Pl:Dobre praktyki

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Good practice)
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap jest wolnym projektem tworzonym przez wolontariuszy. Każdy może wprowadzić cokolwiek sobie życzy. To powiedziawszy, mapa działa najlepiej, gdy uczestnicy respektują kodeks postępowania. Te "Dobre zwyczaje" to wytyczne, które zwiększają jakość i wartość naszych danych mapy bez dodatkowego wysiłku. Nikt nie jest zmuszony do ich wypełniania, ani OSM nigdy nie będzie zmuszać do niczego mapujących. Mogą być przypadki, gdy wytyczne te nie mają zastosowania, a nawet ze sobą sprzeczne.

Poprawiaj błędy

Jeśli na mapie znajdziesz obiekt oznaczony w sposób niewłaściwy, popraw go! OpenStreetMap działa na zasadzie wiki. Gdyby okazało się, że wprowadzone przez ciebie zmiany są niechlujne lub podejrzane to wiedz że mogą być w dowolnym momencie wycofane. Bądź odważny i działaj!

Mapuj, co jest na ziemi

Czasami są sprzeczne informacje na temat, powiedzmy, nazwy miejsca. Stare mapy mogą podawać jedno, aktualne mapy co innego, a nazwa miejsca na znaku/tablicy coś innego. Osoby korzystające z naszych map (do nawigacji) nie dbają o pisownię na innych mapach, potrzebują znaleźć na mapie nazwę, według lokalnych znaków i na odwrót.Jedynym wyjątkiem mogą być oczywiste błędy ortograficzne, takie jak Adama Mickiewicga. Zakładając, że ludzie intuicyjnie szukają poprawnej pisowni, poprawa jest zasadna.

Weryfikowalność

Dane OSM powinny, tak dalece jak jest to możliwe, być weryfikowalne. Zasada dotyczy tagów i innych aspektów reprezentacji danych, co zasadniczo oznacza, że kolejny mapowicz powinien być w stanie dojść do tego samego miejsca i zebrać te same dane (czyli "zweryfikować" dane wprowadzone przez ciebie).

Zobacz więcej w artykule: Weryfikowalność

Nie mapuj historycznych wydarzeń i nieistniejących już obiektów

Jest to konsekwencja wymogów weryfikowalności. Nie mapuj historycznych wydarzeń. Nie mapuj również obiektów, których już nie ma, bo takie elementy nie mogą być zweryfikowane na ziemi. Wydarzenia historyczne były omawiane tutaj.
Jeśli pozostały ruiny (co można sprawdzić), to mapuj ruiny (na przykład za pomocą tagu historic=ruins). Wydaje się, że osiągnięto porozumienie, że opuszczone i rozebrane tory kolejowe mogą być odwzorowywane, jeżeli pozostały po nich jakieś ślady (użyj na przykład railway=abandoned). Opuszczone i rozebrane tory kolejowe były omawiane tutaj. Obiekty które już nie istnieją mogą być zmapowane na OpenHistoricalMap (patrz Open Historical Map)

Nie mapuj tymczasowych wydarzeń i tymczasowych obiektów

Nasze mapy są pobierane wiele razy, a potem używane offline na różnych urządzeniach przez kilka tygodni lub miesięcy. Zatem, aby dane były użyteczne, powinniśmy oczekiwać, że będą niezmienione przynajmniej przez parę tygodni po zmapowaniu. Pewne wydarzenia odbywające się regularnie (np. cotygodniowy targ) mogą być zmapowane przy użyciu różnych tagów związanych z czasem.

Zasada ta oznacza także niemapowanie nieistotnych sezonowych lub krótkotrwałych obiektów takich jak pojedyncze małe rośliny lub obiektów bez stałego położenia, które można łatwo lub regularnie przenosić.

Nie mapuj lokalnego prawa, jeśli nie wiąże się ono z obiektami w rzeczywistości

Rzeczy jak lokalne przepisy ruchu drogowego powinny być odwzorowane tylko przez obiekty, które reprezentują te zasady na ziemi, np. znak drogowy. Przepisy i zasady, których nie można zaobserwować w terenie, nie powinny być mapowane, ponieważ nie są one łatwe do sprawdzenia.

Nie mapuj pod render

Zobacz: Celowo błędne tagowanie pod renderer

Mapuj rzeczy takimi, jakie są na ziemi – nie wprowadzaj niepoprawnych danych tylko dlatego, że pomoże rendererowi, nawigacji lub innemu konsumentowi danych, który ma problem z ich interpretacją Są one ciągle poprawiane, więc nie naginajmy danych, aby obiekty wyglądały ładniej. Cierpliwości!

Dobre komentarze do zestawów zmian

Główny artykuł: Komentarze zestawu zmian

Dobry komentarz do zestawu zmian powinien zwięźle i adekwatnie opisać edycję. Powinieneś je stosować z uprzejmości do innych mapujących, aby uniknąć nieporozumień oraz dać szansę na szybką poprawę pomyłek. Czyni on twoje edycje bardziej wartościowymi. Może nawet ci pomóc, gdy spojrzysz na swoje stare edycje w przyszłości.

Zachowaj historię

Główny artykuł: Keep the history

Kiedy rzeczy zmieniają się w świecie rzeczywistym, bądź odważny i edytuj mapę, aby odzwierciedlić aktualną sytuację. Ale bądź świadomy, że OpenStreetMap może przechowywać historię edycji elementu. Możesz pomóc zachować tę historię, modyfikując istniejące elementy, zamiast usuwać je i rysować od nowa.

Jednak pojedynczy element OSM nie powinien być używany do przechowywania historii wielu niepowiązanych obiektów. Zobacz Don't mix the history, aby uzyskać więcej informacji

Przed wprowadzeniem istotnych zmian do znacznych obiektów sprawdź ich historię.

Nie używaj tagu name do opisywania rzeczy

Duża liczba dróg opisanych jako "droga polna" (po niemiecku)
Główny artykuł: Nazwy

Tag name jest przeznaczony dla nazwy obiektu. To nie miejsce, gdzie powinieneś opisywać lub klasyfikować obiekt. Używamy do tego celu innych tagów. Na przykład niepoprawnie jest dodać tag '"name=droga leśna"' na drodze prowadzącej przez las. Zamiast tego powinna ona mieć tag highway=track. Jeśli droga ma nazwę (tak jak ulica), wtedy miałaby tag name. Jeśli nie, nie powinno być tagu name.

Możesz znaleźć odpowiednie tagi w edytorach używając ich szablonów (presetów). W iD po prostu zacznij pisać po dodaniu obiektu, w JOSM możesz znaleźć szablony wciskając F3. Jeśli nie znajdziesz tego czego potrzebujesz, możesz poszukać na tej Wiki lub Taginfo – albo po prostu spytać społeczność. Jeśli nie możesz znaleźć pasujących tagów, dodaj note=* lub description=*.

Jeden obiekt, jeden element OSM

Zobacz: Pl:Jeden obiekt, jeden element OSM

Element OSM powinien reprezentować pojedynczy obiekt w terenie raz i tylko raz. Nie umieszczaj węzłów w identycznie oznaczonych obszarach tylko po to, aby w edytorze pojawiła się ikona.

Jeśli rysujesz obszar obiektu, który wcześniej istniał tylko jako węzeł, usuń węzeł lub ponownie użyj go w konturze, jak opisano w Zachowaj historię, a następnie usuń znaczniki z węzła i dodaj je do obszaru.

Zachowaj proste linie prosto

W przypadku drogi, która jest idealnie prosta, narysuj ją tak samo. Wystarczy do tego jedna linia łącząca dwa węzły, żądne węzły pośrednie nie są potrzebne. Niektóre drogi są idealnie proste, nawet gdy ślad GPS pokazuje inaczej.

Zarówno iD jak i JOSM mają narzędzia pozwalające wyprostować ulice ze skrzyżowaniami. Utrzymuje to nasze dane w sposób schludny i sprawia, że ​​mapy wyglądają lepiej. Jednak jeśli masz wiele śladów dla danej drogi i wszystkie one wskazują na łuk drogi, lub widzisz kształt drogi na zdjęciach lotniczych – wtedy odwzoruj właśnie taki kształt w OSM.

Mapuj zakręty z odpowiednią liczbą węzłów

Upewnij się, że stosujesz odpowiednią liczbę węzłów w celu odwzorowana zakrętów i innych nie prostych elementów. Nie ma jednoznacznej zasady, ile węzłów powinno być użyte do odwzorowania zakrętu drogi – trzeba użyć własnego osądu – ale nie powinno być ich na tyle, aby kąt pomiędzy kolejnymi odcinkami drogi nie był zbyt duży (np. nie powinien być zbliżony do 90°). Oznacza to, że przy ostrych zakrętach węzły będą musiały być bliżej siebie aby odwzorować gładką krzywą na drodze niż przy stosunkowo małych kątach.

Uśrednij ślady GPS

Zobacz: Accuracy#GPS

Dokładność punktach w jednym śladu GPS może się wahać w granicach kilka metrów. To zależy od wielu czynników, takich jak położenia satelitów, gdy trasa została rozpoczęta, drzewostanu, odległość do pobliskich budynków, położenie urządzenia GPS w stosunku do środka drogi itp. Jeśli pobrano wiele śladów na tej samej ulicy, skutki błędów w jednym śladzie będą mieć mniejszy wpływ na średnią pozycji tych śladów.

Aby w tym pomóc, zalecane jest załadowanie wszystkie śladów do serwera – nawet jeśli dotyczą one dróg będących już w bazie danych. Pozwala to innym na używanie twoich śladów, aby uśrednić błąd przebiegu trasy i powinny w końcu doprowadzić do niższego poziomu błędów. Jeśli masz wiele śladów obejmujących tę samą trasę, można też spróbować skryptu "uśredniania śladów, aby otrzymać jeden "średni" ślad.

Wyreguluj położenie obrazu zdjęć lotniczych przed odwzorowaniem

Zdjęcia lotnicze, niezależnie od źródła, będą miały przesunięcie względem rzeczywistych położeń obiektów na ziemi. Może to być na tyle małe, aby je zignorować, jednak może być znacznie większe, niż typowe błędy GPS (>> 10 metrów) i zmieniają się nad małymi obszarami (wymagając ponownej regulacji). Obowiązkowo musisz sprawdzić występowanie przesunięcia zanim dokonasz poprawek położenia istniejących elementów OSM, lub zanim dodasz nowe.

Możliwe sposoby dopasowywania i sprawdzenia wyrównania:

  • dotychczasowe ślady z GPS lub wysokiej dokładności dane POI
  • dotychczasowe dane OSM

Zarówno JOSM jak i iD mają narzędzia, które pomagają w wyrównaniu położenia zdjęć względem obecnego położenia obiektów.

Nie mapuj z nieaktualnych zdjęć lotniczych

To że są dostępne, nie oznacza, że zdjęcia lotnicze są aktualne. Zawsze należy sprawdzić przed zmianą lub usunięciem istniejących danych OSM. Najlepiej jak będziesz mapował tylko obszary przez ciebie odwiedzane i możliwe do zweryfikowania.

Oznaczaj szacunkowe położenia z fixme

Czasami ma sens aby wyrysować szacunkową pozycję zamiast nie rysować obiektu w ogóle. Ale zawsze zaznaczyć swoje przypuszczalne położenie tagiem fixme=*, tak abyś ty lub ktoś inny do niego mógł wrócić.

Nie usuwaj tagów, których nie rozumiesz

Czasami można natknąć w elementach na tagi, których nie rozumiesz. To jednak nie znaczy, że należy je usunąć. Może zostały one dodane z konkretnego powodu. Jeśli uważasz, że mogą to być śmieci, skontaktuj się z autorem.

Nie usuwaj obiektów, których nie potrzebujesz lub które ci się nie podobają

Bądź odważny w tym, co dodajesz, ale ostrożny w tym, co usuwasz. Ktoś dodał słup trakcyjny albo właz do kanału? A ty uważasz, że to głupie lub niepotrzebne, bo nie wyświetla się na mapie? Nie jest zabronione niedokładne mapowanie, ale na pewno nie należy działać w drugą stronę i usuwać szczegółów, które ktoś inny dodał. Wiadomo, że nie zawsze wszystko każdemu jest potrzebne, ale nie należy usuwać czegoś, tylko dlatego, że tego nie potrzebujesz / uważasz że jest głupie / bo walidator tak kazał.

Zadbaj o udokumentowanie wprowadzanych przez ciebie niestandardowych znaczników

Zobacz: New Features

Kiedy używasz własnych tagów, których nie ma na liście znanych znaczników tworzących mapę OSM, daj szansę innym twórcom mapy je zrozumieć poprzez udokumentowanie ich znaczenia na Wiki OSM. Być może dzięki temu twoje tagi zaczną być używane przez innych.

Zobacz też