Fa:Tags

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Fa:Tag)
Jump to navigation Jump to search
Mf tag.svg

هر تگ یا Tag یا برچسب از دو جزء تشکیل می‌شود: کلید و مقدار. تگ‌ها را برای توصیف عارضه‌های نقشه (که با عناصر گره، راه و رابطه‌ رسم می‌شوند)، یا Changesetها به‌کار می‌بریم. هر دو جزء فیلدهایی در قالب متن خام هستند، اما معمولاً موارد عددی یا سایر موارد ساختارمند را نمایش می‌دهند. بر کاربرد و مفهوم تگ‌ها قراردادهایی وضع شده که در این ویکی ثبت شده‌اند.

کلیدها و مقدارها

برای اینکه تگ‌ها برای انسان خوانا باشد در قالب key=value نوشته می‌شوند: کلید و مقدار که با علامت مساوی از هم جدا شده‌اند. گاهی برای پیشگیری از ابهام، کلید و مقدار را درون علامت نقل قول لاتین (" ") قرار می‌دهیم: key="value" یا "key"="value"؛ علامت نقل‌قول و علامت مساوی بخشی از محتوای تگ نیستند.

تگ‌ها را به عناصر و همچنین changesetها می‌دهیم که در نتیجه مجموعه‌ای از تگ‌ها به هر اندازه به‌وجود می‌آید. البته، در هر مجموعه از تگ‌ها هر کلید باید فقط یک بار بیاید. اگر در جایی تگ خاصی نیاید معمولاً بدین معنی است که به‌طور پیشفرض در نظر گرفته می‌شود یا آن را از عناصر والدش به‌ارث می‌برد.

کلید برای توصیف یک موضوع، دسته یا نوع یک ویژگی به‌کار می‌رود (مثلاً highway=* یا name=*). کلیدها را می‌توان با استفاده از پیشوندها، میان‌وندها یا پسوندها مناسب‌سازی کرد (که معمولاً با دونقطه : جدا می‌شوند) تا ابردسته‌ها یا زیردسته‌ها یا فضاهای نام را ایجاد کنیم. از فضاهای نام رایج می‌توان به مشخصات زبانی و مشخصات فضای نام تاریخ برای نام کلیدها اشاره کرد.

مقدار جزئیات بیشتری از حالت خاص کلید را ارائه می‌کند. به‌طور کلی مقدارها یا متن‌های ساده هستند (مثلاً name=خیابان شهید محلاتی)، یا عضوی از مجموعه‌ای از مقدارهای متمایز هستند (یک رده‌بندی؛ مثلاً highway=motorway)، یا چندین مقدار از یک رده (که با استفاده از جداساز سمی‌کالن از هم جدا می‌شوند)، یا یک عدد هستند (صحیح یا اعشاری) مانند مسافت.

چند مثال عملی:

  • تگ highway=residential یک کلید با نام highway دارد و یک مقدار residential که این برچسب را روی یک راه به‌کار می‌بریم تا بیان کنیم که در طول این خیابان منازل مسکونی وجود دارد.
  • تگ name=Park Avenue را برای بیان نام خیابان استفاده می‌کنیم
  • در تگ maxspeed=50 با یک مقدار عددی سرعت مجاز یک خیابان را بیان می‌کنیم. واحد سرعت اگر km/h باشد، خودبه‌خود نتیجه می‌شود اما می‌توانیم آن را صریحاً نیز بیان کنیم؛ مثلاً با اضافه‌کردن mph به انتهای مقدار تگ، واحد سرعت را مایل/ساعت اعلام می‌کنیم. در سراسر OSM یکای پیش‌فرض یکای متری (Metric) است.
  • در تگ maxspeed:forward=* یک کلید داریم که با استفاده از یک فضای نام برای maxspeed معنای آن را تغییر داده‌ایم.
  • در تگ name:de:1953-1990=Ernst-Thälmann-Straße کلید name دو پسوند فضای نام دارد. این پسوندها نامی آلمانی را مشخص می‌کنند که در سال‌های بخصوصی معتبر بوده.

چطور تگ دلخواهمان را بیابیم

معمولاً برای یافتن تگ‌های مناسب یا مروری بر کاربرد تگ‌ها از منابع زیر بهره می‌گیریم:

مشخصات فنی

صفحهٔ عنصرها دربارهٔ محدودیت‌های فنی، کدبندی و قالب تگ‌ها صحبت می‌کند.

کار با ویرایشگر

بعضی از ویرایشگرهای OSM (مثلاً آی‌دی و پات‌لچ ۲ تگ‌های اشیا را به‌طور پیش‌فرض مخفی می‌کنند و بنابراین مستقیماً قابل‌ویرایش نیستند و در عوض کاربران فرمی را پر می‌کنند. به هر حال در بیشتر ویرایشگرها می‌توانیم با واردشدن به حالت پیشرفتهٔ ویرایشگر، همهٔ تگ‌ها را ببینیم و ویرایش کنیم.

برای ویرایشگرهای اشاره‌شده:

iD

  1. (only needed if you created a new object) Select the generic feature type preset (it is the bottom one). For example select “point” if you created a new “point” object.
  2. select “All tags” (bottom left)

Potlatch 2

  1. select “Advanced”

فراداده

در گذشته تگ‌هایی به عناصر داده‌ای اضافه می‌شد که کاربردشان فقط برای ویرایشگرها یا ابزارهای کنترل کیفیت بود (مانند وضعیت تکمیل، کارهای انجام‌نشده، تخمین‌ها، منبع داده‌ها (source) یا منبع تصاویر هوایی، نام ابزار ویرایشگر و...). از نگارش 0.6 API به بعد توصیه شده که ویرایشگرها و ابزارهای درون‌برد (import)، تگ‌های فراداده را به خود changesetها اضافه کنند (changesetها عناصر داده‌ای نیستند) نه اینکه به هر عنصر ویرایش‌شده این تگ‌ها داده شود. این تگ‌ها اکنون به‌عنوان دورانداختنی مستند شده‌اند، بدین معنی که هنگام به‌روزرسانی عناصر، ویرایشگرها بدون اطلاع قبلی آن‌ها را از عناصر حذف می‌کنند (این تگ‌ها هنوز اما برای changesetها قابل‌استفاده‌اند و همچنین می‌توانید این تگ‌ها را در نسخه‌های قدیمی عنصرها مشاهده کنید. می‌توانید در changesetهای قدیم که هنوز این شیوهٔ جدید روی کار نیامده بود، آن عنصرهای قدیمی را بیابید.)