Basisregistratie Grootschalige Topografie

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

De Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT is een gedetailleerd topografisch bestand. Voor uitleg, zie:
Kadaster, algemene uitleg
PDOK / download
Gegevenscatalogus verplicht deel BGT
Objectenhandboek BGT
Regeling basisregistratie grootschalige topografie

Toestemming voor gebruik in OpenStreetMap

Er is bijzondere toestemming verkregen voor het gebruik van BGT (en BRT) in Openstreetmap, zie de links in Contributors#Netherlands

Gebruik van BGT in OpenStreetMap

BGT wordt veelvuldig gebruikt om in OpenStreetMap, bijvoorbeeld om wegen, water en landuse uit te lijnen en om missende objecten toe te voegen. Dit gebeurt door het overtekenen van BGT-kaartlagen in OSM (vaak met de visualisatie "BGT-Omtrekgericht" ([[1]]) of door het kleinschalig downloaden en invoegen van BGT data in OSM na de daarvoor benodigde aanpassingen en inpassingen, zoals het aanpassen en verwijderen van tags en geometrieën.

Ook vindt er meer grootschalige invoer van BGT data plaats. Hiervoor is het van belang om rekening te houden met de Import/Guidelines en de Automated_Edits_code_of_conduct . Hierin staan belangrijke regels om ervoor te zorgen dat Openstreetmap data die wordt toegevoegd ook goed past binnen de rest van Openstreetmap. Als je je hier niet voldoende rekening mee houdt dan kan een import worden teruggedraaid. Er is ook een Import/Catalogue, daarin wordt een grens voor opname genoemd van meerdere honderden nodes of een groot gebied, zoals een heel land.

Overzicht van BGT imports en semi-imports in OpenStreetMap

Onderstaande lijst bevat met een overzicht van formele imports en semi-imports (wijzigingen die qua omvang voldoen aan het bovengenoemde criterium van de Import/Catalogue, maar die niet apart het gehele traject zoals beschreven in hebben doorlopen. Omdat BGT een veel gebruikte bron is, hebben meerdere mappers zich ervoor uitgesproken om in dergelijke gevallen niet steeds opnieuw het gehele import-traject zoals beschreven in Import/Guidelines te doorlopen, maar een lichtere variant te gebruiken, zoals alleen een forumdiscussie. Opname in deze lijst kan helpen om het overzicht te houden over verschillende (semi-) imports en de plekken waar de afstemming daarover heeft plaatsgevonden.


Aandachtspunten en tips specifiek voor invoer en import van BGT-data

  • BGT bevat veel verschillende onderwerpen met vaak ook per onderwerp verschillende bronhouders. De kwaliteit is dus minder consistent dan bij de centraal ingewonnen BRT. Zorg dus altijd dat je een goed beeld krijgt van de kwaliteit van het onderwerp en het gebied waarvan je data wilt gebruiken
  • Verschillen in kwaliteit zullen naar verwachting groter zijn bij het niet-verplichte deel (IMGeo), kijk dus of het een verplicht type object is in het objectenhandboek en wees ook bewust van de inwinregels
  • De categorieën van BGT komen lang niet altijd goed overeen met die van Openstreetmap, zorg voor goede afstemming hierover waar nodig
  • Let op dat er geen dubbele en oude geometrieën meekomen uit BGT in de dataset
  • Veel BGT-elementen bevatten meer nodes en tags dan nodig zijn in Openstreetmap