NL:Good practice

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

OpenStreetMap is een vrij project verzorgd door vrijwilligers. Iedereen mag toevoegen, verwijderen of wijzigen wat hij of zij nodig acht. Opdat een kaart optimaal kan functioneren, is het belangrijk dat alle deelnemers een gelijke gedragscode toepassen. Deze "Good Practices" oftewel "Goede gewoontes" zijn richtlijnen (gedragscodes) om, zonder extra inspanningen, de kwaliteit en de waarde van de kaart te verhogen. Niemand wordt gedwongen om deze Good Practices te gehoorzamen, noch zal OSM ooit één van haar makers van kaarten dwingen om iets te doen. Er kunnen situaties zijn waar deze richtlijnen niet toepasbaar of zelfs tegenstrijdig zijn.

Corrigeer fouten

Als je elementen vindt met tags waarvan je weet dat die fout zijn, corrigeer die dan. Dit is een wiki, je wijzigingen kunnen altijd weer worden teruggezet, dus wees niet bang om correcties aan te brengen.

Lees eerst onderstaande richtlijnen vóórdat je gaat corrigeren of aanvullen.

Zet het op de kaart zoals het werkelijk aanwezig is

Soms is er conflicterende informatie over bijvoorbeeld de naam van een plaats. Een oude kaart kan het zus noemen, nieuwe kaarten zo en misschien staat op het plaatsnaambord nog iets anders. Mensen die onze kaarten gebruiken (bijvoorbeeld voor navigatie) zijn niet geïnteresseerd in de schrijfwijze op andere kaarten, zij willen de schrijfwijze zoals die op borden en wegwijzers is te lezen. De enige uitzonderingen kunnen overduidelijke spelfouten (zoals John-F.-Kennedylaan) of afkortingen (zoals Burg. Straatmanweg) zijn. We mogen aannemen dat mensen naar wegen en plaatsen met juiste schrijfwijze zoeken.

Controleerbaarheid

Zie ook: Controleerbaarheid

Gegevens van OSM moeten, zo veel mogelijk, controleerbaar zijn. Dit principe geldt voor tags en andere aspecten van de gegevens en betekent in principe dat een andere mapper die dezelfde plaatsen bezoekt dezelfde gegevens moet vinden als die jij hebt ingevoerd.

Voer geen historische feiten in

Dit is een uitvloeisel van controleerbaarheid. Voer geen historische feiten in. Voer ook geen objecten in als ze er niet meer zijn, want ze kunnen niet meer geverifieerd worden. Historische feiten worden hier besproken. Als er ruïnes zijn (objecten op de grond), voer dan ruïnes in (door bijvoorbeeld historic=ruins te gebruiken). Er lijkt consensus te zijn dat ongebruikte en afgebroken spoorlijnen worden ingevoerd zolang er nog resten aanwezig zijn (gebruik bijvoorbeeld railway=abandoned). Ongebruikte en afgebroken spoorlijnen worden hier besproken.

Voer geen lokale regelgeving in als die niet aan fysieke objecten is gebonden.

Zaken als lokale verkeersregels moeten alleen ingevoerd worden als het fysieke objecten zijn, zoals bijvoorbeeld een verkeersbord. Regels die niet zichtbaar zijn, horen niet ingevoerd te worden, omdat ze niet controleerbaar zijn.

Zet het niet op de kaart voor de renderer

Zie ook: Tagging for the renderer

Voer gegevens in zoals ze in werkelijkheid zijn en niet zoals je zou willen dat de renderer ze moet weergeven. Renderers worden regelmatig verbeterd of aangepast en er zijn meerdere weergaven mogelijk voor dezelfde gegevens. Verander geen objecten om het in de kaart van OSM mooier te laten lijken. Als het een fout in de renderer is kun je beter wachten tot deze fout in de renderer verholpen is

Gebruik geen tag name om een kenmerk te beschrijven !

De tag name is bestemd voor de naam van een kenmerk. Het dient niet gebruikt te worden als beschrijving of classificatie van een kenmerk. Daar zijn andere tags voor bestemd. Bijvoorbeeld: het is fout om een tag te gebruiken met name=track voor een track door het bos. In plaats daarvan moet die een tag hebben: highway=track. Als de track een naam heeft, bijvoorbeeld "Lohrpad", dan krijgt het een extra tag name, name=Lorhpad. Heeft het kenmerk geen naam, dan ook geen tag name'.

Een geschikte tag vinden kan vaak door gebruik te maken van de voorkeuren in de bewerkingssoftware, bij JOSM toets F3. Vindt je geen geschikte tag kijk dan op Kaarteigenschappen Kaarteigenschappen, of vraag het de gemeenschap. Als er geen passende oplossing wordt gevonden, plaats den een; "note= * " of een "description= * ".

Bewaar de geschiedenis

Als dingen veranderen in de echte wereld, wees attent en wijzig de kaart naar zoals het NU is. Wees je er van bewust dat OpenStreetMap de historie van een object bewaart en zorg er voor dat dit kan geschieden. Gebruik daarom bij een wijziging het bestaande object! Op deze wijze kan de geschiedenis worden verzorgd en kan het object worden terug gezet als de wijziging niet correct is.

Example: Als bijvoorbeeld een café wordt gesloten verwijder dan NIET de node. Verwijder enkel de tag café en laat de rest intact, zoals adres en plaats. Het element bestaat nog, alleen de functie is gewijzigd. Verwijder alleen dat wat in de echte wereld ook niet aanwezig is.

Bij het bijwerken van gebouwen of landgebruik of anders, ben je snel geneigd het element te verwijderen en nieuw in tekenen, maar om de geschiedenis van de bewerkingen te behouden, gebruik dan het bestaande element en pas dit aan naar de actuele situatie. Voor JOSM is er een gereedschap "replace geometry" in de plug-in UtilsPlugin2.

Eén object, één OSM-element

zie ook: Eén object, één element van OSM

Plaats geen nodes in identiek getagde gebieden om een pictogram op de kaart te verkrijgen. De renderer zal pictogrammen tonen op die gebieden, dus is er geen noodzaak om elk deeltje van het gebied dubbel in de database te zetten.

Houd rechte wegen recht

Als een weg kaarsrecht is, houdt dat ook zo. Dit doe je door deze rechte weg te tekenen tussen twee nodes. Soms zijn straten perfect recht maar geeft het GPS-spoor dit niet geheel duidelijk aan.

Josm, iD, Potlach hebben alle gereedschappen voor het recht maken van wegen met kruispunten. Dat houdt de hoeveelheid gegevens laag en de kaart ziet er goed uit.

Zet bochten op de kaart met een geschikte hoeveelheid nodes

Zorg voor een redelijk aantal nodes voor het tekenen van bochten of andere kenmerken. Er is geen harde regel voor het aantal te gebruiken nodes bij een bocht in de weg - gebruik je eigen verstand - voor een redelijk resultaat. Scherpe bochten verbruiken uiteraard meer nodes dan gewone of flauwe bochten.

Gemiddelden van GPS-sporen

zie ook: Accuracy#GPS

De nauwkeurigheid van de punten in een enkel GPS-spoor kan meerdere meters afwijken. Dit is het gevolg van diverse factoren zoals de positie van de satellieten als het spoor wordt gemaakt, schaduw van bomen of gebouwen, positie van de GPS tot het midden van de weg etc. etc. Als er meerdere sporen worden gemaakt van dezelfde route dan is de invloed van afwijkingen in elk spoor op het gemiddelde van alle sporen veel kleiner.

Om te helpen in deze, is het wenselijk alle sporen te uploaden naar de server - ook van wegen die al bestaan in de database. Dit geeft anderen de mogelijkheid om tezamen met jouw sporen het gemiddelde van de afwijking zo klein mogelijk te maken.

Luchtfoto's uitlijnen voor tekenen

Luchtbeelden, ongeacht de bron, hebben compensatie nodig tot de werkelijke positie op de grond. Soms is de benodigde compensatie zo klein dat het verwaarloosbaar is maar het kan wezenlijk meer zijn dan de typische afwijking van een GPS (>>10 meter) en wijzigt in een klein gebied (waarvoor aanpassing nodig is). Het is jouw plicht dit te controleren en zo nodig te corrigeren alvorens gegevens van OSM te wijzigen of nieuw toe te voegen met behulp van luchtfoto's.

Mogelijkheden voor uitlijning en controle:

  • bestaande GPS-sporen of zeer precieze gegevens voor POI's
  • bestaande gegevens voor OSM

Zowel Josm als Potlach beschikken over gereedschap voor het uitlijnen.

Gebruik geen oud beeldmateriaal voor jouw tekenwerk

Omdat het beschikbaar is wil het niet zeggen dat het up to date is. Controleer altijd voordat je bestaande gegevens van OSM gaat wijzigen of verwijderen. Het betrouwbaarste is alleen op de kaart te zetten wat je zelf hebt gezien en geverifieerd.

Gebruik FIXME bij schattingen

Soms is het beter een geschatte positie te gebruiken dan het object niet op de kaart te zetten. Maar kenmerk je schattingen met een tag fixme=* zodat jezelf of iemand anders hierop terug kan komen.

Verwijder NOOIT tags die je niet begrijpt!

Soms kom je bij elementen tags tegen waarvan je denkt; wat stelt dit voor?. Dat betekent niet automatisch dat een jou nietszeggende tag verwijderd kan worden. Misschien is dit met een speciaal doel zo getagd. Als je denkt dat het rommel is neem dan contact op met de auteur.

Beschrijf jouw aangepaste tags

zie ook:

Als je zelfgemaakte tags maakt die niet voorkomen in Kaarteigenschappen, zorg dan dat andere mappers jou bedoeling kunnen begrijpen door het uitvoerig in de wiki te beschrijven.

Bekijk ook