User:Kubahaha/Pl:Tag:public transport=stop position

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg public_transport = stop_position
(transport_publiczny = miejsce zatrzymania)
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
Description
Miejsce zatrzymania pojazdu komunikacji publicznej. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Group: Transport publiczny
Used on these elements
may be used on nodesshould not be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Status: approved

public_transport=stop_position - służy do oznaczania miejsca, w którym pojazd zatrzymuje się pojazd transportu publicznego dla wsiadających lub wysiadających pasażerów.

Definicja

Znacznik ten może być zastosowany do każdego rodzaju transportu, lub kombinacji środków transportu (w tym kolejowego, autobusowego, tramwajowego, lotniczego, taxi oraz morskiego).

Znacznik ten musi być częścią trasy pojazdu - znajdować się na linii highway=*, railway=rail itp.

Mapowanie

W tagu name=* wpisujemy samą nazwę przystanku (np. Jurata), a jeśli jest to możliwe dokładną nazwę miejsca zatrzymania, np. Warszawa Centralna tor 5, Dworzec Główny PKS stanowisko 5. Jeśli wpisujemy dokładną nazwę, należy uzupełnić tag ref=*.

Dokładna nazwa powinna być podana tylko jeżeli jest oznaczona w terenie. Różni się to of konkretnego zarządcy, np:

  • W Polsce, na stacjach kolejowych PKP PLK numer toru oznaczany jest tylko jeśli przy peronie znajduje się więcej niż jeden tor[1] - nie jest to zasada do automatycznego kopiowania na OSM, kluczowe są oznaczenia w terenie.

Nazwę peronu, jeśli taki istnieje, wpisujemy w obiekcie public transport=platform.

Powiązane tagi

Tag Opis Rekomendacja
public transport=stop position Oznaczenie miejsca zatrzymania pojazdu. ! Wymagane
train=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się pociągi. ! Wymagane jeśli tak
subway=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się pociągi metra. ! Wymagane jeśli tak
monorail=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się pociągi jednoszynowe. ! Wymagane jeśli tak
tram=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się tramwaje. ! Wymagane jeśli tak
bus=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się autobusy. ! Wymagane jeśli tak
trolleybus=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się trolejbusy. ! Wymagane jeśli tak
aerialway=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się kolejki powietrzne. ! Wymagane jeśli tak
ferry=yes Jeśli na tym przystanku zatrzymują się promy. ! Wymagane jeśli tak
name=* Dokładna nazwa miejsca zatrzymania, np. name=Warszawa Centralna tor 5.Jeśli nie ma nazwy szczegółowej, wpisujemy nazwę taką jak dla całego przystanku/stacji, np. name=Jurata  Zalecane
ref=* Numer referencyjny miejsca zatrzymania, np. ref=5  Zalecane
operator=* Nazwa firmy obsługującej miejsce.  Zalecane
network=* Nazwa sieci, do której należy miejsce.  Zalecane

Powiązane relacje

Dla poprawnego oznaczenia przystanku należy oznaczyć również miejsce oczekiwania przez podróżnych public_transport=platform. Wszystkie miejsca zatrzymania i perony najlepiej ująć w relacji public_transport=stop_area.

Rola Relacja nadrzędna Opis
stop public_transport=stop_area Oznacza miejsce zatrzymania pojazdu na węźle transportu publicznego. Każdy punkt zatrzymania powinien mieć odpowiadający peron public_transport=platform.

Ta relacja może zawierać wiele peronów i punktów zatrzymania.

stopstop_entry_only

stop_exit_only

type=route Należy wybrać jedną z możliwych wartości.

Rola stop oznacza zwykły peron wchodzący w skład trasy transportu publicznego,

stop_entry_only oznacza przystanek tylko dla wsiadających (na pewno pierwszy na trasie), a rola

stop_exit_only tylko dla wysiadających (na pewno ostatni na trasie).


Zobacz też