Uk:Межі та кордони

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Uk:Boundaries)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Обʼєкт : Uk:Межі та кордони
One example for Обʼєкт : Uk:Межі та кордони
Опис
Теґ boundary використовується, щоб розмічати межі територій, здебільшого політичні, а також адміністративні межі.
Теґи

boundary=*

area Спочатку теґ boundary=* застосовувався тільки до полігонів.

relation+way Однак, зараз досягнуто консенсус, щодо його застосування до зв’язків, які об’єднують послідовно з’єднані відрізки, що утворюють межу території.

Дивіться також Relation:boundary.

Адміністративні межі

дивіться основну статтю boundary=administrative

Наступні значення можливі, хоча можуть бути застарілими завдяки новій інтерпретації теґу admin_level.

Державні

boundary=administrative
+ admin_level=2 

комбінація позначає межі між країнами, наприклад, між Австрією і Німеччиною. Застаріла практика – якщо межа позначена незамкненою лінією, то назви суміжних країн позначались теґами "left:country" і "right:country".

Існують розбіжності щодо точного значення поняття "країна". Тому, для простоти, країнами вважаються державно-політичні утворення перелічені в стандарті ISO 3166.

Внутрішньодержавні

boundary=administrative 
+ admin_level=від 3 до 11

Ця комбінація використовується для позначення меж в середині країни. Так позначаються межі територій на які поділяється країна в межах свої державних кордонів, наприклад: "parish", "district", "region", "province", "state" і тому подібне.

В Україні

На законодавчому рівні в Україні адміністративний та територіальний поділ не відокремлений один від одного, однак із введенням в дію нового адміністративно-територіального устрою, затвердженого Постановами Кабінету Міністрів "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад …" в української спільноти нарешті з’явилась можливість навести лад в даних та відокремити адміністративний поділ від територіального.

Для позначення адміністративного поділу пропонується використовувати наступні значення теґу admin_level=* у поєднанні з boundary=administrative

admin_level Адміністративні межі
2 Державний кордон України
4 Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь
6 Райони
8 Територіальні (міські, селишні, сільські) громади
10 Адміністративні райони в містах (якщо є орган влади), старостинські округи (якщо будуть утворені)

Натомість для позначення територіального поділу достатньо ієрархії топологічно вкладених один в одного полігонів та застосування теґу place=* з відповідним значенням для позначення країни, області, районів областей, населених пунктів в районах.

Інші

boundary=aboriginal_lands
формально затверджений теґ для позначення офіційних меж закріплених за аборигенними, корінними народами
boundary=civil
формально затверджений теґ, але погано задокументований
boundary=maritime
використовується для позначення морських кордонів, які не є державними кордонами в розумінні дефініцій теґу boundary=administrative
boundary=metropole
на розгляді: випадки, коли міські агломерації розростаються за їх адміністративні межі, розглядається можливість застосування цього теґу
boundary=national
формально затверджений теґ, але погано задокументований, є дублікатом boundary=administrative
boundary=national_park
старий теґ, яким позначались межі національних парків. Дивіться також boundary=protected_area, нижче.
boundary=political
формально затверджений теґ, має містити окрему документацію для кожної країни де він використовується. Може використовуватись для позначення виборчих округів, або адміністративних одиниць, які не входять до складу адміністративної ієрархії країни.
boundary=protected_area
новіший теґ що має більш деталізовану схему позначення, що має справу з широким спектром категорій, які використовуються для позначення ступеню охорони природи, серед яких: природоохоронні (пустелі, національні парки ...), соціально важливі території (ґрунт, вода, види ...) та заповідні території (спеціальні культурні цінності, об’єкти спадщини тощо).
boundary=religious_administration
на розгляді: для позначення меж релігійних парафій... Вперше застосований у Франції, але набув поширення і зараз використовується й в інших країнах (Див FrViPofm/Tag:boundary=religious_administration)
boundary=vice_county
використовується для біологічних записів та збору інших наукових даних у Великій Британії (vice counties in Britain and Ireland).

Можливі значення

Дивіться також

  • place=* – використовується для позначення топонімів, населених пунктів та їх частин.