Cs:Tag:man_made=observatory

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:observatory:type)
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg man_made = observatory
PVSO Dome.jpg
Popis
Observatoř Edit or translate this description.
Skupina: Man made
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Observatoř se pozná hlavně podle specifické kopule, ve které je umístěno technické zařízení. Observatoře jsou například konstruovány pro pozorování v astronomii, meteorologii, geofyzice, oceánografii a vulkanologii.

Přístroj, pomocí kterého pozorování probíhá, označte man_made=telescope, nebo man_made=monitoring_station.

Jak mapovat?

Přidejte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha observatoře.

Přidejte značky man_made=observatory a name=*.

Vhodné kombinace

Můžete přidat i druh observatoře značkou observatory:type=*.

Viz také


Nástroje

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!