Cs:Hranice

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Boundaries)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Součást : Hranice
One example for Součást : Hranice
Popis
Hranice oblastí, hlavně politických, ale také jiných administrativních oblastí.
Značky

plocha Původně akceptovaným použitím bylo přidávat tuto značku jen na plochy.

relace+cesta Ovšem nyní se zdá být shoda na používání klíče boundary=* také na lineárních cestách, které jsou dohromady sloučeny v relacích, je-li to potřeba.

Viz také relaci boundary.

Administrativní hodnoty

Hlavní článek: Cs:Tag:boundary=administrative

Jsou možné následující hodnoty, i když již mohou být staré díky nové značce admin_level=*.

Národní

boundary=administrative
+ admin_level=2 

Označuje hranice států, jako třeba hranici mezi Rakouskem a Německem. Názvy zemí jsou udány pomocí značek left:country=*, right:country=*, pokud je to použito na lineární cestě namísto uzavřené cesty/plochy.

Existuje neshoda o tom, co je přesný význam slova stát. Pro ujasnění, pouze politické entity vypsané ve standardu  ISO 3166-1 se považují za státy.

Pod-národní

boundary=administrative 
+ admin_level=3 až 11

Označuje hranice uvnitř státu. Názvy entit, kterých se to týká, jsou určeny jako u národních hranic "obec", "okres", "region", "provincie", "stát"

Jiné

boundary=maritime
pro označování námořních hranic (spíše než pro pozemní hranice normálně mapované boundary=administrative, které sledují pobřeží).
boundary=political
bude-li schváleno, mělo by být zdokumentováno pro každou zemi, kde se používají. Může být použito pro volební obvody nebo administrativní oblasti, které nejsou zahrnuty ve striktním hierarchickém modelu v daných zemích (protože nevytvářejí nepřekrývající se části).
boundary=vice_county
pro označování  vice counties v Británii a Irsku(en).
boundary=national_park
označuje hranice národního parku.
boundary=protected_area
chráněná oblast - dříve zavedená značka s velmi podrobným schématem značení, která se dá použít na různé druhy ochrany a jejich úrovně. Zahrnuje jak přírodní rezervace, tak národní parky.
boundary=religious_administration
zkouška pro diecéze, farnosti... viz FrViPofm/Tag:boundary=religious_administration(en)
boundary=national
je schválené, ale nedokumentované, může někdo zkontrolovat použití na tagwatch?
boundary=civil
je schválené, ale nedokumentované, může někdo zkontrolovat použití na tagwatch?
boundary=metropole
zkouška: Když oblast města nesedí s administrativním dělením (někdy překračuje i hranice státu), má se použít tato značka.

Navrhované hodnoty

Viz také

  • place=* pro místní jména, lidské osady a jejich části.

Downloady