Vi:Wiki Translation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Giới thiệu Wiki này Hướng dẫn Tổ chức Dịch Dọn dẹp Trợ giúp

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

Chart of world writing systems.svg

Dịch Wiki có thể là một cách tốt để giúp phát triển dự án trên toàn thế giới. Wiki chứa nhiều tài liệu và nội dung trợ giúp quan trọng. Chúng tôi muốn cung cấp ít nhất một số điều này bằng các ngôn ngữ khác. Lưu ý rằng sự nỗ lực dịch trong các lĩnh vực khác của dự án cũng quan trọng không kém nếu không muốn nói là hơn thế.

Sự gắn kết cộng đồng

Không giống như Wikipedia, chúng tôi không nhắm đến việc nắm bắt lượng lớn kiến thức trong wiki. Wikipedia quyết định rằng cách tốt nhất để xây dựng bộ bách khoa toàn thư của họ là chia các cộng đồng ra theo ngôn ngữ và điều hành chúng như những dự án gần như hoàn toàn riêng biệt. Tình hình ở đây là hoàn toàn khác. Wiki không phải là dự án. Dịch các trang wiki nên là một bài tập trong việc cải thiện sự gắn kết cộng đồng, giúp mọi người hiểu nhau và cuối cùng là giúp xây dựng bản đồ!

Với ý nghĩ này, chúng tôi đã không triển khai công nghệ wiki giống hệt nhau để hỗ trợ bản dịch. Chúng tôi muốn những nhóm nhỏ chưa biết nói tiếng Anh cảm thấy được chào đón và có tất cả thông tin họ cần, nhưng chúng tôi cũng muốn toàn thể cộng đồng luôn ở bên nhau và tập trung.

Tiến trình dịch Wiki

Việc dịch qua Wiki đang diễn ra trên cơ sở đặc biệt, và bạn được khuyến khích tham gia, nhưng chúng tôi cũng cần cố gắng và tổ chức hơn về vấn đề này.

Các nỗ lực dịch thuật vẫn đang trong giai đoạn rất sớm ở nhiều ngôn ngữ. Có một số trang wiki quan trọng hơn những trang khác, vì vậy hãy tập trung vào những trang này trước.

Cách để dịch

Trang đơn

 • Find the English version of a page in the main namespace.
  If there is no English version, create one, for example by starting a new page from a search:
  Type the name of the page you want (say English page name) in the Search box, and start the search.
  The search results will say that no such page exists, but it will also include a (red) link to the (non-existing) page. The message (and the tooltip when hovering this red link) will say (in the language defined in your preferences for this wiki):
  Create the page "English page name" on this wiki!
  👆🏻 English page name (page does not exist)
  Click on this red link and you will be starting to create the new page, in edit mode.
 • When you are reading the English version of the page, switch to edit mode.
  In order to have the languages tool bar displayed at the top (as you see on this page for example), be sure that the template {{Languages}} is present near the beginning of the page, otherwise insert the following wiki text in edit mode:
  {{Languages|English page name}}
  While you're in edit mode, copy the wiki text of the entire page to your clipboard. Save this English version with the Languages template added.
 • Where it says 'other languages', click 'show' and follow a red link to the language you want and begin creating the new wiki page. You will see that the new page will have the same title, but a language code prefix added.
 • Paste in the English text from your clipboard and now start translating it into your language and save the new translated page.
 • Finally, you may rename the new translated page with a translated title, but keep the language code prefix in the new name!
  Don't delete the redirecting page which is still needed for the interlanguage navigation bar to work properly.
  If you renamed a page that has subpages, you should also translate and rename the subpages the same way, using a consistent base page name for all subpages.

Technical notes:

 • Before saving the new page, your language is shown as a missing language in the preview. However, after you have saved it, your language may still be shown in the missing language box with black colour and bold type. This strange thing is caused by a template cache. Purge cache to rescan the available languages. Your language will be shown as available. The languages navigation bar at top of translated pages includes now the Purge link to do that in one click.

Additional steps:

 • Some templates transcluded in your translated page may need to be adapted: in some cases these are different templates rewritten in your language (also named with a language code prefix), but many templates now can autodetect the language they should display by internally using {{Langcode}} which returns the lowercase language code of the current page transcluding it, provided that this current page uses the correct language code prefix.
 • Categories listed at end of your page should to be converted to use the translated categories when they exist (see below for details about how to create them), instead of remaining in the English categories.

See also Wiki Help.

Category

 • Use "Category:<languagecode>:<Adapted title>" convention.
 • Use {{Languages|Category:Original English title}} at top of your localized version in order to display the interlanguage navigation bar.
 • You need to keep "Category:<languagecode>:<Original English title>" as a redirecting page (example: category in English, redirect in Japanese, actual category in Japanese) so that the interlanguage navigation bar works.
 • In the redirecting category (still named in English), please also add {{Category redirect|<languagecode>:<Adapted title>}} so that any page that would still be categorized with the English title will be listed in that category visible as a subcategory of the translated category and not left in an orphaned category: it will ease the maintenance of those pages whose categorisation should be edited to use the adapted title.
 • Don't delete the redirecting category named in English, even if it is empty (and it should remain empty)! It is needed for links shown in the interlanguage navigation bar (which cannot guess the translated titles).

Translated pages with a title in a non-English language

If you want that a page translated to a national language have the title translated also, it is necessary to maintain anyway a page with English title preceded by language code and colon. This page would be a simply redirect to the actual page with title in national language.

Let's suppose that the English page name is "English_page_name", and you already have got a translated page with the title "XX:English_page_name" (where XX is the target language code like Ar, Ca, DE, IT, Zh-hant, ...). Now you want the translated page to get a translated title "XX:Translated_page_name" too. Do the following steps:

 1. Go to the edit-view of the translated version (XX:English_page_name) and find the code-piece like {{Language}}
 2. Change this code-piece to the following: {{Language|English_page_name}}. That is necessary to keep the language bar working after we moved the page.
 3. Use the move function of the wiki to create a new translated title for the page: Click the small arrow next to the search bar, top right of the page, then move.
 4. On the upcoming page, use the form like this:
  To new title: type the translated title;
  Check the Move associated talk page box;
  Click the Move page button.

Now the content is moved to a page with the new translated page name "XX:Translated_page_name". And also, a redirect is automatically established, so all old links to XX:English_page_name will be redirected to the new translated page.

Sometimes there are already some pages redirecting to the old English named page (our new redirecting page). Then there would occur a double redirection, and that causes problems because the Wiki-System will stop the second redirection (see Special:DoubleRedirects). To prevent this from happening:

 1. Open again the XX:English_page_name - Oh yeah, you can't open it because you will be redirected. Just use the link in the upper left corner: (Redirected from XX:English_page_name)
 2. Now we opened the old page title which is now just a redirecting page
 3. Open the link What links here in the left menu.
 4. Check if there are any pages where is written (redirect page) in black color.
 5. Open this page, edit them and change the redirect directly to XX:Translated_page_name

This would fix the double redirect problem and you have done a clean fresh title translation.

Instructions for the Languages template

Template:Languages lists all languages available. It is based on parser functions from MediaWiki and the IETF language tags (as defined in the BCP 47 standard, based on ISO 639-1 with a few exclusions, and extensions partly borrowed from other standards). See below for a partial list.
This automatically generates a language menu consisting of links to the original page (in English) and all translated pages. The links are written in their respective native names: "Deutsch", "English", "français", etc. The list of languages is sorted alphabetically, grouped by scripts, with RTL scripts after LTR scripts.

The complete syntax is:

{{Languages|NameSpace:English page name}}

The parameter Page name is not necessary if the title of current page is equal to English page title, because his default value is assumed to be exactly the title of current page (however it is recommended to keep it to ease the translation of English pages and then renaming them in the actual target language).
Note: Now the parameter "ns=" is not required to specify a leading namespace such as Template or Category, which can be merged into the first parameter (see see here). But don't use any language code prefix or namespace in that parameter, just specify the full page name of the English page.

Example for actually implemented namespaces and languages:

Page_name (should be in English)
Ar:Page_name (Arabic)
Cs:Page_name (Czech)
DE:Page_name (German: capitalized namespace)
ES:Page_name (Spanish: capitalized namespace)
FR:Page_name (French: capitalized namespace)
IT:Page_name (Italian: capitalized namespace)
JA:Page_name (Japanese: capitalized namespace)
NL:Page_name (Dutch: capitalized namespace)
Pl:Page_name (Polish)
Pt:Page_name (Portuguese)
RU:Page_name (Russian: capitalized namespace)
Uk:Page_name (Ukrainian, not United Kingdom!!!)
Zh-hans:Page_name (Simplified Chinese)
Zh-hant:Page_name (Traditional Chinese)

Brief instruction

 1. For correct work of the template all page names are in English.
  Every translated page needs a page name with a language code as a prefix, followed by a colon and the English page name.
  • If the "plain" English page name content is written in English, the English page name does not have a prefix in the file name.
   Example: Page_name (English content) - FR:Page_name - DE:Page_name
  • If the "plain" English page name should be a redirect to a page in some other language, the English translated page does need a prefix of "EN".
   Example: Page_name (redirect to non-English page) - EN:Page_name - FR:Page-name - DE:Page_name
 2. The following has to be included in each page: {{Languages|English page name}}.

If you click on "missing languages", and then you click on a red link, it automatically opens a new page with the right prefix and the right page name. Copy the original text to this page and translate it. In the first line you put {{Languages|English page name}}.

If you want to translate the title then make sure that the page name in English with the additional language prefix is redirected to a localized article name with its language code.

 1. First create the localized page (or category) with the same name as in English, using only a different language prefix (language prefixes for categories are after the namespace "Category:", e.g. "Category:FR:Maps")
 2. Then move that page to its new translated name (e.g. "Category:FR:Cartes"). Keep the generated redirect which is needed for interlanguage navigation!
 3. Make sure that the new page (or category) indicates the correct full English page name (including its namespace) in {{Languages|Full page name}} (e.g. {{Languages|Category:Maps}} without any language prefix)
 4. Kiểm tra phím sắp xếp cho tiêu đề đã dịch để chúng sắp xếp chính xác trong các danh mục bằng ngôn ngữ của bạn: trong hầu hết các ngôn ngữ trên wiki này, khóa sắp xếp mặc định bao gồm tiền tố mã ngôn ngữ là một phần của tiêu đề và không phải là một phần của không gian tên riêng biệt: ít nhất bạn nên sao chép tiêu đề trang mà không có tiền tố mã ngôn ngữ, và mã sắp xếp có thể cần phải được chuyển ngữ (ví dụ: bằng tiếng Nhật để sắp xếp bằng Kanas thay vì Kanjis có trong tiêu đề đã dịch). Các danh mục cụ thể cũng sử dụng các khóa rút gọn (loại trừ các thuật ngữ được chia sẻ bởi hầu hết hoặc tất cả các trang trong danh mục đó hoặc loại trừ các bài báo hàng đầu không được sử dụng trong tất cả các tiêu đề của các trang được sắp xếp trong danh mục đó: khóa sắp xếp rút gọn này cũng nên được điều chỉnh (giống như DEFAULTSORTKEY được sử dụng bởi danh mục liệt kê không sử dụng khóa rút gọn).

If you moved a category at step 2 above

 1. Edit the generated redirect category to add {{Category redirect|Language code:New translated name}} just after the generated #REDIRECT [[:Category:...]] line: it will help tracking redirected categories still containing pages.
 2. Edit the pages or subcategories that are still listed in the redirected category, in order to specify the new translated category name.

Tiền tố ngôn ngữ và không gian tên

Nhiều ngôn ngữ chỉ được hỗ trợ như một quy ước đặt tên trang wiki, trong khi một số ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi hơn được thiết lập làm không gian tên riêng trong phần mềm wiki, cho phép các tính năng như hộp đánh dấu trên Tìm kiếm nâng cao. Các trang có thể được liệt kê theo tiền tố (đối với bất kỳ ngôn ngữ nào) bằng cách sử dụng Special:PrefixIndex.

Lưu ý rằng chỉ một số ngôn ngữ (có nhiều nội dung trên wiki này và đủ người bảo trì) có không gian tên riêng trên wiki này (vì lý do lịch sử, các không gian tên này sử dụng chữ in hoa). Các không gian tên này cho phép thực hiện tìm kiếm trong nhiều trang được tạo bằng các ngôn ngữ đó. Hầu hết các ngôn ngữ sẽ không có không gian tên riêng này. Wiki này nên được cập nhật dần dần để sử dụng các mẫu có thể dịch tự động (theo cách tương tự như Wikimedia Commons), thay vì phải duy trì nhiều trang riêng biệt cho mỗi ngôn ngữ, cho các nội dung có thể được duy trì ở một nơi độc lập với ngôn ngữ hiển thị.

Tất cả các trang đã dịch khác được lưu trữ trong không gian tên chính, sử dụng tiền tố mã ngôn ngữ nên được viết bằng chữ thường (chỉ chữ cái đầu tiên của tiền tố sẽ tự động được viết hoa, nhưng chữ cái này không đáng kể). Wiki này vẫn có thể chứa một số ngôn ngữ mà mã ngôn ngữ được viết hoa. Nhưng để dễ dàng duy trì các liên kết, hãy nhất quán với mẫu mã chữ cái đã được sử dụng trong mẫu Ngôn ngữ được hiển thị ở đầu các trang đã dịch.

Lưu ý rằng hầu hết các mã ngôn ngữ được sử dụng trong tiền tố đang sử dụng các chữ cái viết thường. Nhưng vì lý do kế thừa trên wiki này, một số ngôn ngữ có không gian tên bài viết chuyên dụng của riêng họ được đặt tên bằng chữ in hoa (đối với các bài báo đã dịch trong 7 không gian tên sau: DE, ES, FR, IT, JA, NL, RU). Trường hợp chữ cái có ý nghĩa quan trọng đối với các tiền tố không được khai báo trên wiki này với không gian tên riêng. Nhưng chữ cái của các tên không gian tên được công nhận không đáng kể, vì vậy bạn có thể an toàn sử dụng chữ thường ở mọi nơi cho tất cả các mã ngôn ngữ (điều này sẽ đơn giản hóa các nhiệm vụ bảo trì cho các liên kết, đặc biệt là bằng cách tránh tạo thêm các chuyển hướng trên wiki này).

Tuy nhiên, trường hợp chữ cái của tiền tố mã ngôn ngữ vẫn quan trọng bên ngoài không gian tên bài viết và các trang thảo luận liên quan của chúng (chẳng hạn như Template: hoặc Category:), bởi vì tiền tố mã ngôn ngữ sau tiền tố không gian tên là một phần thực tế của tiêu đề trang. Vì lý do gắn kết và để giúp giảm số lượng chuyển hướng cần thiết và duy trì chúng, tiền tố ngôn ngữ cho các trang trong các không gian tên đó phải là chữ thường ở mọi nơi ngoại trừ 7 ngôn ngữ được liệt kê ở trên phải viết hoa tiền tố của chúng (e.g. với "Category:Categories"; "Category:FR:Categories" chuyển hướng mềm đến "Category:FR:Catégories"; "Category:DE:Categories" chuyển hướng mềm đến "Category:DE:Kategorien"; "Category:Cs:Categories". Nhưng không phải "Category:Fr:Category", hay "Category:CS:Categories"; điều tương tự cũng áp dụng cho các bản mẫu).

Trong một số trường hợp, bài báo gốc thực sự không được viết bằng tiếng Anh, nhưng phiên bản tiếng Anh (thường được giới hạn ở dạng sơ khai hoặc được dịch một phần) có thể tạm thời sử dụng tiền tố viết hoa "EN:". Tuy nhiên, thanh điều hướng liên ngôn ngữ không hoạt động tốt trong trường hợp này vì nó không thể phát hiện chính xác rằng tên trang chưa được ghi sẵn không phải bằng tiếng Anh. Để cho phép điều hướng liên ngôn ngữ, trang gốc bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh cũng phải sử dụng tiền tố mã ngôn ngữ riêng của nó, để bản dịch sang tiếng Anh có thể bị xóa tiền tố "EN:". Thanh điều hướng liên ngôn ngữ sẽ chỉ liên kết đến trang tiếng Anh bằng cách sử dụng tiền tố "EN:" khi nó tồn tại, nếu không, nó sẽ sử dụng tên trang không có tiền tố (giả sử rằng tên trang không có tiền tố này là tiếng Anh).

Cũng lưu ý rằng các danh mục không thể được chuyển hướng đơn giản (không giống như các bài báo, trang thảo luận hoặc mẫu). Khi một danh mục đã dịch có tiêu đề tiếng Anh (nhưng có tiền tố mã ngôn ngữ) được đổi tên bằng tiêu đề đã dịch (giữ nguyên tiền tố mã ngôn ngữ của nó), danh mục có tiêu đề chưa được dịch sẽ trở thành chuyển hướng cứng. Nếu bất kỳ trang nào được phân loại trong danh mục được chuyển hướng, danh mục được liệt kê ở cuối các trang này sẽ được in nghiêng: nhấp vào danh mục này sẽ chuyển hướng đến danh mục đã đổi tên sẽ không liệt kê trang đó, chỉ được liệt kê bằng tên tiếng Anh danh mục (đây là một hạn chế/lỗi cũ của phần mềm MediaWiki). Để giúp chẩn đoán những trường hợp đó, cần thêm một mẫu bổ sung ngay sau lần đổi tên này, để danh mục có tên tiếng Anh được liệt kê trong danh mục đã dịch miễn là danh mục có tên tiếng Anh được điền.

Đối với ngôn ngữ mới, xin vui lòng sử dụng mã ngôn ngữ tuân theo tiêu chuẩn BCP 47 - kiểm tra Registry của các thẻ phụ ngôn ngữ trên trang IANA.org (theo tiêu chuẩn BCP 47, hiện có trong RFC 5646): nói chung, điều này có nghĩa là sử dụng mã hai chữ cái ISO 639-1 khi nó tồn tại, nếu không thì mã gồm hai chữ cái ISO 639-2 mã ngôn ngữ, nếu không thì mã ISO 639-3 gồm ba chữ cái; tránh sử dụng các mã ngôn ngữ lỗi thời được đánh dấu trong sổ đăng ký này là được thay thế bằng một mã khác, hoặc không được dùng nữa và được chia thành nhiều mã chính xác hơn; đối với một số ngôn ngữ, mã ngôn ngữ có thể được theo sau bởi mã tập lệnh ISO 15924; nó cũng có thể được theo sau bởi mã quốc gia/vùng ISO 3166-1 (hoặc mã vùng lục địa hoặc tiểu vùng bằng số từ tiêu chuẩn thống kê UN-M.49), nhưng cách sử dụng này không còn được khuyến khích để mã hóa một biến thể ngôn ngữ và điều này wiki sẽ thích thực sự mang tính quốc tế và được chỉnh sửa theo cách có thể chấp nhận được ở tất cả các vùng có cùng ngôn ngữ được viết. Nếu đối với một số biến thể ngôn ngữ, bạn cần thẻ phụ vùng/tập lệnh sau thẻ phụ ngôn ngữ chính, vui lòng viết chúng bằng chữ thường, ngay cả khi BCP 47 tốt hơn là liệt kê chúng bằng chữ hoa, nhưng hãy nhớ rằng chữ cái trong thẻ ngôn ngữ BCP 47 không quan trọng mà chỉ được đề xuất. BCP 47 cũng cho phép các thẻ phụ đã đăng ký để mã hóa các biến thể ngôn ngữ lịch sử theo ngày tháng hoặc cách sử dụng với các thuật ngữ cụ thể, nhưng chúng không cần thiết trên wiki này được viết bằng biến thể hiện đại phổ biến nhất để sử dụng chung.

Cũng lưu ý rằng một số mã ngôn ngữ được sử dụng cho các ấn bản Wikipedia (và trong các liên kết interwiki) không áp dụng cho lược đồ này, vì lý do lịch sử và vẫn chưa được chuyển đổi hoặc chuyển hướng sang sử dụng mã BCP 47 được đề xuất (đó là tiêu chuẩn chung cho web). Ngoài ra, một số ngôn ngữ được sử dụng trên wiki này không khớp chính xác với phiên bản ngôn ngữ của Wikipedia hoặc wiki OSM này vẫn tạo ra sự khác biệt không còn phù hợp trong Wikipedia (chẳng hạn như các biến thể chữ viết, vì Wikipedia nguyên bản hỗ trợ trình chuyển ngữ giữa các biến thể đó khi wiki này vẫn không có hỗ trợ này). Những ngoại lệ này được đánh dấu trong bảng dưới đây.

Mã ngôn ngữ OSM Wiki

Language code Name Native name Prefix or namespace Status
ab Tiếng Abkhazia аԥсшәа Ab: Unlisted
af Tiếng Afrikaans Afrikaans Af: Listed
am Tiếng Amharic አማርኛ Am: Unlisted
an Tiếng Aragon aragonés An: Unlisted
ar Tiếng Ả Rập العربية Ar: Listed
as Tiếng Assam অসমীয়া As: Unlisted
ast Tiếng Asturias asturianu Ast: Listed
av Tiếng Avaric авар Av: Unlisted
ay Tiếng Aymara Aymar aru Ay: Unlisted
az Tiếng Azerbaijan azərbaycanca Az: Listed
ba Tiếng Bashkir башҡортса Ba: Unlisted
be Tiếng Belarus беларуская Be: Listed
bg Tiếng Bulgaria български Bg: Listed
bm Tiếng Bambara bamanankan Bm: Unlisted
bn Tiếng Bangla বাংলা Bn: Listed
bo Tiếng Tây Tạng བོད་ཡིག Bo: Unlisted
br Tiếng Breton brezhoneg Br: Listed
bs Tiếng Bosnia bosanski Bs: Listed
ca Tiếng Catalan català Ca: Listed
co Tiếng Corsica corsu Co: Unlisted
cs Tiếng Séc čeština Cs: Listed
cy Tiếng Wales Cymraeg Cy: Unlisted
da Tiếng Đan Mạch dansk Da: Listed
de Tiếng Đức Deutsch DE: Listed
diq Zazaki Zazaki Diq: Listed
dv Tiếng Divehi ދިވެހިބަސް Dv: Unlisted
el Tiếng Hy Lạp Ελληνικά El: Listed
en Tiếng Anh English : Listed
eo Tiếng Quốc Tế Ngữ Esperanto Eo: Listed
es Tiếng Tây Ban Nha español ES: Listed
et Tiếng Estonia eesti Et: Listed
eu Tiếng Basque euskara Eu: Listed
ext Tiếng Extremadura estremeñu Ext: Unlisted
fa Tiếng Ba Tư فارسی Fa: Listed
fi Tiếng Phần Lan suomi Fi: Listed
fr Tiếng Pháp français FR: Listed
fy Tiếng Frisia Frysk Fy: Listed
ga Tiếng Ireland Gaeilge Ga: Unlisted
gcf kréyòl gwadloupéyen kréyòl gwadloupéyen Gcf: Listed
gd Tiếng Gael Scotland Gàidhlig Gd: Listed
gl Tiếng Galician galego Gl: Listed
gsw Tiếng Đức (Thụy Sĩ) Alemannisch Gsw: Unlisted
gu Tiếng Gujarati ગુજરાતી Gu: Unlisted
ha Tiếng Hausa Hausa Ha: Unlisted
he Tiếng Do Thái עברית He: Listed
hi Tiếng Hindi हिन्दी Hi: Unlisted
hr Tiếng Croatia hrvatski Hr: Listed
ht Tiếng Haiti Kreyòl ayisyen Ht: Listed
hu Tiếng Hungary magyar Hu: Listed
hy Tiếng Armenia հայերեն Hy: Listed
ia Tiếng Khoa Học Quốc Tế interlingua Ia: Listed
id Tiếng Indonesia Bahasa Indonesia Id: Listed
ie Tiếng Interlingue Interlingue Ie: Unlisted
ig Tiếng Igbo Igbo Ig: Unlisted
is Tiếng Iceland íslenska Is: Listed
it Tiếng Italy italiano IT: Listed
ja Tiếng Nhật 日本語 JA: Listed
jv Tiếng Java Jawa Jv: Unlisted
ka Tiếng Georgia ქართული Ka: Listed
kk Tiếng Kazakh қазақша Kk: Unlisted
km Tiếng Khmer ភាសាខ្មែរ Km: Unlisted
kn Tiếng Kannada ಕನ್ನಡ Kn: Unlisted
ko Tiếng Hàn 한국어 Ko: Listed
ku Tiếng Kurd kurdî Ku: Listed
ky Tiếng Kyrgyz кыргызча Ky: Unlisted
la Tiếng La-tinh Latina La: Unlisted
lb Tiếng Luxembourg Lëtzebuergesch Lb: Listed
li Tiếng Limburg Limburgs Li: Unlisted
lo Tiếng Lào ລາວ Lo: Unlisted
lt Tiếng Litva lietuvių Lt: Listed
lv Tiếng Latvia latviešu Lv: Listed
mg Tiếng Malagasy Malagasy Mg: Unlisted
min Tiếng Minangkabau Minangkabau Min: Unlisted
mk Tiếng Macedonia македонски Mk: Listed
ml Tiếng Malayalam മലയാളം Ml: Listed
mn Tiếng Mông Cổ монгол Mn: Listed
mr Tiếng Marathi मराठी Mr: Listed
ms Tiếng Mã Lai Bahasa Melayu Ms: Listed
mt Tiếng Malta Malti Mt: Unlisted
my Tiếng Miến Điện မြန်မာဘာသာ My: Listed
nan Tiếng Mân Nam Bân-lâm-gú Nan: Unlisted
nds Tiếng Hạ Giéc-man Plattdüütsch Nds: Unlisted
nds-nl Tiếng Hạ Saxon Nedersaksies Nds-nl: Unlisted
ne Tiếng Nepal नेपाली Ne: Listed
nl Tiếng Hà Lan Nederlands NL: Listed
nn Tiếng Na Uy (Nynorsk) norsk nynorsk Nn: Listed
no Tiếng Na Uy norsk No: Listed
oc Tiếng Occitan occitan Oc: Listed
om Tiếng Oromo Oromoo Om: Unlisted
or Tiếng Odia ଓଡ଼ିଆ Or: Unlisted
pa Tiếng Punjab ਪੰਜਾਬੀ Pa: Listed
pl Tiếng Ba Lan polski Pl: Listed
pnb Western Punjabi پنجابی Pnb: Listed
ps Tiếng Pashto پښتو Ps: Listed
pt Tiếng Bồ Đào Nha português Pt: Listed
pt-br Brazilian Portuguese português do Brasil Pt-br: Deprecated→ pt
ro Tiếng Romania română Ro: Listed
ro-md Tiếng Moldova română Ro-md: Deprecated→ ro
ru Tiếng Nga русский RU: Listed
sa Tiếng Phạn संस्कृतम् Sa: Unlisted
sc Tiếng Sardinia sardu Sc: Listed
sd Tiếng Sindhi سنڌي Sd: Unlisted
si Tiếng Sinhala සිංහල Si: Listed
sk Tiếng Slovak slovenčina Sk: Listed
skr Saraiki سرائیکی Skr: Listed
sl Tiếng Slovenia slovenščina Sl: Listed
so Tiếng Somali Soomaaliga So: Unlisted
sq Tiếng Albania shqip Sq: Listed
sr Tiếng Serbia српски / srpski Sr: Listed
sr-latn Serbian (Latin script) srpski (latinica) Sr-latn: Listed
su Tiếng Sunda Sunda Su: Unlisted
sv Tiếng Thụy Điển svenska Sv: Listed
sw Tiếng Swahili Kiswahili Sw: Unlisted
ta Tiếng Tamil தமிழ் Ta: Listed
te Tiếng Telugu తెలుగు Te: Unlisted
tg Tiếng Tajik тоҷикӣ Tg: Unlisted
th Tiếng Thái ไทย Th: Listed
tk Tiếng Turkmen Türkmençe Tk: Unlisted
tl Tiếng Tagalog Tagalog Tl: Listed
tr Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Türkçe Tr: Listed
tzm Tiếng Tamazight Miền Trung Ma-rốc ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ Tzm: Listed
ug Tiếng Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche Ug: Unlisted
uk Tiếng Ukraina українська Uk: Listed
ur Tiếng Urdu اردو Ur: Unlisted
uz Tiếng Uzbek oʻzbekcha/ўзбекча Uz: Unlisted
vec Venetian vèneto Vec: Unlisted
vi Tiếng Việt Tiếng Việt Vi: Listed
wa Tiếng Walloon walon Wa: Unlisted
wo Tiếng Wolof Wolof Wo: Unlisted
wuu Tiếng Ngô 吴语 Wuu: Unlisted
xh Tiếng Xhosa isiXhosa Xh: Unlisted
yi Tiếng Yiddish ייִדיש Yi: Unlisted
yo Tiếng Yoruba Yorùbá Yo: Unlisted
yue Tiếng Quảng Đông 粵語 Yue: Listed
za Tiếng Choang Vahcuengh Za: Unlisted
zh Tiếng Trung 中文 Zh: Unlisted
zh-hans Simplified Chinese 中文(简体) Zh-hans: Listed
zh-hant Traditional Chinese 中文(繁體) Zh-hant: Listed
zh-tw Chinese (Taiwan) 中文(臺灣) Zh-tw: Deprecated→ zh-hant
zu Tiếng Zulu isiZulu Zu: Unlisted

Ghi chú:

 • The Min Nan language spoken in Taiwan ("zh-min-nan-TW" in the old RFC 3066, or better now "nan-TW" or just "nan", see BCP 47) is normally written in the Latin script (rather than the simplified Han script, for which it is almost impossible to differentiate from Chinese written with the Simplified Han orthography), and has its own distinctive language code "nan". Taiwanese Chinese (zh-TW) is completely unrelated to Min Nan; the use of zh-TW is deprecated, use Traditional Chinese ("zh-Hant") instead. Feel free to create pages translated in Min Nan, if you need, using the standard "nan" language code.
 • See Chinese Wikipedia for information about Chinese languages on WP ! If the transcoder is implemented here on this wiki, we would no longer need to maintain separate pages with orthographic differences between "zh-Hans" (essentially the same for the P.R. of China mainland, and Singapore) and "zh-Hant" (essentially the same for Taiwan, Hong Kong SAR, and Macau SAR)
 • Since Moldavian "ro-md"/"mo"" is not needed and should be removed! See Closure of Moldovan Wikipedia ! The only remaining difference of Moldovan was when the Romanian language was written in the Cyrillic script by people living in Moldova before its independence from USSR. The Russian minority living in the cessessionist Eastern part of Moldova, use the Russian language written in the Cyrillic script, not Moldovan/Romanian, but the other Moldovans do speak Romanian (with just minor vocabulary differences that have been developed when Moldova was occupied by USSR, differences that are now disappearing fast with the increased exchanges with Romanian medias and the return to the use of the Latin alphabet, and with which people of both countries can coexist with an excellent and evident mutual understanding.
 • The column "major (tested)" indicates which languages are automatically tested for looking for translated pages that are transcluding Template:Languages at top of pages. This navigation template will automatically detect the existence of translated pages and will avoid showing red links. But such detection is limited to about 50 languages, for technical reasons in this wiki. All other languages are only listed as "Other languages" in this navigation box, in a list with many red links hidden by default. For this reason, only major languages (or regional languages for which this wiki has significant contents content to show) will be part of the tested language list which is not hidden by default.
 • Many other languages may be referenced for the translations of toponyms and POIs in the OSM database (for example for name=*, using BCP47 language codes as suffixes), but most of these languages are not used for translations in this documentation wiki (they will probably never appear as "major (tested)" in the list above).