Pl:Struktura Wiki

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Wstęp Wskazówki Struktura Tłumaczenie Porządkowanie Pomoc

Struktura Wiki opisuje, jak Wiki jest (ogólnie) zorganizowana i jaką ma strukturę.
Strona ta została stworzona w celu nadania jasności strukturom Wiki.

Konwencja nazewnictwa stron

Proszę śledzić konwencję kapitalizacji nazewnictwa w Wikipedii:
W przypadku tytułów stron wielowierszowych należy pozostawić drugie i kolejne słowa małymi literami, chyba że fraza tytułu jest właściwym rzeczownikiem, które zawsze występowałoby w postaci wielkiej litery, nawet w środku zdania.

Nie używaj "CamelCasePageTitles", w których słowa są zblokowane bez spacji – MediaWiki pozwala nam używać spacji podobnie jak w naturalnym języku. Wyjątkiem byłaby sytuacja, w której tytuł strony jest nazwą czegoś, co ma, zazwyczaj, połączone słowa, np. słowo "OpenLayers".

Prefiksy w tytułach stron były używane w przeszłości (np. prefiks 'WikiProject'). Jest to w większości uciążliwa spuścizna, ale nie można tego łatwo naprawić na tym etapie. Przeniesienie wszystkich takich stron byłoby zbyt dużym zadaniem. Jednak odradza się tworzenie schematów. prefiksów tytułów stron. Użyj tytułów stron w języku naturalnym i połącz zestaw stron, aby utworzyć struktury linków w treści samych stron. Proszę odwołać się do Struktury Wiki dla aktualnej dyskusji na ten temat.

Rodzaj strony Aktualna konwencja nazewnictwa Sugestie Szablon Infobox Kategorie
Strony MapProject
Miejsca (Places) Czasami prefiks z WikiProject, czasami w Country:City formacie (np. Poland:{location} lub France:{location}) Ujednolica WSZYSTKIE nazwy. Proponowane Place jako nazwa strony, za pomocą Place (Location) w razie potrzeby.. Template:Country Template:Pl:Place Czasami 'Miasta w X', czasem nazwa obszaru.
Obiekty (Features) Nazwa obiektu (liczba mnoga lub liczba pojedyncza). Często przekierowanie do odpowiedniego tagu/klucza. Template:Pl:Feature Category:Features Category:Feature
Obiekty miejsc <Nazwa miejsca>_<obiekt> (np United Kingdom trams) Upraszcza nazewnictwo za pomocą Feature (Place)

Przestarzałe.

Template:PlaceFeature Category:Feature Category:Project in place
Strony OSMProject
Klucze (namespace: or pseudonamespace: (ommited for EN:})Key:{key} potrzebujemy Extension:Translate jak powietrza. Template:KeyDescription Keys, Category:Pl:Opis klucza
Wartości (namespace: or pseudonamespace: (ommited for EN:})Tag:key={value} potrzebujemy Extension:Translate jak powietrza. Template:ValueDescription Tags, Category:Pl:Opis tagu
Relacje (namespace: or pseudonamespace: (ommited for EN:})Relation:{name} potrzebujemy Extension:Translate jak powietrza. Template:RelationDescription Relacje, Category:Pl:Opis relacji
Propozycje (namespace: or pseudonamespace: (ommited for EN:})Proposed_features/{name} Nowy schemat nazewnictwa Feature Name/Proposal. Potrzebujemy Extension:Translate jak powietrza. Template:Proposal_Page Category:Proposals
Strony WikiProject
Wydarzenia (np. mapping parties) <Nazwa> <Miesiąc> <Rok> Nie wiem, gdzie to pasuje, część mapowania można uwzględnić w ramach projektów. Category:Events
Strony pomocy Portal do porządkowania, komunikacji itp. Wymaga uporządkowania!
Project-meta pages (np o OpenStreetMap Foundation (OSMF))

Konwencja nazewnictwa kategorii

Rodzaj kategorii Konwencja nazewnictwa Podkategorie Kategorie nadrzędne
Kontynent {Kontynent-Nazwa} Państwa Continents
Państwo {Państwo-Nazwa} Miejsca Countries, {parent-continent}
Obiekty {namespace or pseudonamespace (ommited for EN:)}{feature-name} {namespace or pseudonamespace (ommited for EN:)}{feature-name} Category:Features i language-variants
Miejsce {Miejsce-Nazwa} {Miejsce} w {parent-country}, {parent-country}

Szablony linków

(Zobacz Najczęściej linkowane szablony!)

Szablon Kod Przykładowy wynik Uwaga
Mapa {{map|szerokość|długość|stopień_przybliżenia}}

{{map|szerokość|długość|stopień_przybliżenia|nazwa}}

50°02′49.56″ N, 19°56′40.56″ E

Kraków

Dołącza odniesienie do współrzędnych mapy.
Węzeł {{node|ID}} node 2508038449 Węzeł. Dołącza odniesienie do węzła.
Linia {{way|ID}} way 304542178 Linia. Dołącza odniesienie do linii.
Obszar {{area|ID}} area 25122842 Obszar. Dołącza odniesienie do obszaru.
Relacja {{relation|ID|tools=no}} relation 3278602 Relacja. Dołącza odniesienie do relacji.
{{browseRelation|ID|tools=no}} relation 3278602 przekierowuje do szablonu powyżej
Znacznik {{Tag|key}} amenity=* Dołącza odniesienie do strony klucza.
{{Tag|key|value}} amenity=parking Dołącza odniesienie do strony klucza i strony tagu.
{{Tag|key||value}} name=OpenStreetMap Zawiera tylko odniesienie do strony klucza.
{{TagValue|key|value}} parking Template:TagValue lub Template:TagKey. Zawiera tylko odniesienie do strony tagu, wyświetla tylko wartość.
Role {{role|name}} role:stop Dołącza odniesienie do strony rola.

Paski etykiety (Ambox)

Dostępnych jest wiele etykiet Wiki do oznaczania stron aby zwrócić uwagę na Porządkowanie Wiki. Strony te mogą być oznaczone w następujący sposób:

Według zawartości

W szczególności Template:Ambox (w Wikipedii) – bardziej ogólne szablony, takie jak informacje, propozycja, żądanie, raportowanie ...

Inne powiązane szablony zewnętrzne w angielskiej Wikipedii (nieużywane na tej Wiki):

Strony z krótkim opisem

Dla przypomnienia zobacz (tutaj): wszystkie strony zawierające tylko krótki opis, strona z większą liczbą sekcji nie jest już skrótem.

{{Stub|None}} – dodaje Template:Stub który wygląda jak...


Zobacz listę stron 'włączając w to' tą etykietę! i Category:Stubs.

  • Możesz również użyć z odniesieniem {{stub|ref=[[KeypadMapper]]}} który pokazuje


  • Warianty dla skróconych tekstów

{{key stub}}

{{tag stub}}

Nieudokumentowane

{{Undocumented Tag}}

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!

Przeterminowane

{{Out of date}} – dodaje Template:Out of date który wygląda jak...

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!

Podziel sekcję

{{Split section}} – dodaje Template:Split section który wygląda jak...

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!

Prośba o zdjęcie

{{Image requested}} – dodaje Template:Image requested który wygląda jak...

Strony wyświetlone z tą etykietą!

Według artykułu

Propozycja usunięcia

Główny artykuł: Deleting a page

{{delete proposal}} – dodaje Template:Delete proposal który wygląda jak...

Strony wymienione z tą etykietą!

Żądanie usunięcia

{{Delete|Description-of-the-reason}} – dodaje Template:Delete który wygląda jak...

Strony wymienione z tą etykietą!

Kwestionowane

{{Questioned}} – dodaje Template:Questioned który wygląda jak...

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!

Żądanie przeniesienia

{{Move|page name}} – dodaje Template:Move który wygląda jak...

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!

Żądanie scalenia

{{Merge|page name}} – dodaje Template:Merge który wygląda jak...

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!

Niezsynchronizowane

{{Translation out of sync}} – dodaje Template:Translation out of sync który wygląda jak...

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!.

  • Translation Variant

{{Translation not complete}} – dodaje Template:Translation not complete który wygląda jak...

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę! i Category:Translation not complete.

Porządkowanie

Żądanie uporządkowania

{{Cleanup|Description-text-on-a-few-lines}} – dodaje Template:Cleanup który wygląda jak...

Strony wymienione z tą etykietą!

Inne

Weryfikowalność (tagi)

{{Verifiability}} – dodaje Template:Verifiability i będzie mieć dobry przedrostek dla kategorii, klucza :, znacznika: strony, ale pokaże pozbawiony znaczenia tytuł dla zwykłych stron lub <langcode>:stron

Wyświetla listę stron 'zawierających' tę etykietę!

Zarchiwizowane propozycje

{{Archived proposal|archive_id=1234}} – dodaje Template:Archived proposal który wygląda jak poniżej.

Możesz zarchiwizować stronę, wyodrębniając identyfikator bieżącej wersji z karty historii i zastępując zawartość szablonem.

Filing cabinet icon.svg

The content of this proposal has been archived to avoid confusion with the current version of the documentation.

View proposal content