Sk:Good practice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Praktické rady

Práve ste skončili mapovanie svojho rodného mesta, alebo sa na to pripravujete a rozmýšľate ako ďalej? Tu je niekoľko všeobecných rád, ktorých by ste sa mali držať pri mapovaní. Netreba sa nimi riadiť otrocky, pretože sú situácie, keď tieto pravidlá neplatia.


  • Nevytárajte mapu podľa výzoru - Kreslite a značte vlastnosti vecí tak, ako sú v skutočnosti, bez ohľadu na to, ako sa daná vec momentálne zobrazuje na mape. Programové vybavenie na vykresľovanie máp je stále vylepšované, preto neprispôsobujte údaje tomu, ako chcete aby vyzerali teraz na mape a buďte trpezlivý.


  • Jedna vlastnosť, jeden OSM-objekt - Neumiestňujte (rovnako nazvané) uzly do oblastí s rovnakou vlastnosťou iba kvôli tomu, aby bol zobrazený symbol pre danú oblasť. Programové vybavenie na vykresľovanie máp bude vykresľovať symboly aj pre oblasti, takže nie je potrebné napr. pre každé parkovisko nakresliť uzol aj oblasť. Nie je potrebné mať každú vlastnosť v databáze dvojmo.


  • Udržujte rovné cesty rovné - Ak je niektorá cesta perfektne rovná, nakreslite ju tak, pomocou jednej čiary spájajúcej dva body, bez ďalších bodov medzi začiatkom a koncom cesty. Väčšina ciest je perfektne rovná, aj keď si to vaše GPS myslí inak. Použite JOSM na zjednodušovanie ciest medzi križovatkami. Toto pomáha udržovať OSM údaje kompaktné a pomáha vytvárať úhľadné mapy.


  • Mapujte podľa skutočnosti - Niekedy je zjavný konflikt napr. v názve nejakého miesta. Staršie mapy označujú miesta inak, ako sú zaužívané v hovorovej reči a tie sa zase odlišujú od názvov na tabuliach na ulici. Pri orientácii na neznámom mieste sa orientujeme podľa názvov na tabuliach a nie podľa hovorových názvov, ktoré poznajú prevažne iba domáci. Preto vždy mapujte podľa skutočnosti. Môžete tiež zadávať historické a hovorové názvy, ale vždy iba ako alternatívu k skutočným názvom na tabuliach.


  • Neodstraňujte značky, ktorým nerozumiete - Pri tvorbe máp sa sa môžete stretnúť so značkami, ktorým možno nerozumiete. To ale nie je dôvod na ich odstránenie. Tieto značky majú možno špeciálny význam pre niektoré aplikácie používajúce OSM údaje. Toto je jedna z výhod OSM, že možnosti označovania nie sú obmedzené na určitú množinu značiek.


  • Zdokumentujte vlastné značky - Keď používate značky, ktoré nie sú medzi Map features, poskytnite šancu ostatným aby pochopili alebo vylepšili vaše značky tak, že o nich napíšete pár riadkov niekde na tomto wiki (vaša userpage veľmi dobre poslúži na tento účel).


  • Opravujte chyby - Ak nájdete chybu v značkách, opravte ich. Ak náhodou opravíte niečo k horšiemu, vaše zmeny sa dajú vrátiť, OSM je tiež istá forma wiki.


Označte odhady značkou FIXME

Niekedy je lepšie zakresliť polohu objektu odhadom, ako ho nezakresliť vôbec. Vtedy však označte odhad značkou fixme=position estimated alebo podobne, aby sa niekto k objektu v budúcnosti vrátil a vylepšil ho.

Pozrite tiež