Cs:Ověřitelnost

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Verifiability)
Jump to navigation Jump to search
Vernier calipers.svg

Ověřitelnost je důležitým konceptem pro OpenStreetMap. Data v OSM by měla být ověřitelná, jak je to jen rozumně možné. Jedná se o vodítko správného postupu(en), platící pro každé mapování a také se dle zdravého rozumu stalo pravidlem pro výběr značek, které chceme používat (a které budou akceptovány).

Co je ověřitelnost?

V principu "ověřitelnost" je, že cokoliv, co uděláte, může být prokázáno za platné či neplatné - v tom druhém případě to, doufejme, znamená, že na místě došlo ke změnám, které je potřeba zmapovat. Toto pravidlo aplikujeme nejen na samotná data, ale také na způsob, jakým je zaznamenáváme - jaké používáme značky a hodnoty pro popis objektů v mapě. Při tomto scénáři je kombinace značka/hodnota ověřitelná pouze pokud nezávislí uživatelé, kteří se podívají na stejný prvek, dojdou pokaždé ke stejnému závěru. Aby bylo značení provedené uživatelem ověřitelné, je žádoucí, aby měl pro značení objektivní kritéria. Tento princip platí pro jakoukoliv pozorovatelnou charakteristiku, ať už je číselná nebo popisná - betonový povrch silnice, budovu z červených cihel, atd.

Příklad

Budovy jsou různých velikostí. Dva uživatelé se dívají na budovu, aby určili její výšku. Jeden ji označí jako height=tall (vysoká) a druhý jako height=average (průměrná).

Bez další definice těchto hodnot, nebude třetí uživatel schopen ověřit správnou hodnotu, takže "tall" (vysoká) a "average" (průměrná) jsou neověřitelné hodnoty značky height=*.

Jiný uživatel pomocí experimentu určí, že budova je vysoká přibližně 17 metrů. Toto je faktické pozorování, u kterého lze rozhodně dokázat, zda je správné či špatné a tedy je ověřitelné. Z toho vyplývá, že zaznamenávání výšky budov číselnými údaji je jasně preferováno před vágními výrazy jako hodnoty 'průměrná' / 'vysoká'.

Zlepšení ověřitelnosti dokumentováním hodnot

Jedna z věcí, která vždy pomůže s ověřitelností značek, je jejich jasná dokumentace na wiki. To vyžaduje definování významu hodnot a přesný popis, jak má mapper postupovat při měření nebo volbě hodnoty, a také popisu, jak má postupovat v hraničních případech.

Pro příklad si vezměme vodní toky. Někdo může začít rozlišovat mezi širokými a úzkými. Rozhodne se je nazývat "velkými" a "malými" vodními toky. Bohužel se dva uživatelé nemusí shodnout na tom, co je "velký" a "malý", což je způsobeno použitím relativních přídavných jmen. Někteří navrhují, aby se místo "velkých" a "malých" vodních toků používalo "řeka" a "potok". To trochu zpřesnilo definici, protože došlo k nahrazení obecných relativních přídavných jmen názvy, které lidé znají. Ovšem lidé mohou mít jen vágní pojem o rozdílu mezi "řekou" a "potokem" a tak mezi nimi jen těžko rozlišovat. Řešením může být zavedení definice, kterou lze otestovat. Ta nemusí být zcela objektivní, pokud ovšem nebude zcela subjektivní. Testem, který rozlišuje potok od řeky je, že "čilá osoba by měla být schopná přeskočit" potok. Tato definice je stále poněkud subjektivní, ale omezuje celou škálu variací. Jiné vodní prvky mají své test založené na pozorovatelných faktech - např. rozdíl mezi jezem a přehradou spočívá v tom, že jez je navržen pro to, aby přes něj tekla voda.

Problematické značky

Existuje řada značek, které používáme v OSM, které jsou díky své ověřitelnosti problematické. Některé z nich jsou již dlouho existující značky, které jsou široce akceptované a používané navzdory svým problémům. Podívejme se na některé příklady.

Máme značky silnic, které po mapperovi vyžadují klasifikaci. Rozdíl mezi highway=trunk a highway=primary může být mnohým nejasný, ale k mnohem lepší ověřitelnosti slouží, že byl zdokumentován na wiki, až do té míry, že vysvětluje, jak mappeři v různých zemích mají postupovat podle místních dopravních značek. Byla snaha o to samé při popisování rozdílu mezi highway=unclassified a highway=residential (a dalšími silnicemi malé důležitosti), ale nadále často mappeři při rozlišování váhají. I když byly vyvinuta intenzivní snaha o popis aplikace těchto značek a přidány příklady, jsou tyto značky (nebo spíše rozdíl mezi nimi) stále celkem neověřitelné.

Zatím byly v poslední době vymyšleny další značky a z důvodu špatné ověřitelnosti způsobily spory. Dobrým příkladem je značka smoothness=* (viz blog Harryho Wooda(en) pro zábavné shrnutí celé debaty). Dalším příkladem mohou být značky trail_visibility=* a sac_scale=* (debata na stránce Talk:Proposed_features/Hiking(en)). Pozitivním výsledkem debat bylo pečlivé zdokumentování hodnot značek a popis, jak mají být mappery používány, ale i tak koncepty značení, které vyžadují takovéto subjektivní zhodnocení, jsou stále velmi problematické z hlediska ověřitelnosti.

Pokud najdete značku zdokumentovanou na této wiki, o které si myslíte, že není ověřitelná, pak můžete stránku označit pomocí šablony Ověřitelnost takto: {{Verifiability}} a zahájit diskusi na záložce stránky nazvané Diskuse. Zde vysvětlete své argumenty, proč je tato značka neověřitelná.