Ca:Tag:amenity=nursing_home

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = nursing_home
Hora Svate Kateriny - nursing home.jpg
Descripció
Una llar per a persones discapacitades/ancianes que necessiten cures permanents. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Social amenity darken 80-16.svg
Grup: equipaments
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: en úsPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2088983. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Descripció

Una llar per a persones discapacitades o d'edat avançada que necessiten atenció permanent. Els noms varien; en alguns llocs del món angloparlant aquest tipus d'instal·lació es podria denominar com "vida assistida" [més permanent, amb personal d'infermeria], "llars de cura amb infermeria", "llar de repós", o moltes altres variacions. La distinció és que es disposa de cures d'infermeria constants i, en el cas d'una llar d'ancians, es requereix constantment (24/7).

Alternatives

Vegeu amenity=social_facility per a un esquema d'etiquetatge més recent, que permet una distinció més fina del tipus d'instal·lació, per exemple, social_facility=nursing_home, i els grups objectiu (senior, disabled, mental_health, etc.). Noti's que moltes de les etiquetes de social_facility poden ser usades igualment bé amb aquesta: per exemple, social_facility:for=senior.

social_facility=nursing_home

Vegeu també