NL:Wiki richtlijnen

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Over Richtlijnen Organisatie Vertalingen Opruimen Hulp

De volgende Wiki richtlijnen zouden moeten worden gevolgd bij het schrijven van pagina's voor deze wiki. Dat zal helpen een nuttige en eenvoudig te gebruiken wiki te maken, die toegankelijk is voor iedereen. WikiProject Cleanup is een pagina voor het coördineren van het werk aan de wiki en deels om die in grotere mate te laten voldoen aan deze richtlijnen.

Begrijpelijkheid

Houd pagina's kort, gebruik eenvoudige taal en vermijd jargon. OpenStreetMap heeft tot doel toegankelijk te zijn voor iedereen, en onze documentatie zou dat moeten laten zien. Richt uw schrijfsels op het niveau van kinderen en oma's!

Sommige pagina's op de wiki hebben natuurlijk de vorm van technische documentatie. Zelfs daarmee zouden we ons moeten richten om begrijpelijk te zijn voor gebruikers met een bereik aan technische vaardigheden. Schrijf eenvoudige introducties die leiden naar een onderwerp, en overweeg om zeer complexe details af te scheiden in meer gerichte pagina's op de wiki.

Structuur

De wiki zou moeten zijn gerangschikt om mensen in staat te stellen de inhoud die zij zoeken eenvoudig te laten vinden, beginnend vanaf de Hoofdpagina. Sommige sleutel-inhoud is direct gekoppeld vanaf de Hoofdpagina, maar andere koppelingen van de Hoofdpagina nemen u mee naar 'startpagina's' over een bepaald onderwerp. Zij zijn het volgende niveau in een soort hiërarchie voor navigatie. Het zijn vaak korte pagina's met veel koppelingen en niet teveel tekst (ook wel bekend als 'portalen'). Werk is nodig om er voor te zorgen dat deze navigatie nog steeds effectief werkt voor nieuwe bezoekers.

Conflicterende informatie

Conflicterende informatie is heel slecht. Informatie over huidige aanbevelingen voor taggen zouden consistent moeten zijn. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met andere gebruikers om overeenstemming te bereiken. Aanbevelingen voor taggen zou idealiter overeen moeten komen met de actuele praktijk voor taggen, tenzij er een geldige reden is om dat niet te doen.

Voorstellen en voorgestelde wijzigingen voor taggen zijn de uitzondering op deze regel. Zij moeten echter duidelijk herkenbaar zijn als voorstellen.

Dupliceren

Dupliceren is vaak slecht vanwege het risico op het verschaffen van conflicterende informatie en het vergroten van de hoeveelheid werk. Waar onnodig wordt gedupliceerd, zou het rationeler zijn om één enkele heldere bron van informatie te verschaffen. Dit zou besprekingen met andere gebruikers kunnen vereisen! Het is prima een overzicht van een onderwerp weer te geven op een andere pagina, maar dat overzicht zou moeten koppelen naar de hoofdpagina.

Template:merge wordt gebruikt om pagina's te labelen die reorganisatie vereisen om duplicaties te verwijderen.

Waar dupliceren nuttig is (het wordt, bijvoorbeeld, gepresenteerd in een andere opmaak, paginastructuur, of voor verschillende doelgroepen), is het belangrijk om helder te zijn over de reden ervoor, en kruiselings te koppelen om verwarring te vermijden. Als er geen goede reden voor dupliceren is, dan zouden de pagina's moeten worden samengevoegd. Onthoud dat samenvoegen niet noodzakelijkerwijze betekent dat we slechts één pagina overhouden waar we er eerder twee hadden. Er zijn andere uitkomsten mogelijk, bijvoorbeeld: een niet-technisch overzichtspagina zou kunnen koppelen naar een meer gedetailleerde technische pagina.

Titels - conventie voor namen van pagina's

Volg de Wikipedia conventie voor hoofdletters in namen van pagina's: Voor titels van pagina's met meerdere woorden, laat de tweede en daarop volgende woorden in kleine letters tenzij de frase van de titel een correct zelfstandig naamwoord is dat altijd in hoofdletters zou worden geschreven, zelfs in het midden van een zin.

Gebruik geen CamelCasePageTitles waarin woorden aan elkaar zijn geschreven zonder spaties er tussen - MediaWiki staat het ons toe spaties te gebruiken zoals in natuurlijke taal. De uitzondering hierop zou zijn waar de titel van de pagina de naam is van iets dat wel typisch zijn woorden aaneen heeft geschreven, bijv. "OpenLayers"

Voorvoegsels in titels van pagina's zijn in het verleden veelvuldig gebruikt (bijv. het voorvoegsel 'WikiProject'). Dit is vooral een onhandige erfenis, maar niet een die we in dit stadium eenvoudig kunnen rectificeren. Hernoemen van al die pagina's zou een veel te grote taak zijn. Het maken van nieuwe schema's voor voorvoegsel van titels van pagina's wordt ernstig ontraden. Gebruik titels voor pagina's in natuurlijke taal, en koppel een verzameling pagina's kruiselings om structuren voor koppelingen in de inhoud van pagina's zelf te maken. Bekijk de pagina Organisatie of de huidige discussie over dit onderwerp.

Introductie

Pagina's zouden moeten beginnen met een korte inleidende alinea die bestaat uit een aantal zinnen. Die zou de titel in vet moeten bevatten en uit moeten leggen waar de pagina over gaat. Het is vaak nuttig om een koppeling naar een meer algemene pagina op te nemen en naar meer specifieke pagina's, omdat dat helpt bij het navigeren.

Dit inleidende gedeelte zou moeten verschijnen vóór enige kop (en vóór de Inhoudsopgave op een lange pagina). Onthoud dat het vrij algemeen is voor mensen om een eerste kop "Introductie" te maken. Dit zou opnieuw moeten worden gestructureerd zodat ten minste een gedeelte van de introductie boven aan de pagina staat, vóór enige kop. Dit zal zorgen voor een consistente lay-out over de gehele wiki.

Koppelen

Pagina's zouden goed moeten zijn gekoppeld om gebruikers te helpen de informatie vinden waarnaar zij zoeken. belangrijke gerelateerde concepten zijn gewoonlijk gekoppeld tot binnen de introductie. Als u geen gerelateerde pagina op de wiki kunt bedenken om naar toe te koppelen, dan beschrijft u de pagina waarschijnlijk niet in voldoende brede termen. Het wordt ook aanbevolen om gerelateerde concepten op de rest van de pagina te koppelen.

Koppelen van een gedeelte aan een hoofdpagina

De code {{main|paginanaam}} zou onder de kop van een gedeelte kunnen worden gebruikt om een koppeling te maken naar een hoofdpagina die een relatie heeft met het onderwerp van het gedeelte. Het gedeelte zou dan een overzicht geven van de gekoppelde 'hoofd'pagina (en zou zeker daarmee niet op enige manier conflicteren). De titel voor het gedeelte zou normaal gesproken hetzelfde zijn als de pagina waaraan het wordt gekoppeld.

koppelingen van Wikipedia

koppelingen van Wikipedia kunnen verwarrend zijn. Koppel alleen naar Wikipedia als dat nuttig is, en als het concept niet beter wordt uitgelegd in een context van OSM op deze wiki.

Laat, bij het gebruiken van de [[wikipedia:page name]] interwikisyntaxis, het voorvoegsel 'wikipedia:' op zijn plaats d.i. Wissel de tekst van de koppeling niet om: [[wikipedia:page name|page name]] omdat dat enorm verwarrend is in de zin van basis navigatie. Koppel niet naar een pagina van Wikipedia waar dezelfde of soortgelijke titel op deze wiki bestaat.

Pagina over een website

We hebben heel veel pagina's op de wiki die zijn toegewezen om sommige externe websites te beschrijven (kaartservices, softwareproducten etc). Uiteraard is de externe koppeling naar die site enorm belangrijk. De hoofdkoppeling zou tussen haakjes moeten worden geplaatst na de titel (die vet is) in de allereerste zin en/of gekoppeld in een langere tekst op zijn eigen regel na de beschrijvende zinnen aan de bovenzijde.

Op deze pagina's heeft het geen zin heel veel informatie 'over' te dupliceren die kan worden gevonden op de externe site. De pagina zou de site moeten beschrijven in een context van OSM. Wees meer neutraal en minder promotioneel met uw beschrijving, maar richt u wel op taal die OSM promoot alsmede het gebruiken van OSM.

Vermelden van software / services

We hebben een aantal pagina's die lijsten met opsommingstekens of tabellen voor de wiki bevatten die software / services vermelden. Als we pagina's op de wiki hebben over de software, of zelfs als we die niet hebben (rode koppelingen) is de voorkeursopmaak een interne koppeling naar de OSM wikipagina, gevolgd door een externe koppeling naar de site tussen haakjes. Dit zou dan gevolgd kunnen worden door een korte beschrijving of andere kolommen van de tabel. We zouden ons tot doel moeten stellen koppelingen te verschaffen naar zowel de pagina van de wiki als de externe koppeling, zelfs waar de pagina op de wiki nog niet lijkt te bestaan om een gezond niveau van interwiki-koppelen aan te moedigen. Rode koppelingen kunnen worden gevuld met statische informatie zoals hierboven geadviseerd.

Volledige URL externe koppelingen kunnen leuk zijn, als zij kort zijn, omdat de gebruiker weet wat te verwachten als er op geklikt wordt. Alternatieve tekst voor de koppeling zou moeten worden gebruikt om dit in te korten, bij voorkeur tot de domeinnaam zodat het nog steeds helder is dat het om een externe koppeling gaat.

Voorbeeld:

In situaties met heel beperkte ruimte (vaak in het geval van tabellen in een wiki) zouden we de syntaxis voor een genummerde koppeling kunnen gebruiken (bijv. [1]) om de externe koppeling echt te verkleinen. We zouden kunnen overwegen de externe koppeling te laten vervallen en allen te koppelen naar de pagina van de wiki, omdat die zelf de externe koppeling zal bevatten. Als de pagina voor de wiki niet bestaat zouden we kunnen overwegen alleen een externe koppeling te verschaffen, maar het zou beter zijn een pagina voor de wiki te maken met een statische beschrijving.

Categorieën

Categorieën zouden moeten worden gebruikt om pagina's op type te groeperen wat dezelfde conventie voor het geven van namen zou moeten volgen als de pagina's voor de wiki.

Categorieën zelf kunnen worden gecategoriseerd om een hiërarchie te maken om te helpen bij het navigeren naar het onderwerp van interesse. Bijvoorbeeld Category:Buses is gecategoriseerd binnen Category:Public transport.

Een introductie van één enkele regel zou moeten worden verschaft voor elke categorie die in het algemeen zou moeten koppelen naar een toepasselijke 'hoofd'pagina voor het onderwerp, idealiter met dezelfde naam. Bijvoorbeeld 'Pagina's gerelateerd aan [[Public transport|openbaar vervoer]] als een introductie voor de categorie 'Openbaar vervoer'.

Indien gecategoriseerd, zouden pagina's de optie voor de sorteervolgorde moeten volgen indien nodig om er voor te zorgen dat zij op de toepasselijke plaats in de lijst met pagina's voorkomen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de pagina's die zijn vermeld opCategory:Users in London. Zij zouden allemaal worden vermeld onder de 'U' vanwege het voorvoegsel 'User:', maar dat is onderdrukt. Bijvoorbeeld: de User:Harry Wood heeft de categorie wikitekst: [[Category:Users in London|Harry Wood]] met de kort frase vermeld achter de '|'.

Teveel categorieën is nog steeds actueel voor OSM wiki

Pagina's kunnen deel uitmaken van een aantal categorieën maar zouden categorieën niet moeten 'spammen'. Een pagina met betrekking tot bussen (bijvoorbeeld een pagina over bushalten) zou moeten worden gecategoriseerd als 'Bussen' maar niet ook als 'Openbaar vervoer'. Echter, de hoofdpagina Bussen zou moeten zijn getagd in de categorie 'Openbaar vervoer'. Maak alstublieft sjablonen voor navigatie sjabloon navbox gebruiken.

Vermijden van teveel categorieën en ook om kruisverwijzingen te verschaffen naar andere nuttige pagina's zou de gebruiker Sjablonen kunnen willen maken voor het gebruiken van Template:Navbox en die op elke pagina plaatsen. Zie als verwijzing Template:Highways en Template:DE:Highways.

Andere opties:

Taal

OpenStreetMap gebruikt Brits Engels voor algemene Engelse pagina's en het toepasselijke 'lokale' Engels voor pagina's over vertaalde onderwerpen. Dus elke pagina die voor het merendeel betrekking heeft op de V.S., om welke reden dan ook, zou Amerikaans Engels gebruiken. Dit is in het bijzonder van toepassing bij het plaatsen van pagina's onder Mapping projects.

Vertaling

Bekijk Vertalingen. Dit bevat enkele inleidende filosofische gedachten over wat we willen bereiken met vertalingen binnen de wiki, hoewel het npg niet zeker is of de wiki zal migreren naar de extensie Translate.

Opmaken van datums

Datums zouden op één van onderstaande manieren moeten zijn opgemaakt, afhankelijk van de vereiste precisie:

  • 12 augustus 2009 (de normale opmaak, tenzij er onzekerheid optreedt of waar de dag uiterst relevant is)
  • Woensdag 12 augustus 2009 (voor wanneer de dag van de week van belang is)
  • 1 augustus 2009 (geen noodzaak voor een voorloopnul in de waarde van de dag)
  • augustus 2006 (dag of maand is niet bekend of niet relevant)
  • 2009
  • 'Snel' (augustus 2009) (wanneer een voorspelling werd gedaan op een bepaald moment)

Ordinale achtervoegsels (e, th, nd, rd) zijn niet noodzakelijk, en dagen en maanden zouden voluit moeten worden geschreven. Vermijd niet volledige datums die niet helder zijn, en vermijd het gebruiken van de seizoenen (zomer in de Noordelijke hemisfeer is winter in het zuiden beneden!).