Fa:Wiki organisation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
دربارهٔ ویکی رهنمودهای ویکی­ سازمان­‌دهی ویکی ترجمهٔ ویکی ویکی­‌پروژهٔ پاک­‌سازی­ راهنمای ویکی­

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

این صفحه جزئیاتی از ساختار و شیوهٔ سازمان‌دهی (کلی) این ویکی ارائه می‌کند. این صفحه برای شفاف‌تر شدن ساختارهای ویکی ایجاد شده است.

قرارداد نام‌گذاری صفحات

لطفاً از قراردادهای بزرگ‌نویسی حروف در ویکی‌پدیا پیروی کنید: اگر عنوان یک صفحه از چند کلمه تشکیل می‌شود از کلمهٔ دوم به بعد کلمات را با حروف کوچک بنویسید مگر اینکه عنوان یک اسم خاص باشد که در این صورت با حروف بزرگ می‌آید، حتی اگر در میان جمله باشد.

از حالت CamelCasePageTitles در عنوان صفحه‌ها استفاده نکنید. یعنی حالتی که کلمه‌ها بدون فاصله به هم می‌چسبند؛ در مدیاویکی مجازیم از فاصله استفاده کنیم، همان‌گونه که در زبان طبیعی از فاصله استفاده می‌کنیم. این مورد استثنا هم دارد: زمانی که نام چیزی به‌طور عادی از چند کلمهٔ به‌هم‌چسبیده ساخته می‌شود آن را به همان شکل در عنوان صفحه می‌نویسیم؛ مثلاً "OpenLayers".

Prefixes یا پیشوندهای عنوان صفحه‌ها به‌طور گسترده از گذشته به‌کار رفته است (مثلاً پیشوند WikiProject) و اصلاح آن کاری نیست که بشود به‌سرعت انجامش داد. جابه‌جایی این همه صفحه کار سنگینی خواهد بود. البته به‌شدت توصیه می‌کنیم دنبال ایجاد طرح جدیدی برای پیشونددهی به صفحات نباشید. عنوان صفحه‌ها را به زبان طبیعی بنویسید و در هر صفحه به سایر صفحه‌ها لینک بدهید تا یک ساختار لینکی در محتوای صفحه‌ها شکل بگیرد. برای اطلاع از بحث‌های درگرفته دربارهٔ این موضوع به صفحهٔ بحث انگلیسی Talk:Wiki_organisation مراجعه کنید.

نوع صفحه قرارداد نام‌گذاری جاری پیشنهادها الگوی جعبهٔ اطلاعات رده‌ها
صفحه‌های MapProject
مکان‌ها گاهی با پیشوند WikiProject و گاهی در قالب Country:City (مثلاً Canada:{location} یا France:{location}) همهٔ نام‌ها را یکی کنید. از Place برای نام صفحه استفاده کنید. در صورت نیاز از Place (Location) استفاده کنید. گاهی به‌شکل
'Cities in X'

و گاهی نام منطقه.

عارضه‌ها نام عارضه (یا مفرد یا جمع). معمولاً همراه با یک تغییرمسیر به تگ/کلید مربوطه.
Category:Features Category:Feature
عارضه‌های یک مکان <Place_Name>_<feature> (مثلاً United Kingdom trams) نام‌گذاری را با استفاده از Feature (Place) ساده انجام دهید
Category:Feature Category:Project in place
صفحه‌های OSMProject
تگ‌ها
we need Extension:Translate as air
کلیدها
we need Extension:Translate as air
رابطه‌ها
we need Extension:Translate as air
پیشنهاده‌ها
New naming scheme Feature Name/Proposal. We need Extension:Translate as air.
صفحه‌های WikiProject
رخدادها (مثلاً ضیافت‌های نقشه‌کشی)
<Name> <Month> <Year>
Not sure where this fits, a mapping parts can be included as part of the projects.
صفحه‌های راهنما
Portal to Cleanup, Communications etc. Needs a Cleanup!
صفحه‌های Project-meta (مثلاً دربارهٔ بنیاد)

قرارداد نام‌گذاری رده‌ها

نوع رده قرارداد نام‌گذاری زیررده‌ها رده‌های والد
قاره
{continent-name}
Countries
کشور
{country-name}
Places
Countries, {parent-continent}
عارضه‌ها
{namespace or pseudonamespace (ommited for EN:)}{feature-name}
{namespace or pseudonamespace (ommited for EN:)}{feature-name}
Category:Features and language-variants
مکان
{Place-name}
{place} in {parent-country}, {parent-country}

الگوهای لینک‌دار

(ببینید: الگوهای لینکی پرکاربرد!)

الگو کد نمونهٔ خروجی یادداشت
Map {{map|latitude|longitude|zoom_level}} 63°00′00.00″ N، 16°30′00.00″ E ارجاع به یک مختصات جغرافیایی روی نقشه
Node {{node|ID}} node 123456 ارجاع به یک یادداشت
Way {{way|ID}} way 12345 ارجاع به یک راه
Area {{area|ID}} area 12345 ارجاع به یک محدوده
Relation {{relation|ID|tools=no}} relation 12345 ارجاع به یک رابطه
{{browseRelation|ID|tools=no}} relation 12345 تغییرمسیر به الگوی بالا دارد
Tag {{tag|key}} amenity=* ارجاع به یک صفحهٔ کلید
{{tag|key|value}} amenity=parking ارجاع به یک صفحهٔ کلید و یک صفحهٔ تگ
{{tag|key||value}} name=OpenStreetMap فقط ارجاع به یک صفحهٔ کلید
{{tagValue|key|value}} parking فقط ارجاع به یک صفحهٔ تگ. فقط مقدار را نمایش می‌دهد.
Role {{role|name}} نقش stop ارجاع به یک صفحهٔ نقش

برچسب‌ها

یکسری برچسب ویکی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها صفحه‌های ویکی را علامت‌گذاری می‌کنیم. با این کار این صفحه‌ها موردتوجه ویکی‌پروژهٔ پاک‌سازی قرار می‌گیرد. صفحه‌ها را این‌گونه برچسب‌گذاری می‌کنیم:

بر اساس محتوا

به‌ویژه Template:Ambox (در ویکی‌پدیا) - الگوهای بیشتری با کاربرد عمومی مانند اطلاعات، پیشنهاده، درخواست، گزارش و...

سایر الگوهای خارجی مرتبط در ویکی‌پدیای انگلیسی (در این ویکی استفاده نشده):

مقاله‌های خُرد

یادآوری (از اینجا): همهٔ صفحه‌هایی که فقط یک توضیح مختصر دارند مقالهٔ خرد هستند. صفحه‌ای که چند بخش دارد مقالهٔ خرد به حساب نمی‌آید.

{{Stub|None}} - برای درج Template:Stub که این‌شکلی خواهد بود:

information sign

این یک مقالهٔ خرد است. با گسترش آن به OpenStreetMap کمک کنید. None

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده! و Category:Stubs.

  • همچنین می‌توانید در آن از ارجاع هم استفاده کنید: {{stub|ref=[[KeypadMapper]]}} که خروجی‌اش این است:

information sign

این یک مقالهٔ خرد است. با گسترش آن به OpenStreetMap کمک کنید.
صفحات مشابه برای ارجاع ساختاریافته
  • گونه‌های برچسب مقالهٔ خرد

{{key stub}} - مقالهٔ خرد مربوط به کلید

information sign

این صفحهٔ کلید یک مقالهٔ خرد است. با گسترش آن به OpenStreetMap کمک کنید.
صفحات مشابه برای ارجاع ساختاریافته: Key:religion و Key:waterway.

{{tag stub}} - مقالهٔ خرد مربوط به تگ

information sign

این صفحهٔ تگ یک مقالهٔ خرد است. با گسترش آن به OpenStreetMap کمک کنید.
صفحات مشابه برای ارجاع ساختاریافته: Tag:railway=tram و Tag:waterway=dock.

بدون مستندسازی

{{Undocumented Tag}}

a quill

تگ بدون مستندسازی
این صفحه بدین سبب ساخته شده که این تگ «استفاده می‌شود» اما مستند نشده است. با گسترش این صفحه به OpenStreetMap کمک کنید.
لطفاً در نظر داشته باشید که شاید تگ‌های مشابهی برای این مورد وجود داشته باشد و/یا اینکه این تگ منسوخ شده باشد.
هنگام استفاده از تگ‌های مستندنشده دقت به‌خرج دهید!

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

قدیمی

{{Out of date}} - برای درج Template:Out of date که این‌شکلی خواهد بود:

broom

اطلاعات این مقاله یا بخش به‌روز نیست. این اطلاعات مدتی است که دیگر درست، دقیق یا مرتبط نیست.
اگر از وضعیت کنونی این مطالب آگاه هستید، لطفاً آن را به‌روز کنید تا همه آگاه شوند. (Discussion)

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

جداکردن بخش

{{Split section}} - برای درج Template:Split section که این‌شکلی خواهد بود:

an arrow splitting in two

پیشنهاد شده است که این بخش به صفحهٔ جدید منتقل شود. این موضوع را در صفحهٔ بحث پیگیری کنید.

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

درخواست تصویر

{{Image requested}} - برای درج Template:Image requested که این‌شکلی خواهد بود:

a camera image

برای کمک به روشن‌ترشدن مفهوم بهتر است یک تصویر/عکس/نمودار به این صفحه اضافه شود

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

بر اساس مقاله

پیشنهاد حذف

مقالهٔ اصلی: Deleting a page

{{delete proposal}} - برای درج Template:Delete proposal که این‌شکلی خواهد بود:

trash bin

پیشنهاد شده است که این صفحه حذف یا تبدیل به تغییرمسیر بشود. برای اطلاعات بیشتر صفحهٔ بحث را ببینید.

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

درخواست حذف

{{Delete|توضیح-دلایل-حذف}} - برای درج Template:Delete که این‌شکلی خواهد بود:

trash bin

این صفحه برای حذف برچسب‌گذاری شده است.
دلیل ارائه‌شده: توضیح-دلایل-حذف.

به‌طور معمول این برچسب به این معنی است که عنوان صفحه نامناسب است و محتوای آن به جای بهتری منتقل شده است. اگر عنوان صفحه‌ای خیلی مبهم باشد بهتر است این صفحه یک تغییرمسیر باشد، یا اینکه محتوای مختصری برای حفظ سابقه داشته باشد. اگر با حذف این صفحه موافق نیستید، لطفاً دلایل خود را در صفحهٔ بحث مطرح کنید.
هم‌اکنون این صفحه به‌استثنای این پیام باید خالی شود (طبق روندنامه). تاریخچهٔ صفحه حاوی سابقهٔ این صفحه است، در نتیجه افراد می‌توانند نسخه‌های قدیمی را بازیابی کنند. ممکن است تصمیم بگیریم این کار را انجام دهیم، اما از طرفی یک کاربر ویکی که sysop باشد می‌تواند این صفحه را به‌شکل دائمی‌تری حذف کند. در حال حاضر ما باید هر صفحه‌ای را که به اینجا لینک می‌دهد اصلاح کنیم.

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

موردسؤال

{{Questioned}} - برای درج Template:Questioned که این‌شکلی خواهد بود:

a question mark

این مقاله یا بخش حاوی اطلاعاتی است که موردسؤال، مورداختلاف یا بحث‌برانگیز هستند. برای اطلاعات بیشتر صفحهٔ بحث را ببینید.

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

درخواست انتقال

{{Move|page name}} - برای درج Template:Move که این‌شکلی خواهد بود:

image pointing to the right

It has been proposed that this page be moved to "page name". (Discuss)

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

درخواست ادغام

{{Merge|page name}} - برای درج Template:Merge که این‌شکلی خواهد بود:

two merging arrows

It has been proposed that this page or section be merged with page name. (Discuss)این را به فارسی ترجمه کنید!

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

ترجمه ناهماهنگ

{{Translation out of sync}} - برای درج Template:Translation out of sync که این‌شکلی خواهد بود:

an unequal sign

این مقاله از نسخهٔ زبان‌اصلی آن (معمولاً انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی) به فارسی ترجمه شده اما به‌نظر می‌رسد با متن مبدأ هماهنگ نیست. اگر می‌توانید آن را به‌روز کنید.

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده! و Category:Translations out of sync.

ترجمهٔ ناتمام

{{Translation not complete}} - برای درج Template:Translation not complete که این‌شکلی خواهد بود:

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده! و Category:Translation not complete.

پاک‌سازی

درخواست پاک‌سازی

{{Cleanup|Description-text-on-a-few-lines}} - برای درج Template:Cleanup که این‌شکلی خواهد بود:

broom

این صفحه برای پاکسازی در نظر گرفته شده است. لطفاً دربارهٔ این صفحه بحث کنید.
Description-text-on-a-few-lines

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

سایر

Verifiability (tags)

{{Verifiability}} - برای درج Template:Verifiability will have good prefix for Categories, Key:, Tag: pages, but will show meaningless title for regular pages or <langcode>:pages

a caliper demonstrating verifiability

The verifiability of this fa is disputed. Please see the discussion on the talk page. Please do not remove this message until the dispute is resolved.

مشاهدهٔ لیستی از صفحه‌هایی که این برچسب در آن‌ها استفاده شده!

Archived proposals

{{Archived proposal|archive_id=1234}}

You can archive a page by extracting the id of the current version from the history tab and replacing the content with the template.

Filing cabinet icon.svg

The content of this proposal has been archived to avoid confusion with the current version of the documentation.

View proposal content


Historic artifacts

{{Historic artifact start}} and {{Historic artifact end}} are available to mark a page as a historical artifact meaning that it describes a product, service, or functionality which used to be of greater importance for OpenStreetMap and but is now considered historic. Both templates enclose the whole page.

Logo.png
This page describes a historic artifact in the history of OpenStreetMap. It does not reflect the current situation, but instead documents the historical concepts, issues, or ideas.
About
What is the page about?
Impact on OpenStreetMap
How did this content impact OpenStreetMap?
Reason for being historic
Why is it considered historic?
Captured time
When was the content below updated for the last time?این را به فارسی ترجمه کنید!


page content