Ca:Public transport/Tools

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2111793. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Una llista seleccionada d'eines increïbles sobre dades de transport a l'OSM.

Contribucions:

Si us plau, afegeix la teva eina només si:

  • està específicament dedicada al transport (Overpass Turbo és una eina molt útil, però no està específicament dedicada al transport, per tant, si us plau, no l'agreguis aquí);
  • si pot usar-se en qualsevol lloc (si és una eina de codi tancat o dedicada específicament a una regió o xarxa de transport particular, si us plau, no l'agreguis aquí).

Recopilació de dades

OsmTracker

OSMTracker és l'aplicació bàsica i més usada per recopilar rutes i parades de transport públic per a l'OpenStreetMap. Amb aquesta aplicació, pots usar alguns predefinits exclusius de transport públic que faciliten la recopilació de recorreguts i informació sobre parades i línies d'autobús i ferri.

OsmAnd

OsmAnd és una aplicació general per usar l'OpenStreetMap. També funciona bé per a la recopilació de dades. Si us plau, revisa aquest tutorial de seguiment de transport públic.

Jungle Bus

Jungle Bus és una aplicació d'Android fàcil d'usar i específica per a la recopilació de parades de bus sobre el terreny.

Editor web MapContrib

MapContrib és un mapa web (amb el tema de Jungle Bus) per recopilar informació de parades d'autobús.

Edició de dades

JOSM (Editor Java OpenStreetMap)

JOSM és l'editor estàndard semiprofessional per a l'OpenStreetMap. Actualment és l'editor més complet, també per a informació de transport públic, especialment quan s'amplien les seves funcionalitats amb algunes extensions i complementsː

osm-pt-ngx-leaflet

osm-pt-ngx-leaflet (codi font) és un editor web en línia usat per editar rutes de transport públic.

OSM Transport Editor

OSM Transport Editor de Makina Corpus (codi font) és un editor web en línia usat per editar relacions de transport públic.

Busy Hours

Busy Hours (codi font) és un editor web per als horaris de transport públic. Permet ajustar les hores de funcionament, les hores punta i les hores vall i les freqüències en aquestes hores.

Bus Lanes

Bus Lanes (codi font) és un visor i editor web per carrils de transport públic i bus.

Control de qualitat i validació de dades

Consulta Transport públic/Control de qualitat.

Visualització de dades

Representadors

Diverses persones estan creant mapes especialitzats en transport públic:

Visors de transport públic

Les següents eines mostren dades de transport públic de l'OSM:

Detall de línies

Unroll (codi font) és una eina per veure les línies de transport a l'OpenStreetMap. Permet cercar línies de transport i mostrar els seus detalls: atributs, rutes, horaris, parades, etc.

Rutes

Rutes és un lloc web llest per reutilitzar amb línies d'autobusos a una ciutat. S'ha utilitzat fins ara a:

Interiors d'estacions

  • OpenStationMap mostra l'interior d'estacions de transport (incloent riells i plataformes).

Ús i exportació de dades

osm2gtfs

osm2gtfs - codi font és una seqüència de comandos que converteix dades i informació sobre horaris a l'OpenStreetMap a GTFS, el qual pot aplicar-se de forma àmplia, per exemple, a OpenTripPlanner o a l'aplicació mòbil Transportr.

gtfs-osm-sync

gtfs-osm-sync és una aplicació Java de codi obert usada per sincronitzar dades de transport públic en format General Transit Feed Specification (GTFS) amb l'OpenStreetMap. Inclou un editor visual per resoldre conflictes entre el conjunt de dades de GTFS i edicions de parades de bus a l'OpenStreetMap.

osm-transit-extractor

osm-transit-extractor - codi font és una seqüència de comandos que extreu la informació de línies, rutes i parades i les retorna en un format amigable per a aplicacions GIS (CSV amb WKT).

osmptparser

osmptparser és una biblioteca rust/python fulgurantment ràpida que extreu la informació sobre transport públic dels arxius de l'OSM convertint-la a seqüència de línies i parades procurant corregir els errors en les dades mentre els analitza.

Sketch Line

Sketch Line (codi font) és una eina per crear esquemes de transport a partir de dades de l'OSM. De moment, no suporta l'esquema PTv2.