NL:Wiki Translation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Over Richtlijnen Organisatie Vertalingen Opruimen Hulp
Chart of world writing systems.svg

Het vertalen van deze wiki kan een goede manier zijn om het project over de hele wereld te verspreiden. De wiki bevat veel belangrijke helpinformatie en documentatie, en we willen graag ten minste een deel daarvan beschikbaar stellen in andere talen. Merk op dat vertalingen in andere onderdelen van het project net zo belangrijk zijn, of misschien zelfs wel belangrijker.

Gemeenschap

In tegenstelling tot bij Wikipedia proberen we niet om een enorme hoeveelheid kennis vast te leggen in de wiki. Wikipedia heeft besloten dat de beste manier om hun encyclopedie te maken was om de gemeenschappen op te splitsen per taal, en ze als bijna losstaande projecten te behandelen. De situatie hier is helemaal anders. De wiki is niet het project. Het vertalen van wikipagina's is juist bedoeld om de samenhang in de gemeenschap te bevorderen, ervoor te zorgen dat iedereen elkaar begrijpt, en ten slotte, om bij te dragen aan een betere kaart!

Met dit idee in het achterhoofd hebben we niet precies dezelfde wiki-technologie gebruikt om vertalingen te ondersteunen. We willen dat de kleine groepen die geen Engels spreken zich thuis voelen, en dat ze alle informatie hebben die nodig is, maar ook dat de gemeenschap één geheel is en gefocust blijft.

Voortgang

De vertaling van de wiki vindt plaats op een ad-hoc-basis, en iedereen wordt aangemoedigd om eraan mee te doen. We moeten echter ook proberen om wat meer georganiseerd te worden.

In veel talen zijn de vertalingen in een zeer vroeg stadium. Sommige wikipagina's zijn belangrijker dan anderen, dus vertaal die pagina's het eerst.

Hoe werkt het?

 • Zoek de Engelse versie van een pagina in de hoofdnaamruimte.
Als er geen Engelse versie is, kunt u er een maken, bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te maken na een zoekactie:
Typ de naam van de pagina die u wilt (zeg Paginanaam) in het vak Zoeken, en start de zoekactie.
Het resultaat van de zoekactie zal zeggen dat er niet zo'n pagina bestaat, maar het zal ook een (rode) koppeling bevatten naar de (niet-bestaande) pagina. Het bericht zal iets zeggen zoals:
Maak de pagina "Paginanaam" op deze wiki!
Klik op de koppeling en u zult beginnen met het maken van de nieuwe pagina, in de modus Bewerken.
 • Wanneer u de Engelse versie van de pagina hebt, schakel dan naar de modus bewerken.
Zorg er voor, om de werkbalk met talen zichtbaar te hebben weergegeven aan de bovenzijde (zoals u ziet op deze pagina bijvoorbeeld), dat de sjabloon {{Languages}} aanwezig is aan het beginvan de pagina, voer andere de volgende wiki-tekst in in de modus bewerken:
{{Languages}}
 • Terwijl u in de modus bewerken bent, kopieer de wikitekst van de gehele pagina naar uw klembord. ...dan 'Pagina opslaan' deze Engelse versie met de sjabloon Languages daaraan toegevoegd.
 • Waar staat 'Beschikbare talen', klik op 'show' en volg een rode koppeling naar de taal die u wilt en begin met het maken van de nieuwe pagina voor de wiki. U zult zien dat de nieuwe pagina dezelfde titel heeft, maar een taalcode als voorvoegsel.
 • Plakken van de Engelse tekst vanaf uw klembord en nu begin te vertalen naar uw taal.

Opmerking: Vanwege technische redenen (beperkingen in de zogenaamde parserfuncties van de MediaWiki-software waarop deze wiki draait) zullen niet alle pagina's met vertalingen worden weergegeven in de lijst van beschikbare talen, maar de grotere talen van de wereld (Nederlands valt daar overigens ook onder, dus dit zal meestal geen probleem opleveren). De andere talen worden dan weergegeven in de "Andere talen"-lijst zonder dat wordt getest of die vertaling wel bestaat. Deze lijst kan dus zowel rode links (ontbrekende grote of kleine talen) als blauwe links (bestaande kleine talen) bevatten. Hiervoor wordt momenteel een oplossing bedacht en getest, zodat de "dure" parserfuncties worden vermeden.
Opmerking: voor het opslaan van de nieuwe pagina wordt je taal weergegeven als ontbrekende taal in het voorbeeld (want de pagina is nog niet opgeslagen). Echter na het opslaan kan het nog steeds voorkomen dat de taal tussen de ontbrekende talen staat (dan in het zwart, en vetgedrukt). Dit vreemde verschijnsel wordt veroorzaakt door de sjablooncache. Leeg de cache om de beschikbare talen opnieuw te bepalen. Je taal zal vervolgens wel worden weergegeven als beschikbaar.

Zie ook de wiki-help.

Vertaalde pagina's met een niet-Engelse titel

Indien u wilt dat een van pagina die is vertaald naar een nationale taal ook de titel wordt vertaald, is het nodig om toch een pagina te behouden met de Engelse titel, voorafgegaan door de taalcode en een dubbele punt. Die pagina zou een eenvoudige doorverwijzing zijn naar de actuele pagina met de titel in de nationale taal.

Laten we aannemen dat de naam van de Engelse pagina is "english_page_name", en u heeft al een vertaalde pagina met de de titel "XX:english_page_name" (waar XX de code van de doeltaal is, zoals DE, IT, NL,...). Nu wilt u dat de vertaalde pagina ook een vertaalde titel krijgt "XX:vertaalde_pagina_naam". Voer de volgende stappen uit:

1. Ga naar de bewerkingsweergave van de vertaalde versie (XX:english_page_name) en zoek naar het gedeelte van de code met {{Language}}
2. Wijzig dit gedeelte van de code naar: {{Language|english_page_name}}. Dat is nodig om de taalbalk werkende te houden nadat we de pagina hebben verplaatst.
3. Gebruik de functie Hernoemen van de wiki om een nieuwe vertaalde titel voor de pagina te maken: Klik op de kleine pijl naast de zoekbalk, rechtsboven op de pagina, en en dan Hernoemen.
4. op de pagina die tevoorschijn komt, vul het formulier als volgt in:
To new title: de vertaalde titel
Move associated talk page: selecteer deze
klik op Move page

Nu wordt de inhoud verplaatst naar een pagina met de nieuwe vertaalde naam van de pagina "XX:vertaalde_pagina_naam". En ook wordt automatisch een doorverwijzing gemaakt, dus alle oude verwijzingen naar XX:english_page_name zullen worden doorverwezen naar de nieuwe vertaalde pagina.

Blijft er nog één probleem over. Soms bestaan er al pagina's die doorverwijzen naar de oude Engelstalige pagina (onze nieuwe pagina voor doorverwijzing). Dan zou er dus een dubbele doorverwijzing volgen, en dat veroorzaakt problemen omdat het Wiki-systeem de tweede dooverwijzing zal tegenhouden (zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Special:DoubleRedirects). Voorkomen dat dat gebeurt:

5. open opnieuw de XX:english_page_name - O ja, u kunt die niet openen omdat u zult worden doorverwezen. Gebruik eenvoudigweg de koppeling in de linker bovenhoek: (Doorverwezen vanaf XX:english_page_name)
6. Nu hebben we de oude paginatitel geopend die nu slechts een pagina voor doorverwijzen is
7. Open de koppeling Koppelingen naar deze pagina in het menu links.
8. Controleer nu of er pagina's zijn waarbij (redirect page) in zwarte kleur is geschreven.
9. Open die pagina, bewerk ze en wijzig de doorverwijzing direct naar XX:vertaalde_pagina_naam

Dit zal het probleem van de dubbele doorverwijzing oplossen en u heeft een nette frisse vertaling van de titel gedaan.

Instructies voor de sjabloon Languages

Dit is een sjabloon dat alle beschikbare talen vermeld. Het is gebaseerd op parserfuncties van mediawiki en de ISO 639-1 taalcode.
Dit genereert automatisch een taalmenu bestaande uit koppelingen naar de originele pagina (in het Engels) en alle vertaalde pagina's. De koppelingen worden geschreven in de respectievelijke talen: Duits, Engels, Frans, etc.

De volledige syntaxis is:

{{Languages|ns=NameSpace:|Page name}}

De parameter Page name is niet noodzakelijk als de titel van de huidige pagina gelijk is aan de titel van de Engelse pagina, omdat van deze standaard waarde wordt aangenomen dat het exact de titel is van de huidige pagina
De parameter ns= is alleen vereist als de vertaalde pagina (of de pagina's waarnaar verwezen wordt) in een andere namespace staan dan de huidige pagina (dit betreft voornamelijk pagina's die zijn vertaald in een aantal talen die een toegewezen namespace hebben, zoals vermeld in de tabel hieronder of wikilink naar depagina die is geplaatst in een andere namespace). De standaard waarde is null en verwijst dan naar de hoofd-namespace.

Enkele geïmplementeerde naamruimtes en talen zijn (per juni 2009):

Page_name (zou Engels moeten zijn)
DE:Page_name (Duits)
EN:Page_name (Engels)
ES:Page_name (Spaans)
FR:Page_name (Frans)
IT:Page_name (Italiaans)
NL:Page_name (Nederlands)
UK:Page_name (Oekraïens, niet United Kingdom!!!)

Onthoud dat de gebruikte taalcodes in de voorvoegsels hier worden weergegeven in kleine letters. Maar om redenen van oudere versies van deze wiki, hebben sommige talen hun eigen toegewezen namespaces die zijn benoemd met hoofdletters. Hoofd//kleine letter zijn significant voor voorvoegsels die niet zijn gedeclared op deze wiki met een toegewezen namespace. Maarhoofd/-kleine letters van herkende namen van een namespace is niet significant, dus u kunt overal kleine letters gebruiken voor alle taalcodes (dat zalonderhoudstaken voor koppelingen vereenvoudigen, vooral bij het vermijden van het maken van aanvullende verwijzingen op deze wiki).

Korte instructie

 1. Alle paginanamen zijn in het Engels.
  Elke vertaalde pagina moet een naam krijgen met een taalcode als prefix, gevolgd door een dubbele punt en de Engelse naam. Als u de titel wilt vertalen zorg er dan voor dat de pagina met het voorvoegsel wordt verwezen naar een vertaald artikel.
  1. Als de inhoud van de pagina met de Engelse paginanaam in het Engels is, dan hoeft de Engelse pagina geen prefix te hebben.
   Bijvoorbeeld:Page_name (met de Engelse inhoud) - NL:Page_name - DE:Page_name
  2. Als de Engelse paginanaam moet worden doorverwezen naar een pagina in een andere taal, dan is een "EN"-prefix wel nodig bij de in het Engels vertaalde pagina.
   Bijvoorbeeld: Page_name (doorverwijzing naar de niet-Engelse pagina) - EN:Page_name - FR:Page-name - DE:Page_name
 2. Het volgende moet worden toegevoegd aan iedere pagina: {{Languages|Paginanaam}}

Als je op "ontbrekende talen" klikt, en dan op een rode link, dan wordt er automatisch een nieuwe pagina geopend met de correcte paginanaam. Kopieer de oorspronkelijke tekst naar deze pagina en vertaal hem. In de eerste regel zet je {{Languages|Page_name}}

Voorvoegsels voor talen en namespaces

Vele talen worden slechts als ondersteund als een conventie voor het benoemen van wikipagina´s, terwijl sommige van de meer wijd gebruikte zijn ingesteld als juiste namespaces binnen de software van de wiki, wat mogelijk biedt zoals sleectievakken bij het geavanceerd zoeken. Pagina´s kunnen worden gesorteerd op voorvoegsel (voor elke taal) met behulp van Special:PrefixIndex.

Onthoud dat alleen een aantaal talen (waarvoor ruimschoots inhoud op deze wiki aanweizg is en voldoende mensen die het onderhouden) hebben een toegewezen namespace op deze wiki (om historische redenen gebruiken die namespaces hoofdletters). Deze namespaces maken het mogelijk zoekacties uit te voeren op de vele pagina´s die zijn gemaakt in die talen. De meeste talen zullen die toegewezen namespace niet hebben. Deze wiki zou progressief moeten worden bijgewerkt om automatisch te vertalen sjablonen te gebruiken (op een soortgelijke manier als Wikimedia Commons), in plaats van heel veel afzonderlijke pagina´s te ,moeten onderhouden voor elke taal, voor inhoud die op één plaats kan worden onderhouden, onafhankelijk van de wergegeven taal.

Alle andere vertaalde pagina+s worden opgeslagen in de hoofd-namespace, met behulp van een taalcode-voorvoegsel dat in kleine letters zou moeten zijn geschreven (alleen de eerste kletter van het voorvoegsel zal automatisch een hoofdletter worden, maar de soort letter is niet significant). Deze wiki kan nog steeds een aantal talen bevatten waarvoor de taalcode in hoofdletters is. Maar voor het gemak bij het onderhouden van koppelingen, wees consistent met de soort letter van de reeds gebruikte taalcodes in de sjabloon Languages, weergegeven aan de bovenzijde van vertaalde pagina's.

gebruik voor nieuwe taalcodes, alstublieft taalcodes conform de standaard BCP 47bekijk de Registry of language subtags on the IANA.org site (overeenkomstig aan de standaard BCP 47, momenteel in RFC 5646): in het algemeen betekent dit het gebruiken van de ISO 649-1 tweeletterige code waar die bestaat, anders de tweeletterige technische ISO 646-2 taalcode, anders de drieletterige ISO 649-3 code; vermijd het gebruiken van vervallen taalcodes die in dat register zijn gemarkeerd als zijnde vervangen door ene andere, of vervallen en opgegaan in een andere; voor sommige talen mag de taalcode worden gevolgd door een ISO 15924 scriptcode; het kan ook worden gevolgd door een ISO 3166-1 land/regiocode, maar dat gebruik wordt niet langer aabevolen voor het coderen van een taalvariant, en deze wiki heeft de voorkeur om echt internationaal te zijn en te worden bewerkt op een manier die acceptabel is in alle regio's waar dezelfde taal wordt geschreven.

Onthoud ook dat een aantal taalcodes, gebruikt in editites van Wikipedia (en in interwiki-koppelingen) niet van toepassing zijn op dit schema, om historische redenen, en zijn nog steeds niet geconverteerd naar of doorverwezen om de aanbevolen BCP 47 codes te gebruiken (wat de universele standaard voor het web is).

Language code naam (in het Nederlands) naam (in de eigen taal) Prefix or namespace Status
ab Abchazisch аԥсшәа Ab: Unlisted
af Afrikaans Afrikaans Af: Listed
am Amhaars አማርኛ Am: Unlisted
an Aragonees aragonés An: Unlisted
ar Arabisch العربية Ar: Listed
as Assamees অসমীয়া As: Unlisted
ast Asturisch asturianu Ast: Listed
av Avarisch авар Av: Unlisted
ay Aymara Aymar aru Ay: Unlisted
az Azerbeidzjaans azərbaycanca Az: Listed
ba Basjkiers башҡортса Ba: Unlisted
be Belarussisch беларуская Be: Listed
bg Bulgaars български Bg: Listed
bm Bambara bamanankan Bm: Unlisted
bn Bengaals বাংলা Bn: Listed
bo Tibetaans བོད་ཡིག Bo: Unlisted
br Bretons brezhoneg Br: Listed
bs Bosnisch bosanski Bs: Listed
ca Catalaans català Ca: Listed
co Corsicaans corsu Co: Unlisted
cs Tsjechisch čeština Cs: Listed
cy Welsh Cymraeg Cy: Unlisted
da Deens dansk Da: Listed
de Duits Deutsch DE: Listed
diq Zazaki Zazaki Diq: Listed
dv Divehi ދިވެހިބަސް Dv: Unlisted
el Grieks Ελληνικά El: Listed
en Engels English : Listed
eo Esperanto Esperanto Eo: Listed
es Spaans español ES: Listed
et Estisch eesti Et: Listed
eu Baskisch euskara Eu: Listed
ext Extremeens estremeñu Ext: Unlisted
fa Perzisch فارسی Fa: Listed
fi Fins suomi Fi: Listed
fr Frans français FR: Listed
fy Fries Frysk Fy: Listed
ga Iers Gaeilge Ga: Unlisted
gcf kréyòl gwadloupéyen kréyòl gwadloupéyen Gcf: Listed
gd Schots-Gaelisch Gàidhlig Gd: Listed
gl Galicisch galego Gl: Listed
gsw Zwitserduits Alemannisch Gsw: Unlisted
gu Gujarati ગુજરાતી Gu: Unlisted
ha Hausa Hausa Ha: Unlisted
he Hebreeuws עברית He: Listed
hi Hindi हिन्दी Hi: Unlisted
hr Kroatisch hrvatski Hr: Listed
ht Haïtiaans Creools Kreyòl ayisyen Ht: Listed
hu Hongaars magyar Hu: Listed
hy Armeens հայերեն Hy: Listed
ia Interlingua interlingua Ia: Listed
id Indonesisch Bahasa Indonesia Id: Listed
ie Interlingue Interlingue Ie: Unlisted
ig Igbo Igbo Ig: Unlisted
is IJslands íslenska Is: Listed
it Italiaans italiano IT: Listed
ja Japans 日本語 JA: Listed
jv Javaans Jawa Jv: Unlisted
ka Georgisch ქართული Ka: Listed
kk Kazachs қазақша Kk: Unlisted
km Khmer ភាសាខ្មែរ Km: Unlisted
kn Kannada ಕನ್ನಡ Kn: Unlisted
ko Koreaans 한국어 Ko: Listed
ku Koerdisch kurdî Ku: Listed
ky Kirgizisch кыргызча Ky: Unlisted
la Latijn Latina La: Unlisted
lb Luxemburgs Lëtzebuergesch Lb: Listed
li Limburgs Limburgs Li: Unlisted
lo Laotiaans ລາວ Lo: Unlisted
lt Litouws lietuvių Lt: Listed
lv Lets latviešu Lv: Listed
mg Malagassisch Malagasy Mg: Unlisted
min Minangkabau Minangkabau Min: Unlisted
mk Macedonisch македонски Mk: Listed
ml Malayalam മലയാളം Ml: Listed
mn Mongools монгол Mn: Listed
mr Marathi मराठी Mr: Listed
ms Maleis Bahasa Melayu Ms: Listed
mt Maltees Malti Mt: Unlisted
my Birmaans မြန်မာဘာသာ My: Listed
nan Minnanyu Bân-lâm-gú Nan: Unlisted
nds Nedersaksisch Plattdüütsch Nds: Unlisted
nds-nl Nederduits Nedersaksies Nds-nl: Unlisted
ne Nepalees नेपाली Ne: Listed
nl Nederlands Nederlands NL: Listed
nn Noors - Nynorsk norsk nynorsk Nn: Listed
no Noors norsk No: Listed
oc Occitaans occitan Oc: Listed
om Afaan Oromo Oromoo Om: Unlisted
or Odia ଓଡ଼ିଆ Or: Unlisted
pa Punjabi ਪੰਜਾਬੀ Pa: Listed
pl Pools polski Pl: Listed
pnb Western Punjabi پنجابی Pnb: Listed
ps Pasjtoe پښتو Ps: Listed
pt Portugees português Pt: Listed
pt-br Brazilian Portuguese português do Brasil Pt-br: Deprecated→ pt
ro Roemeens română Ro: Listed
ro-md Moldavian română Ro-md: Deprecated→ ro
ru Russisch русский RU: Listed
sa Sanskriet संस्कृतम् Sa: Unlisted
sc Sardijns sardu Sc: Listed
sd Sindhi سنڌي Sd: Unlisted
si Singalees සිංහල Si: Listed
sk Slowaaks slovenčina Sk: Listed
skr Saraiki سرائیکی Skr: Listed
sl Sloveens slovenščina Sl: Listed
so Somalisch Soomaaliga So: Unlisted
sq Albanees shqip Sq: Listed
sr Servisch српски / srpski Sr: Listed
sr-latn Serbian (Latin script) srpski (latinica) Sr-latn: Listed
su Soendanees Sunda Su: Unlisted
sv Zweeds svenska Sv: Listed
sw Swahili Kiswahili Sw: Unlisted
ta Tamil தமிழ் Ta: Listed
te Telugu తెలుగు Te: Unlisted
tg Tadzjieks тоҷикӣ Tg: Unlisted
th Thai ไทย Th: Listed
tk Turkmeens Türkmençe Tk: Unlisted
tl Tagalog Tagalog Tl: Listed
tr Turks Türkçe Tr: Listed
tzm Tamazight (Centraal-Marokko) ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Tzm: Listed
ug Oeigoers ئۇيغۇرچە / Uyghurche Ug: Unlisted
uk Oekraïens українська Uk: Listed
ur Urdu اردو Ur: Unlisted
uz Oezbeeks oʻzbekcha/ўзбекча Uz: Unlisted
vec Venetiaans vèneto Vec: Unlisted
vi Vietnamees Tiếng Việt Vi: Listed
wa Waals walon Wa: Unlisted
wo Wolof Wolof Wo: Unlisted
wuu Wuyu 吴语 Wuu: Unlisted
xh Xhosa isiXhosa Xh: Unlisted
yi Jiddisch ייִדיש Yi: Unlisted
yo Yoruba Yorùbá Yo: Unlisted
yue Kantonees 粵語 Yue: Listed
za Zhuang Vahcuengh Za: Unlisted
zh Chinees 中文 Zh: Unlisted
zh-hans Simplified Chinese 中文(简体) Zh-hans: Listed
zh-hant Traditional Chinese 中文(繁體) Zh-hant: Listed
zh-tw Chinese (Taiwan) 中文(臺灣) Zh-tw: Deprecated→ zh-hant
zu Zoeloe isiZulu Zu: Unlisted

Opmerkingen:

 • De taal Min Nan, gesproken in Taiwan ("zh-min-nan-TW" in de oude RFC 3066, of beter nu "nan-TW" of slechts "nan", zie BCP 47) wordt normaal geschreven in het Latijnse schrift (in plaats van het vereenvoudigde Han schrift, waarvoor het nagenoeg onmogelijk is onderscheid te maken met het Chinees geschreven in de Vereenvoudigde Han ortografie), en heeft zijn eigen onderscheidenlijke taalcode "nan". Taiwanees Chinees (zh-TW) heeft geen enkele relatie met Min Nan; het gebruiken van zh-TW is vervallen, gebruik in plaats daarvan Traditioneel Chinees ("zh-Hant"). Het staat u vrij pagina's te vertalen naar Min Nan, als u dat nodigvindt, met behulp van de standaard "nan" taalcode.
 • Ziee Chinese Wikipedia voor information over Chinese talen op WP ! Als de transcoder is geïmplementeerd op deze wiki, zouden we niet langer afzonderlijke pagina's behoeven te onderhouden met ortografische verschillen tussen "zh-Hans" (essentieel hetzelfde voor de P.R. of China vasteland, en Singapore) en "zh-Hant" (essentieel hetzelfde voor Taiwan, Hong Kong SAR, en Macau SAR)
 • Omdat Moldaviaans "ro-md"/"mo"" niet nodig is zou het moeten worden verwijderd! Zie Closure of Moldovan Wikipedia ! Het einge resterende verschil van Moldoviaans was toen de Roemeeense taal werd geschreven in het Cyrillische schrift door mensen die leefden in Moldavië vóór de onafhankelijkheid van de USSR. De Russische minderheid die leeft in het afgescheiden oostelijke deel van Moldavië, gebruiken de Russische taal geschreven in het Cyrillische schrift, niet Moldoviaans/Roemeens, maar de andere Moldovaren spreken Roemeens (met slechts kleine verschillen in vocabulaire die zijn ontwikkeld toen Moldavië was bezet door de USSR, verschillen die nu snel verdwijnen met de verhoogde uitwisselingen met Roemeense media en de terugkeer naar het gebruiken van het Latijnse alfabet, en wwaarmee mensen uit beide landen naast elkaar kunnen bestaan met een excellent en evident wederzijds begrip.
 • De kolom "belamgrijk (getest)" geeft aan welke talen automatisch zijn getest op het zoeken naar vertaalde pagina's die Template:Languages aan de bovenzijde van de pagina's bevatten. Deze sjabloon voor navigatie zal automatisch het bestaan van vertaalde pagina's detecteren en zal het weergeven van rode links vermijden. Maar deze detectie is vanwege technische beperkingen op deze wiki beperkt tot ongeveer 50 talen. Alle andere talen worden alleen vermeld als "Andere talen" in dit vak voor navigatie, in een lijst waarin standaar veel rode links zijn verborgen. Alleen belangrijke talen (of regionale talen waarvoor deze wiki significante inhoud bevat om weer te geven) zullen om deze reden deel uitmaken van de gestest taallijst die niet standaard is verborgen.
 • Naar vele andere talen kan worden verwezen voor de vertalingen van toponiemen en POI's in de database vane OSM (bijvoorbeeld naar name=*, met behulp van BCP47 taalcodes als achtervoegsels), maar de meeste van deze talen worden niet gebruikt voor vertalingen in deze wiki voor documentatie (zij zullen waarschijnlijk nooit als "belangrijk (getest)" in de lijst hierboven verschijnen).