Fi:Hyviä käytäntöjä

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Fi:Good practice)
Jump to navigation Jump to search

OSM on avoin karttaprojekti, jossa kuka tahansa voi parantaa karttaa millä tahansa hyväksi näkemällään tavalla. Kaikki yhteisöt tarvitsevat kuitenkin sääntöjä ja toimintaohjeita.

Tällä sivulla on muutamia hyviä käytäntöjä, joita tulee noudattaneeksi ihan luonnostaan. Kukaan ei rankaise ketään niiden noudattamatta jättämisestä. Osa säännöistä saattaa olla ristiriidassa keskenään tai ne eivät koske tiettyjä tilanteita.

Kartoita todellisuuden, älä renderöintiohjelman ehdoilla

Pääartikkeli: Tagging for the renderer

Piirrä kartalle asiat niin kuin ne ovat luonnossakin. Renderöintiohjelmat kehittyvät jatkuvasti, ja ne osaavat varmasti näyttää kartan joskus oikein.

Yksi tagi yhtä kohdetta varten

Pääartikkeli: One feature, one OSM element

Älä lisää paikkapistetietoa alueen päälle, jos molemmissa on samat tiedot. Renderöintiohjelmat osaavat kyllä näyttää kuvakkeet myös alueille. Jokaisella parkkipaikalla ja jalkapallokentällä ei tarvitse olla useampaa tagia.

Suora tie on suora kartallakin

Piirrä viivasuoratie niin suorana kuin se onkin myös kartalla. Suoran tien piirtämiseen tarvitaan vain kaksi pistettä, väliin ei tarvitse tehdä turhia lisäpisteitä, ellei esimerkiksi risteykset sitä edellytä. Jos tiedät tien olevan suora, mutta GPS-mittaukset sanovat toisin, käytä puhdasta kaupunkilaisjärkeä. Tämä ohje koskee myös muita viivoja, kuten aitoja, jyrkänteitä ja jokia.

Sekä Potlatchissa että JOSM:issa on mahdollisuus suoristaa tie niiden risteyksessä. Toimintoa kannattaa käyttää ahkerasti, sillä se pitää kartta-aineiston siistimmän näköisenä. Piirrä myös mutkat juuri niin tarkasti kuin ne menevätkin, etenkin jos alueelta on saatavilla tarkkoja ilmakuvia tai se on selvästi havaittavissa GPS-jäljistä.

Sopiva määrä pisteitä

Käytä mutkien piirtämiseen tarpeeksi, muttei liikaa pisteitä. Normaaleihin mutkiin menee helposti vähintään viisi pistettä, usein enemmänkin. Harva tie tekee 90° mutkan risteyksiä lukuun ottamatta.

Piirrä GPS-jäljistä keskiarvon mukaan

Pääartikkeli: Accuracy#GPS

GPS-jäljen tarkkuus voi vaihdella suuresti. Korkeat rakennukset ja puut, satelliittien sijainti, laitteen GPS-teho ja mahdollinen GLONASS, GPS-laitteen sijainti suhteessa tiehen ja jopa vallitsevat sääolosuhteet. Useamman jäljen avulla voidaan päätellä keskiarvo, jossa tie voisi kulkea. Joissakin karttaohjelmissa on tähän myös valmis toiminto.

Tähän liittyy myös toinen asia. Jotta jokaisesta tiestä saataisiin useampi GPS-jälki, on erityisen tärkeää, että jokainen kuljettu ja tallennettu GPS-jälki myös ladataan palvelimelle - vaikka tie olisikin jo tietokannassa. Usein tiet on piirretty yhden GPS-jäljen avulla ennen ilmakuvien aikaa, jolloin ne voivat olla pahastikin väärässä kohdassa.

Tarkista ilmakuvien tarkkuus

Pääartikkeli: Bingin ilmakuvat Suomssa

Kaikkia ilmakuvia on jouduttu venyttelemään ja liikuttelemaan, jotta ne näyttäisivät hyviltä. Sen takia niiden sijainnillinen tarkkuus on saattanut heikentyä. Parhaimmillaan heittämä on niin pieni, ettei sitä tarvitse huomioida, mutta pahimmillaan se voi olla suurempi kuin GPS-jäljen tyypillinen heittämä (yli 10 metriä). Tarkkuus tulee tarkistaa ennen ilmakuvien käyttöä kartoitustarkoituksessa.

Tarkistustapoja:

  • GPS-jälkien ja paikkapisteiden sijainnin vertailu ilmakuvan kanssa
  • nykyiset tiet, joet ja muut kohteet
  • muiden tarkistamat alueet löytyvät ilmakuvista kertovasta artikkelista.

Sekä JOSM:issa että Potlatchissa on työkalut kuvan korjaamiseen ja tarkistamiseen.

Älä kartoita vanhentuneesta ilmakuvasta

Ilmakuvat eivät ole välttämättä ajan tasalla. Tarkista asia, ennen kuin teet karttaan muutoksia pelkän ilmakuvan perusteella. Ilmakuvat soveltuvatkin parhaiten kartoittamiseen alueilla, jotka oikeasti tunnet ja joissa olet käynyt.

Kartoita todellisuus

Ihmiset saattavat kutsua samaa asiaa eri nimillä ja nimi voi olla muuttunut ajan saatossa. Vanhemmassa kartassa nimi saattaa olla erilainen kuin uudessa tai toisessa samanikäisessä kartassa. Ihmiset, jotka käyttävät OSM:n karttoja (navigointiin), eivät välitä kirjoitusasusta muissa kartoissa, vaan siitä, mikä kohteen oikea ja todellinen nimi on. Nimet tulisikin tarkistaa paikan päällä. Ainoa poikkeus on kirjoitusvirheet. Kirjoitusvirheen oikeassa kohteessa voi korjata oikeaksi, koska ihmiset korjaavat nämä itse. Esimerkiksi Keskustoi voi kirjoittaa Keskustori, jos asia todella on näin.

Älä poista tageja, joita et tunnista

Jos et ymmärrä jonkin tagin käyttötarkoitusta, älä suotta poista sitä. Niillä saattaa olla isokin merkitys. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä tagin lisänneeseen käyttäjään.

Tarkistettavuus

Pääartikkeli: Verifiability

OSM-karttatietojen pitäisi olla kenen tahansa tarkistettavissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos toinen kartoittaja epäilee tietoa vääräksi, hän voi tarkistaa asian paikan päällä.

Kirjaa ylös itse keksityt tagit

Pääartikkeli: New Features

Jos käytät tageja, jotka eivät ole valmiita kartan ominaisuuksia, varmista, että myös muut saavat tietää siitä, jolloin syntyy uusi standardi.

Korjaa rohkeasti virheet

Jos karttakohteessa on virhe, se tulee korjata aikailematta. Jos oma virheesi korjataan, älä suutu siitä, vaan ole iloinen, että joku on huomannut vahingossa tehdyn virheen.

Merkitse epävarmuudet FIXME:llä

Joskus on parempi merkitä kartalle kuin jättää merkitsemättä. Jos olet epävarma tagin tarkasta sisällöstä, merkitse se fixme=*. Joku muu käyttäjä voi näin havaita mahdollisesti virheellisen tai vajaan kohdan ja korjata sen.

Älä kartoita abstraktisia liikennesääntöjä

Älä kartoita liikennesääntöjä, jos sitä ei ole osoitettu esimerkiksi liikennemerkillä kyseisessä kohdassa.

Katso myös

Warning: Default sort key "Hyvia kaytantoja" overrides earlier default sort key "Hyviä käytäntöjä".