NL:Wiki organisation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Over Richtlijnen Organisatie Vertalingen Opruimen Hulp

Deze pagina vermeldt in details hoe deze wiki (in het algemeen) is georganiseerd en gestructureerd. Het werd gemaakt als deel van WikiProject Cleanup om enige duidelijkheid te brengen in de structuren van de wiki

Pagina's

Type pagina Huidige conventie voor naamgeving Suggesties Infobox sjabloon Categorieën
MapProject Pages
Plaatsen Soms voorafgegaan door WikiProject, soms in indeling Land:Stad (bijv. Canada:{location} of France:{location}) Unificeer ALLE namen. Voorstel Plaats als paginanaam, Plaats (Locatie) gebruiken indien nodig. Template:Country Template:Place Soms 'Steden in X', soms gebiedsnaam.
Objecten Naam van object (enkel- of meervoud). Vaak een verwijzing naar de toepasselijke tag/sleutel. Template:Feature Category:Features Category:Feature
Objecten in een plaats <Plaats_Naam>_<ovject> (bijv United Kingdom trams) Vereenvoudig namen met behulp van "Feature (Plaats)" Template:PlaceFeature Category:Feature Category:Project in place
Pagina's OSMProject
Tags (namespace: or pseudonamespace: (weggelaten voor EN:})Tag:key=value} we need Extension:Translate as air Template:ValueDescription Tags, Category:Tag beschrijvingen op status
Keys (namespace: or pseudonamespace: (weggelaten voor EN:})Key:{key} we need Extension:Translate as air Template:KeyDescription Keys, Category:Key beschrijvingen op status
Relations (namespace: or pseudonamespace: (weggelaten voor EN:})Relation:{name} we need Extension:Translate as air Template:RelationDescription Relations
Voorstellen (namespace: or pseudonamespace: (ommited for EN:})Proposed_features/{name} New naming scheme Feature Name/Proposal. We hebben Extension:Translate nodig als lucht. Template:Proposal_Page Category:Proposals
WikiProject-pagina's
Gebeurtenissen (bijv. mapping party's) <Naam> <Maand> <Jaar> Niet zeker waar dit past, een mapping party kan ook worden opgenomen als deel van de projecten. missing Category:Events
Helppagina's Portaal naar Cleanup, Communicatie etc. Moet opgeruimd worden!
Project-meta pagina's (bijv over de Foundation)

Categorieën

Type categorie Conventie naamgeving Sub-categories Ouder-categorieën
Continent {continent-name} Countries Continents
Country {country-name} Places Countries, {parent-continent}
Features {namespace or pseudonamespace (weggelaten voor EN:}}{feature-name} {namespace or pseudonamespace (weggelaten voor EN:}}{feature-name} Category:Features en taalvarianten
Place {Place-name} {place} in {parent-country}, {parent-country}

Sjablonen koppelen

(Zie meest gekoppelde sjablonen.)

Sjabloon Code Voorbeeld uitvoer Opmerking
Map {{map|latitude|longitude|zoom_level}} 63°00′00.00″ N, 16°30′00.00″ E Verwijzing naar een kaartcoördinaat opnemen.
Node {{node|ID}} node 123456 Verwijzing naar een knoop opnemen
Way {{way|ID}} way 12345 Verwijzing naar een weg opnemen
Area {{area|ID}} area 12345 Verwijzing naar een gebied opnemen
Relation {{relation|ID|tools=no}} relation 12345 Verwijzing naar een relatie opnemen
Tag {{tag|key|value}} amenity=parking Verwijzing opnemen naar een pagina met key en een pagina met tag
{{tag|key||value}} name=OpenStreetMap Bevat alleen een verwijzing naar een pagina met key
{{tagValue|key|value}} parking Bevat alleen een verwijzing naar een pagina met tag, geeft alleen de waarde weer
Key {{key|name}} amenity=* Verwijzing opnemen naar een pagina met key
Role {{role|name}} Role stop Verwijzing opnemen naar een pagina met role

Labels

Een aantal Wiki labels zijn beschikbaar voor het markeren van pagina's voor attenderen bij WikiProject Cleanup. Pagina's kunnen als volgt worden gelabeld:

Verzoek om te verwijderen

{{Delete}} - om in te voegen Template:Delete wat eruit ziet als...

trash bin

This page has been labelled for deletion.Help dit vertalen naar het Nederlands!
The given reason is: specify reason.Help dit vertalen naar het Nederlands!

This normally means the page title is a bad one, and the content has been moved somewhere better.Help dit vertalen naar het Nederlands! If a page title is vaguely meaningful, the page should perhaps be a redirect, or hold a small summary for historical interest instead.Help dit vertalen naar het Nederlands! If you disagree with its deletion, please explain why on its talk page.Help dit vertalen naar het Nederlands!
The page should now be empty apart from this message (as per procedure).Help dit vertalen naar het Nederlands! The page history shows what used to be on this page, and allows people to rescue an old revision.Help dit vertalen naar het Nederlands! We may decide to do this, but otherwise a wiki sysop user can delete this page more permanently at some point.Help dit vertalen naar het Nederlands! In the meantime we should fix any pages linking to here.Help dit vertalen naar het Nederlands!

Vermelde pagina's met dit label!

Voorstel om te verwijderen

{{delete proposal}} - om in te voegen Template:Delete proposal wat eruit ziet als...

trash bin

It has been proposed that this page be deleted or replaced by a redirect.Help dit vertalen naar het Nederlands! See the discussion page for further information.Help dit vertalen naar het Nederlands!

Vermelde pagina's met dit label!

Opruimen in behandeling

{{Cleaning}} - om in te voegen Template:Cleaning wat eruit ziet als...

Vermelde pagina's met dit label!

Verzoek om op te ruimen

{{Cleanup}} - om in te voegen Template:Cleanup wat eruit ziet als...

broom

This page is being considered for cleanup. Please discuss this page.Help dit vertalen naar het Nederlands!

Vermelde pagina's met dit label!

Verzoek om afbeelding

{{Image requested}} - om in te voegen Template:Image requested wat eruit ziet als...

a camera image

This page could do with an image/photo/diagram to help illustrate the conceptHelp dit vertalen naar het Nederlands!

Vermelde pagina's met dit label!

Opruimen voltooid

{{Cleaned}} - om in te voegen Template:Cleaned wat eruit ziet als...

Vermelde pagina's met dit label!

Verzoek om te hernoemen

{{Move|page name}} - om in te voegen Template:Move wat eruit ziet als...

image pointing to the right

It has been proposed that this page be moved to "page name". (Discuss)

Bekijk een lijst met pagina's 'inclusief' dit label

Verzoek om samen te voegen

{{Merge|page name}} - om in te voegen Template:Merge wat eruit ziet als...

two merging arrows

It has been proposed that this page or section be merged with page name. (Discuss)Help dit vertalen naar het Nederlands!

Bekijk een lijst met pagina's 'inclusief' dit label

Gedeelte splitsen

{{Split section}} - om in te voegen Template:Split section wat eruit ziet als...

an arrow splitting in two

It has been suggested that this section be split into a new page. See more about this on the talk page.Help dit vertalen naar het Nederlands!

Bekijk een lijst met pagina's 'inclusief' dit label

Gedateerd

{{Out of date}} - om in te voegen Template:OutOfDate wat eruit ziet als...

broom

Dit artikel of deze sectie kan out-of-date informatie bevaten. De informatie is niet langer correct, of is niet langer relevant.
Als je bekend bent met de huidige stand van zaken, dan kun je helpen om iedereen op de hoogte te houden door het aanpassen van deze informatie. (Discussion)

Bekijk een lijst met pagina's 'inclusief' dit label

Niet gesynchroniseerd

{{Translation out of sync}} - om in te voegen Template:Translation out of sync wat eruit ziet als...

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Help dit vertalen naar het Nederlands!

Bekijk een lijst met pagina's 'inclusief' dit label en Category:Translations out of sync.

Stubs

{{Stub|None}} - om in te voegen Template:Stub wat eruit ziet als...

information sign

This article is a stub. You can help OpenStreetMap by expanding it.Help dit vertalen naar het Nederlands! None
Bekijk een lijst met pagina's 'inclusief' dit label en Category:Stubs. U kunt ook
{{stub|ref=[[KeypadMapper]]}}
gebruiken met een verwijzing.

{{key stub}}

information sign

This key page is a stub. You can help OpenStreetMap by expanding it.Help dit vertalen naar het Nederlands!
Similar pages for structural reference: Key:religion, NL:Key:waterway.Help dit vertalen naar het Nederlands!

{{tag stub}}

information sign

This tag page is a stub. You can help OpenStreetMap by expanding it.Help dit vertalen naar het Nederlands!
Similar pages for structural reference: Tag:railway=tram, Tag:waterway=dock.Help dit vertalen naar het Nederlands!

Verifieerbaarheid (tags)

{{Verifiability}} - om in te voegen Template:Verifiability zal een goed voorvoegsel hebben voor pagina's Categories, Key:, Tag:, maar zal een titel zonder betekenis weergeven voor gewone pagina's of pagina's met <langcode>:

a caliper demonstrating verifiability

The verifiability of this nl is disputed. Please see the discussion on the talk page. Please do not remove this message until the dispute is resolved.

Bekijk een lijst met pagina's 'inclusief' dit label

Gearchiveerde voorstellen

{{Archived proposal|archive_id=1234}}

Filing cabinet icon.svg

The content of this proposal has been archived to avoid confusion with the current version of the documentation.

View proposal content