Pl:Wskazówki dotyczące Wiki

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Wstęp Wskazówki Struktura Tłumaczenie Porządkowanie Pomoc

Podczas pisania stron Wiki należy przestrzegać poniższych wskazówek. Pomoże to stworzyć użyteczną i łatwą w użyciu dokumentację, która będzie dostępna dla wszystkich. WikiProject Cleanup to strona koordynująca prace nad Wiki w celu zwiększenia zgodności z tymi wytycznymi.

Zrozumiałość

Twórz krótkie strony, używaj prostego języka i unikaj żargonu. OpenStreetMap ma być dostępny dla wszystkich, a nasza dokumentacja powinna to odzwierciedlać. Dostosuj tekst do ludzi w różnym wieku!

Niektóre strony Wiki mają formę dokumentacji technicznej. Nawet w nich powinniśmy dążyć do tego, aby były zrozumiałe dla użytkowników posiadających szereg technicznych umiejętności. Pisz proste wprowadzenia do tematu i rozważ wydzielenie bardzo skomplikowanych szczegółów do osobnych artykułów.

Struktura

Wiki powinno być tak skonstruowane, aby umożliwić ludziom łatwe znajdowanie treści, których szukają, począwszy od strony głównej. Niektóre kluczowe treści są bezpośrednio powiązane ze stroną główną, ale inne linki na stronie głównej prowadzą do ogólnych artykułów na konkretny temat.
Są one kolejnym poziomem w jakiejś hierarchii nawigacji. Często są to krótkie strony z wieloma linkami i niezbyt dużym tekstem (znane również jako portale). Potrzebna jest dodatkowa praca, aby zapewnić, że ta nawigacja nadal działa skutecznie dla nowych użytkowników.

Sprzeczne informacje

Sprzeczne informacje są bardzo złe. Informacje na temat bieżących zaleceń dotyczących tagowania powinny być spójne. Jeśli tak nie jest, prosimy skontaktować się z innymi użytkownikami w celu osiągnięcia konsensusu. Zalecenia dotyczące tagowania powinny idealnie pasować do rzeczywistego tagowania, chyba że istnieje uzasadniony powód, aby tego nie robić.

Propozycje i proponowane zmiany w tagowaniu są wyjątkiem od tej reguły. Należy je jednak wyraźnie zidentyfikować jako propozycje.

Powielanie

Powielanie jest często złe, ponieważ grozi dostarczeniem sprzecznych informacji i zwiększa ilość pracy. W przypadku niepotrzebnego powielania, należy zracjonalizować je, aby zapewnić jedno jasne źródło informacji. Na przykład treść z Wikipedii, można zastąpić linkiem do niej (weryfikowalność treści).
Może to wymagać przedyskutowania z innymi użytkownikami! Można podsumować temat na innej stronie, ale podsumowanie musi zawierać link do strony głównej.

Template:merge służy do oznaczania stron wymagających reorganizacji w celu usunięcia duplikatów, z podobną zawartością, stron.

W przypadku, gdy powielanie jest przydatne (na przykład jest prezentowane w innym stylu, strukturze strony lub dla różnych odbiorców), ważne jest, aby wyjaśnić powody takiego stanu rzeczy i połączyć je, aby uniknąć nieporozumień. Jeśli nie ma powodu do powielania, strony powinny zostać scalone. Pamiętaj, że scalenie niekoniecznie oznacza, że pozostaje nam jedna strona, na której były dwa wcześniej. Istnieją inne wyniki, na przykład nietechniczna strona z podsumowaniem strony może zawierać link do bardziej szczegółowej strony technicznej.

Tytuły – Konwencja nazewnictwa stron

W przypadku tytułów stron wielowryazowych należy napisać drugie i kolejne słowa małymi literami, chyba że tytuł jest nazwą własną, którą zawsze pisze się wielkimi literami, nawet w środku zdania.

Nie używaj CamelCasePageTitles, w których słowa są połączone bez spacji – MediaWiki pozwala nam używać spacji jak w naturalnym języku. Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której tytuł strony jest nazwą czegoś, co ma połączone słowa, np. "OpenLayers"

Prefiksy w tytułach stron były używane w przeszłości (np. prefiks WikiProject). Jest to w większości uciążliwa spuścizna, ale nie można tego łatwo naprawić na tym etapie. Przeniesienie wszystkich takich stron byłoby bardzo dużym zadaniem. Jednak odradza się tworzenie schematów prefiksów tytułów stron. Użyj tytułów stron w języku naturalnym i połącz zestaw stron, aby utworzyć struktury linków w treści samych stron. Aktualną dyskusję na ten temat można znaleźć w struktury Wiki.

Wprowadzenie

Strony powinny zaczynać się od krótkiego akapitu wprowadzającego zawierającego kilka zdań w kontekście OSM. Powinno to zawierać nazwę znacznika lub tytuł i wyjaśnić, o czym jest dana strona/znacznik. Często przydatne jest dołączenie linku do bardziej ogólnej strony i do bardziej szczegółowych stron, ponieważ pomaga to w nawigacji.

Ta wstępna sekcja powinna pojawić się przed jakimkolwiek nagłówkiem (i przed Spisem treści na długiej stronie). Przynajmniej część wprowadzenia powinna znajdować się u góry strony nad jakimkolwiek nagłówkiem. Zapewni to spójny układ na Wiki.
Na przykład: Pl:Tag:landuse=forest

Linki

Strony powinny być dobrze połączone, aby pomóc użytkownikom znaleźć informacje, których szukają. Ważne powiązane pojęcia są zazwyczaj związane z wprowadzeniem. Jeśli nie możesz wymyślić powiązanej strony wiki, z którą można się połączyć, prawdopodobnie nie tworzysz strony w wystarczająco szerokich kategoriach. Zachęcamy również do łączenia z pokrewnymi pojęciami w dalszej części strony.

Łączenie sekcji z główną stroną

Można użyć kodu {{Main|nazwa strony}} pod nagłówkiem sekcji, aby podać link do głównego artykułu odnoszącego się do tematu sekcji. Sekcja powinna wtedy jedynie podsumować linkowaną stronę główną (i z pewnością nie powinna, w żaden sposób, być z nią sprzeczna). Tytuł sekcji powinien zwykle być taki sam jak strona, z którą jest połączony.

Linkowanie do Wikipedii

Linki do Wikipedii mogą być mylące. Linkuj do Wikipedii, tylko wtedy, kiedy pojęcie nie jest lepiej wyjaśnione w kontekście OSM na tej wiki.

Jeśli używasz składni [[wikipedia:nazwa strony]], zostaw prefiks wikipedia: na swoim miejscu, tj. nie używaj alternatywnego linku: [[wikipedia:nazwa strony|nazwa strony]] ponieważ jest to bardzo mylące w nawigacji. Możesz jednak użyć szablonu, aby zewnętrzny link do Wikipedii był bardziej wyraźny: {{Wikipedia|pl|nazwa strony}} lub {{Wikipedia|pl|nazwa strony|text= no }} z zachowaniem ikonki Wikipedii bez końcowego tekstu w Wikipedii.

Nie twórz linków do stron Wikipedii, na których istnieje ten sam lub podobny tytuł na tej wiki (z wyjątkiem artykułu na tej wiki, gdzie można go użyć jako dodatkowego odnośnika zewnętrznego, aby uzyskać więcej informacji na ten temat).

Artykuł o stronie internetowej

Mamy wiele stron na Wiki poświęconych opisowi zewnętrznej strony internetowej (usługi map, oprogramowanie itp.). Oczywiście zewnętrzny link do tej strony jest niezwykle ważny. Główny odnośnik powinien być umieszczony w nawiasach po tytule (który jest pogrubiony) w pierwszym zdaniu lub połączony większym tekstem w osobnej linii po początkowych zdaniach.

Na tych stronach nie ma sensu powielanie za dużo informacji znalezionych na stronie zewnętrznej. Strona powinna opisywać witrynę w kontekście OSM. Bądź bardziej neutralny i mniej promocyjny z twoim opisem, chociaż staraj się używać języka, który promuje OSM i używa OSM.

Lista oprogramowania/usług

Mamy wiele stron zawierających listy punktowane lub tablice Wiki () zawierające wykaz oprogramowania/usług. Jeśli mamy strony wiki o oprogramowaniu, a nawet jeśli nie mamy (czerwone linki), preferowanym formatem jest wewnętrzny link do strony wiki OSM, a następnie zewnętrzny link do strony w nawiasach. Następnie może pojawić się krótki opis lub inne kolumny tabeli. Powinniśmy dążyć do zapewnienia linków zarówno do strony Wiki, jak i do linku zewnętrznego, nawet jeśli strona Wiki jeszcze nie istnieje, aby zachęcić do zdrowego poziomu powiązań Wiki. Czerwone linki można wypełniać informacją pośrednią zgodnie z powyższymi wskazówkami.

Pełne linki zewnętrzne URL mogą być dobre, jeśli są krótkie, ponieważ użytkownik wie, czego się spodziewać po kliknięciu. Należy użyć alternatywnego tekstu linku, aby to skrócić, najlepiej do nazwy domeny, aby było jasne, że jest to link zewnętrzny.

Przykład:

W bardzo ograniczonych przestrzeniach (często w przypadku tabel Wiki) możemy użyć składni z numerowanymi linkami (np. [1]), aby zmniejszyć jego długość. Możemy zrezygnować z linku zewnętrznego i połączyć tylko do strony Wiki, ponieważ będzie ona miała link zewnętrzny. Jeśli strona Wiki nie istnieje, możemy wybrać tylko zewnętrzny link, ale lepiej byłoby utworzyć stronę Wiki z krótkim opisem.

Kategorie

Do grupowania stron według rodzaju należy używać kategorii, które powinny być zgodne z tymi samymi konwencjami nazewnictwa, co w przypadku stron wiki.

Kategorie mogą być kategoryzowane w celu utworzenia hierarchii, która pomoże przenieść nas do interesującego nas tematu. Na przykład Category:Pl:Budynki znajduje się w kategorii Category:Pl:Infrastruktura.

Strony mogą należeć do wielu kategorii, ale nie powinny ich zaśmiecać. Strona odnosząca się do autobusów (na przykład strona o przystankach autobusowych) powinna być zakwalifikowana jako 'Buses', ale nie jako 'Public transport'. Jednak główna strona Buses powinna być oznaczona w granicach kategorii Category:Public transport, a także bardziej specyficznie.

Strona każdej kategorii powinna zawierać jedną linijkę wprowadzenia, która powinna zawierać link do odpowiedniej głównej strony obiektu, najlepiej o tej samej nazwie. Na przykład Strony dotyczące [[Public transport|transportu publicznego]]. jako wprowadzenie do kategorii Public transport.

Podczas kategoryzacji, strony powinny w razie potrzeby korzystać z opcji sortowania, aby upewnić się, że są odpowiednio wyświetlane na liście stron. Dla przykładu spójrz na strony wymienione w Category:Users in London. Będą one wszystkie wymienione pod 'U' z powodu prefiksu 'User:', ale może to być zmienione. Na przykład User:Harry Wood ma w kodzieWiki: [[Category:Users in London|Harry Wood]] z frazą sortującą dostarczoną po |.

Język

OpenStreetMap Wiki korzysta z brytyjskiego angielskiego na stronach po angielsku i odpowiedniego lokalnego języka angielskiego na zlokalizowanych stronach tematycznych. Tak więc każda strona, która w większości dotyczy Stanów Zjednoczonych, będzie raczej używać amerykańskiego angielskiego. Dotyczy to szczególnie stron miejsc w Mapping projects.

Tłumaczenie

Zobacz Tłumaczenie Wiki. Obejmuje ona wstępne filozoficzne przemyślenia na temat tego, co chcemy osiągnąć dzięki tłumaczeniom na Wiki, podczas gdy nie jest jasne, czy Wiki będzie migrować do rozszerzenia tłumaczeń.

Edycja opisów

Pamiętaj o użyciu pola Opis zmian podczas edycji, aby wskazać, co zostało zmienione. Pomaga to innym redaktorom.