NL:Limitations on mapping private information

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Deze pagina is nog in ontwikkeling (november 2020). Het zou nog niet de consensus in de gemeenschap weer kunnen geven.

Privacy

De vrijheid om de wereld in OpenStreetMap in kaart te brengen heeft beperkingen waar het raakt aan de privacy van mensen die in deze wereld leven.

Als een internationaal project zouden we persoonlijke informatie moeten respecteren, als ook de consensus in de gemeenschap daarover.

OpenStreetMap heeft geen methode om individuele toestemmingen voor het publiceren van bepaalde persoonlijke gegevens vast te leggen. Dergelijke gegevens zouden sowieso toch niet te verifiëren zijn, dus zelfs met een individuele toestemming om die te publiceren zou het toch niet passen binnen OpenStreetMap.

Daarom zijn er enkele regels:

 • Breng niet in kaart waar individuele mensen leven, in het bijzonder voeg geen namen toe van inwoners van woningen.
 • OpenStreetMap is geen register van eigendom, dus vermeld geen individueel eigendom van gebouwen of percelen. (zie ook: Parcel.)
 • OpenStreetMap is geen telefoonboek. Vermeld geen contactgegevens van personen. Voor in kaart gebrachte bedrijven en kantoren die publiek bekend zijn wordt het toevoegen van contactinformatie geaccepteerd.
 • Vermeld geen personen in tags van OpenStreetMap, tenzij hun naam is vermeld op een zakelijk bord dat zichtbaar is vanaf de straat, of deel uitmaakt van de zakelijke naam of anders publiekelijk beschikbaar is. Bijvoorbeeld het taggen van operator=*, gebaseerd op gegevens die zijn afgedrukt op bonnetjes, is normaal.
 • Breng geen persoonlijk gedrag, voorkeuren of gewoontes van personen in kaart.
 • Beperk het detail van het in kaart brengen van private achtertuinen. Als richtlijn: permanent geïnstalleerde private zwembaden (voeg, waar van toepassing, access=private toe), of een structuur van een semi-publieke tuin lijken acceptabel te zijn. Meer gedetailleerde informatie lijkt minder acceptabel te zijn of een grensgeval.
 • Breng geen persoonlijk bezit van privéobjecten of hun locatie in kaart (zoals voertuigen, Tv's, wasmachines, of hoeveel dieren er tot een huishouden behoren); tags daarvoor zouden moeten worden beperkt tot algemeen gebruik, bijv. een faciliteit om te wassen op een kampeersite.
 • Breng geen persoonlijke private faciliteiten binnenshuis in kaart, zoals douches en toiletten in private appartementen/huizen.
 • In kaart brengen van private gebouwen, privéwegen (inclusief oprijlanen), privé parkeerplaatsen wordt als volledig acceptabel beschouwd. Voeg, waar toepasselijk, access=private toe aan wegen, parkeerplaatsen, etc.
 • In kaart brengen van zonnepanelen op woonhuizen wordt ook als OK beschouwd.

Wie heeft recht op privacy?

Alleen levende mensen worden beschouwd als degenen die recht hebben op privacy. Overledenen hebben dit recht over het algemeen niet, hoewel de privacy van hun levende naasten relevant zou kunnen zijn[1]. Ook organisaties (corporaties, clubs, zaken) hebben niet het recht op privacy.

Andere redenen om iets niet in kaart te brengen

Naast de privacy van personen zouden er andere redenen kunnen zijn om dingen niet in kaart te brengen die buiten het bereik van deze pagina liggen. Hoewel er een ruwe consensus hierover bestaat, zijn er geen geschreven regels:

 • Bescherming van bedreigde soorten. Dit zou van toepassing zijn op bijv. het in kaart brengen van een adelaarsnest of zeldzame planten
  • in kaart brengen van zeldzame planten in een botanische tuin zou prima zijn
  • het is ook prima om bestaande wegen/paden in kaart te brengen. Als het gebruik daarvan verboden is, gebruik dan access=no/access=private in plaats van ze te verwijderen
 • Veiligheidsredenen. Dit zou bijvoorbeeld van toepassing zijn voor het in kaart brengen van safehouses voor slachtoffers van huiselijk geweld of religieuze gebouwen voor een religie die in een bepaalde regio wordt vervolgd.
  • Zulke plaatsen zullen ook niet met borden aangegeven worden, dus dit gaat hand in hand met controleerbaarheid. Hieruit volgt dat een met borden aangegeven opvangplaats voor geweldsslachtoffers de locatie bekend wil maken en dat het zinvol is om deze in kaart te brengen, maar dat het in kaart brengen van een geheime opvangplek problemen geeft en in strijd is met de richtlijn van controleerbaarheid.
 • Inheemse heilige plaatsen waar de oorspronkelijke bewoners en hun vertegenwoordigers hebben aangegeven de locaties geheim te houden om ze te beschermen en hun waardigheid te behouden.
 • Onthoud dat sommige activiteiten in OpenStreetMap perfect acceptabel zouden kunnen zijn, maar illegaal in een bepaalde locatie. Bijvoorbeeld in kaart brengen in China zonder speciale toestemming is illegaal. In kaart brengen van China wordt gedaan, is acceptabel en welkom, maar u zou een risico kunnen lopen als u in een door China gecontroleerd gebied bent.

Beperkingen

Onthoud dat deze pagina geen opsomming is van alle dingen die niet in kaart moeten worden gebracht om redenen van privacy. Als iets niet helder wordt gedekt door de regels hierboven, zou er nog steeds een heldere consensus kunnen zijn over wat OK is om het in kaart te brengen - mogelijk vanwege bedenkingen over de privacy.

Onthoud ook dat deze pagina een poging is om consensus te documenteren, het is niet enig soort van officieel besluit.

Zie ook

Deze pagina gaat over het respecteren van de privacy van personen die in kaart worden gebracht. Bekijk, met betrekking tot de gegevens van OpenStreetMap gebruikers, leden en bezoekers van de website, de Privacy Policy.

Verwijzingen