NL:Verifiability

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vernier calipers.svg

Controleerbaarheid is een belangrijk concept voor OpenStreetMap. Gegevens van OSM zouden, zoveel als redelijkerwijze mogelijk is, te controleren moeten zijn. Dit is een richtlijn voor good practice die alle activiteiten voor het in kaart brengen behandelt, en ook als blijk van gezond verstand, dit is beleid geworden met betrekking tot de keuzes die we maken over te gebruiken tags (en welke tags acceptabel worden geacht).

Wat is Controleerbaarheid?

In essentie is "Controleerbaarheid" dat van alles wat u doet door andere mappers kan worden vastgesteld dat het waar of niet waar is - waarbij het laatste hopelijk impliceert dat er een wijziging op de grond heeft plaatsgevonden die in kaart moet worden gebracht.

  • We passen dit niet alleen toe op de gegevens die we in kaart brengen zelf, maar ook op de manier waarop we dat vastleggen - de tags en waarden die we gebruiken om de attributen van objecten op de kaart te beschrijven.
  • Uit een bepaald scenario is een combinatie van tag/waarde te controleren als en alleen als onafhankelijke gebruikers, bij het waarnemen van hetzelfde object, elke keer dezelfde waarneming zouden doen.
  • Voor het controleren van het taggen van een gebruiker is het gewenst om objectieve criteria, helder gedocumenteerd op de Wiki, voor het taggen te hebben. Dit principe is van toepassing op elke waar te nemen karakteristiek die in feite bestaat, numeriek of beschrijvend - een betonnen oppervlak van een weg, een rood bakstenen gebouw, etc.

Voorbeelden

Objectieve criteria

Het is wenselijk om objectieve criteria te hebben om het taggen door een gebruiker te kunnen controleren. Dit principe is van toepassing voor elke waar te nemen karakteristiek, of die nu numeriek of beschrijvend is.

Gebouwen bestaan in verschillende grootten. Twee gebruikers bekijken een gebouw om de hoogte daarvan in te schatten. Eén zou kunnen kiezen voor height=tall, de ander voor height=average.

Zonder verdere definitie van deze waarden zou een derde gebruiker niet in staat zijn de juiste waarde te controleren, dus "tall" en "average" zijn niet te controleren waarden voor height=*.

Een andere gebruiker voert een experiment uit en bepaalt dat het gebouw ongeveer 17m hoog is. Dit is een feitelijke waarneming die onvoorwaardelijk kan worden weergegeven als waar of niet waar, en is daarom te controleren. Derhalve heeft het vastleggen van de hoogte van gebouwen door middel van numerieke waarden de voorkeur boven de meer vagere waarden 'average' / 'tall'.

Verbeteren van de controleerbaarheid door het documenteren van waarden

Eén ding dat altijd helpt bij het controleren van tags, is ze duidelijk te documenteren op de wiki.

Dit betekent het definiëren van de betekenis van waarden en exact vast te leggen hoe een mapper een waarde zou moeten meten of er voor zou moeten kiezen, en twijfelachtige randgevallen moeten behandelen.

We zouden er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om waterwegen "big" en "small" te noemen. Helaas zouden twee gebruikers het niet eens hoeven te zijn over wat "big" of "small" is.

In plaats daarvan gebruiken we "river" en "stream". We vervangen relatieve adjectieven door meer algemene termen.

Echter, verschillende mensen kunnen verschillende ideeën hebben over "river" en "stream". In plaats daarvan gebruiken we een te testen definitie.

De test om een rivier van een stroom te onderscheiden is dat "een actieve persoon in staat zou zijn om over een stroom te springen". Deze definitie is nog steeds enigszins subjectief, maar beperkt de mate van variatie.

Andere waterobjecten hebben tests die zijn gebaseerd op waar te nemen feiten - bijv. het verschil tussen een stuw en een dam is dat water niet is bedoeld om over een dam te stromen.

Controleerbare geometrieën

De positie van een knoop, weg of gebied zou niet te controleren kunnen zijn als door een andere mapper niet kan worden vastgesteld dat een geometrie waar of niet waar is.

Sommige objecten, die niet te controleren zijn als wegen of gebieden, kunnen in kaart worden gebracht als een knoop nabij het middelpunt van het object.

Bijvoorbeeld voor een nederzetting als een place=hamlet ontbreken vaak controleerbare grenzen. Nederzettingen in landbouwgebieden hebben vaak verspreid liggende huizen en boerderijen die zich vaak over enige afstand uitstrekken. In dat geval zou het geschatte middelpunt wel bekend kunnen zijn, maar de buitengrenzen zijn niet duidelijk bepaald, dus is in kaart brengen als een gebied niet te controleren.

Statistische eigenschappen

Numerieke eigenschappen, zoals height=* en width=*, zijn vaak te controleren, maar alleen als zij lokaal te meten zijn. Tegengesteld daaraan kunnen statistische eigenschappen niet worden gecontroleerd door individuele mappers.

Bijvoorbeeld de frequentie van het gebruiken van een weg in auto's/uur is geen praktisch te controleren kwantiteit, omdat het bepalen daarvan observaties over een lange termijn vereist die, realistisch gezien, niet uit te voeren zijn voor mappers.

Het is niet voldoende als iets in theorie te controleren is. Het moet praktisch te controleren zijn voor normaal in kaart brengen.

Subjectieve meningen

Subjectieve meningen, beoordelingen of evaluaties van plaatsen of bedrijven zijn niet te controleren door andere mappers, omdat andere waarnemers een andere ervaring hebben. U zou niet dergelijke waarden moeten kopiëren van platformen voor beoordelingen.

De uitzonderingen hierop zijn categorieën hotels en restaurants of sterren die zijn toegekend door erkende organisaties voor toerisme en zijn gebaseerd op objectieve criteria.

Problematische tags

Er zijn een aantal tags in gebruik in OSM die problematisch zijn met betrekking tot de controleerbaarheid. Sommige zijn zeer oude tags die breed geaccepteerd zijn en worden gebruikt, ongeacht hun problemen. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken.

We hebben tags highway die de mapper dwingen tot het maken van een classificatie. Het verschil tussen een highway=trunk en highway=primary kan voor sommige mappers niet duidelijk zijn, maar is beter te controleren gemaakt door ze in de Wiki te documenteren, zelfs tot in de mate van verklaren hoe mappers in verschillende landen de tags zouden kunnen toepassen, gebaseerd op lokale verkeerstekens.

In de tussentijd zijn meer recent andere tags uitgevonden en die hebben tot onenigheid geleid vanwege hun slechte mate van controle. Een populair voorbeeld hiervan is smoothness=* (zie Harry Wood's blog voor een onderhoudende samenvatting van de discussie).

Andere voorbeelden omvatten trail_visibility=* en sac_scale=* (discussie op Talk:Proposed_features/Hiking).

Een positieve uitkomst van het debat is de verbeterde zorgvuldige documentatie van de waarden van de tags en hoe zij door mappers zouden moeten worden toegepast, maar concepten voor taggen die een dergelijk subjectief oordeel vereisen blijven zeer problematisch in termen van controleerbaarheid.

Vlaggen/markeren

Als u in deze Wiki een gedocumenteerde tag vindt waarvan u vindt dat die niet te controleren is, kunt u die tag markeren met behulp van het sjabloon Verifiability op deze wijze: {{Verifiability}} en een discussie beginnen onder een hoofdstuk in de tab van de Wiki, genaamd Talk. Leg daar uw argumenten uit waarom deze tag niet te controleren is.