Cs:Tag:fortification_type=ring_ditch

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
Public-images-osm logo.svg fortification_type = ring_ditch
Museum Quintana - Unternberg 1.jpg
Popis
Rondel - soustředné kruhové příkopy Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Archaeological-site-16.svg
Skupina: Historické
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Wikidata
Status: používáno

rondel tedy soustředné kruhové příkopy jsou stavby neolitických kultur ve Střední Evropě, které se do dnes zachovaly výhradně jako archeologická naleziště.

Jak mapovat

Umístěte uzel uzel na střed objektu, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu objektu.

Označte značkami:

Vhodné kombinace

  • wikipedia=* - odkaz na článek na Wikipedii o tomto opevnění
  • wikidata=* - identifikátor Wikidat o tomto konkrétním opevnění
  • historic:civilization=* (nebo i konkrétnější podznačky) - civilizace (kultura), která opevnění původně vytvořila.
  • tourism=attraction - je-li to turistická atrakce
  • heritage=* - pokud je registrováno oficiální památkovou organizací

Viz také