwowych[1].

Hierarchia[1]

  1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  2.  nadleśnictwo
  3.  obręb
  4.  leśnictwo
  5.  oddział
  6.  pododdział wydzielenie

Identyfikatory kolejnych poziomów hierarchii są łączone łącznikami. Łącznik jest zawarty również w identyfikatorze ostatniego poziomu.

Przykłady

  1. relation 8556836 (przykład oddziału)
  2. way 618850650 (przykład pododdziału/wydzielenia)

Zobacz też

Przypisy