Pl:OpenFireMap

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
OpenFireMap
Schnaittach, Germany
Schnaittach, Germany
Slippy map: openfiremap.org
Język: polski

OpenFireMap - projekt którego celem jest tworzenie zoptymalizowanej mapy dla potrzeb Straży pożarnej w oparciu o OpenStreetMap.

Obejmuje: budynki Straży pożarnej, hydranty, zbiorniki wodne, stawy wykorzystywane do gaszenia pożarów (punkty ssące), które powinny zostać uwydatnione.

Oprócz mapy online, udostępniany jest łatwy eksport wydruku na papierze lub szybkie wyświetlanie na różnych nośnikach.
Zostanie również utworzony eksport stanowisk hydrant w postaci pliku GPX.

Aktualizacja

Mapa jest aktualizowana co cztery, lub pięć dni.

Przykłady

Wieluń, Polska
Lokalizacja hydrantów przeciwpożarowych w Wieluniu (1/2014)

Miejscowość Wieluń oraz jej okolice zostały w całości zmapowane na potrzeby straży pożarnej i może służyć jako przykład.

Strona internetowa i jej historia

Portal OpenFireMap.org został zarejestrowany przez użytkownika Wankmann.

Pierwsza wersja została stworzona przez Ti we wrześniu 2010 roku. Opierała się na rozmowach w Nürnberger Stammtisch zainicjowanych przez Markus w Zurychu podczas mapping party. Do końca 2011 roku domena OpenFireMap.org pokazywała mapę.

W grudniu 2010 roku, na całym świecie, został przeprowadzony Project of the Week, związany z obiektami Staży pożarnej. Można tam znaleźć statystyki dotyczące tworzonych obiektów.

W październiku 2011 r. sprawa "firemap" została ponownie omówiona na OSM Stammtisch w Nürnberg. Od tego czasu alternatywny rozwój odbywa się w małych grupach. Nowa warstwa "firemap" została stworzona bazując na Openptmap.org (http://openptmap.org/).
Od stycznia 2012 domena OpenFireMap.org kieruje właśnie tam.

Rendering na mapie

Budynki Straży pożarnej są widoczne od 11 poziomu powiększenia, a hydranty i niektóre źródła wody używanej do gaszenia, pokazują się od poziomu 14. Symbole zmieniają się w zależności od poziomu powiększenia.

Obiekt Straż pożarna Hydrant nadziemny Hydrant podziemny Hydrant przyścienny Inne / nieznane rodzaje hydrantów Zbiornik na wodę Staw wykorzystywane do gaszenia pożarów
Zoom Bereichswache 40, Frankfurt-Ostend.jpg Ofm ofhydrant.jpg Ofm hydrantenschild.jpg
Berlin hydrant 20050211 p1000517.jpg
Mh Wandhydrant im Kaufhaus.jpeg Berlin hydrant 20050211 p1000517.jpg Ofm loeschwasserbehaelter.jpg Dry hydrant.jpg
Ofm saugstelle.jpg
7 brak brak brak brak brak brak brak
8 brak brak brak brak brak brak brak
9 brak brak brak brak brak brak brak
10 brak brak brak brak brak brak brak
11 Ofm fire station 11.png brak brak brak brak brak brak
12 Ofm fire station.png
ohne ref
geplant
brak brak brak brak brak brak
13 Ofm fire station.png
ref
brak brak brak brak brak brak
14 Ofm fire station.png
ref
Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png
15 Ofm fire station.png
ref
Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png Ofm hydrant 15.png
16 Ofm fire station.png
ref
Ofm hydrant p 17.png Ofm hydrant u 17.png Ofm hydrant w 17.png Ofm hydrant 17.png Ofm water tank 17.png Ofm openwater 17.png
17 Ofm fire station.png
ref
Ofm hydrant p 17.png
fire_hydrant:diameter
Ofm hydrant u 17.png
fire_hydrant:diameter
Ofm hydrant w 17.png Ofm hydrant 17.png
fire_hydrant:diameter
Ofm water tank 17.png
water_tank:volume
Ofm openwater 17.png
ggf. unlimited
18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
TAG amenity=fire_station emergency=fire_hydrant fire_hydrant:type=pillar emergency=fire_hydrant fire_hydrant:type=underground emergency=fire_hydrant fire_hydrant:type=wall emergency=fire_hydrant fire_hydrant:type=unknown emergency=water_tank emergency=fire_hydrant fire_hydrant:type=pond
emergency=suction_point
emergency=fire_water_pond
Hydranty (Szara mapa, poziom powiększenia 17)
Dalsze szczegóły
 • Straż pożarna (skrót z max, 5 znakami i tagiem ref=*)
 • w poziomie powiększenia 17:
  • Średnica hydrantu
  • Pojemność zbiornika wody
  • Ograniczenia poboru wody
Warstwy

Dostępne warstwy bazowe - cel

 • Mapnik
 • Mapnik przejrzysty (blady)
 • Osmarender
 • Szarobiała mapa
 • Bez tła

Widok w poziomach powiększenia od 1 do 10

Nie znaleźliśmy jeszcze optymalnego rozwiązania dla tych poziomów powiększenia (więc nic nie jest jeszcze renderowane). Wyświetlanie jako przezroczyste kropki lub kody do klastrowania hydrantów, będzie, może, później zrealizowane.

Tagowanie

Mapowanie hydrantów

OpenFireMap - Jak mapować - Tutaj znajdziesz wprowadzenie w mapowanie hydrantów .
Straż pożarna używa mapowania hydrantów do ćwiczeń: czytanie mapy, odnajdywania, sprawdzania, oczyszczania, kontrola hydrantów - no i oczywiście wprowadza je na mapę. Ćwiczenia można przeprowadzać także z młodzieżowymi jednostkami OSP!

Wersja mobilna

Istnieje wersja mobilna (Beta) na smartfony. Niebieski krzyż pokazuje własną pozycję, niebieski okrąg dokładność własnej pozycji.
http://m.openfiremap.org/

Eksport

(jeszcze nie zaimplementowane)

Eksportowanie do innych mediów

Papier

 • Wydruk do stosowania w terenie.
 • Wydruk dla Straży pożarnej.
 • Format PDF powinien być odpowiedni dla profesjonalnego druku.

Grafika

Wydruk grafiki do szybkiego użycia, jeśli połączenie online nie jest dostępne.

Pozycja GPX

Wybierz region i eksportuj lokalizację hydrantów do pliku w formacie GPX.

Dyskusja

Hydranty w poziomach powiększenia od 8 do 11

Zgrupowane hydrantu w niższych poziomach powiększenia w OpenGastroMap.org. - Stephankn
Łatwiej jest sprawdzić, gdzie są już zmapowane hydranty ...

Więcej informacji dla strażaków

 • Drogi dojazdowe
 • Wysokość mostu
 • Lokalizacja wejścia do budynku, numer domu, dojazd dla ratowników
 • Ostatnie sprawdzanie hydrantu, sprawdzanie raportu, ("Vorschieber" otwarte/zamknięte, ciśnienie normalne), pomysły od Tanker
 • itp.

Długość węża

przezroczysty okrąg (= długość węża) wokół każdego hydrantu (począwszy od powiększenia z=15) byłoby super, standardowy promień 80 m. W ten sposób byłoby widoczne, gdy są konieczne dodatkowe hydranty.

To samo dla straży pożarnej (w promieniu 2 km).

To jest kod dla zmiennego promienia

Okna przy powiększeniu z=17

Przy powiększeniu z = 17 POI/obszary powinny być klikalne, pokazując okno z wszystkimi danych z bazy danych. Komplikuje się to wszystko przy bardziej złożonym schemacie danych. Można zobaczyć, gdzie brakuje danych.

Kontakt z zespołem

Pytania odnośnie do Openfiremap.org proszę kierować do Wankmann lub e-mail info (na) openfiremap.org.

Aktualne wiadomości można znaleźć pod Twitter user@OpenFireMap.