Fa:Tag:noexit=yes

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Fa:Key:noexit)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg noexit = yes
Noexit.jpg
توضیحات
برای توصیف پایان یک راه. Show/edit corresponding data item.
گروه: خصوصیت‌ها
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استنباید در راه‌ها استفاده شودنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
وضعیت: دفاکتو

برچسب noexit=yes را در انتهای یک highway=* به کار ببرید تا بیان کنید در امتداد یک مسیر یا راه رسمی به هیچ طریقی از روش‌های حمل‌ونقل، امکان جلوتررفتن وجود ندارد. برچسب noexit=yes در درجهٔ اول برای جایی مفید است که جاده یا راه، در نزدیکی راه دیگری پایان می‌یابد، اما امکان عبور از آنجا به‌خاطر وجود مانع یا سایر راه‌بندها وجود ندارد و اگر این تگ به کار نرود شاید به‌نظر برسد که در اتصال به آن راهِ نزدیک اشکالی وجود دارد. این برچسب به سایر نقشه‌کش‌ها و نرم‌افزارهای کنترل کیفیت کمک می‌کند تا وضعیت آنجا را به‌درستی بفهمند.

برای به کاربردن این برچسب، بودن/نبودن تابلوی بن‌بست در ابتدای خیابان اهمیتی ندارد. اگر می‌خواهید تابلوهای راهنمایی و رانندگی را برچسب‌گذاری کنید، traffic_sign=* را به کار ببرید.

توجه: این برچسب به‌هیچ‌وجه به‌معنی محدودیت دسترسی نیست (یعنی بگوید عبورکردن مجاز نیست). این برچسب در مسیریابی (GPS) باید نادیده گرفته شود. هدف این برچسب یا این است که اگر راه روی تصاویر ماهواره واضح نیست (مثلاً با درختان مسدود شده)، پایان‌یافتن آن را تأیید کند، یا اینکه به انسان یا نرم‌افزارهای کنترل کیفیت بگوید که این برچسب‌گذاری مشکوک یا طرح رسم جاده که مانع گذشتن از انتهای جاده شده، کاملاً آگاهانه انجام شده‌است (دستورالعمل‌های بیشتری در کاربرد آن).

کاربرد

از برچسب noexit=yes فقط روی آخرین گره گره در پایان یک highway=* یا روی آخرین راه راه استفاده کنید تا برای رفع ابهام، بیان کنید اینکه نمی‌شود به هر شیوه‌ای از روش‌های حمل‌ونقل جلوتر رفت، مسئله‌ای کاملاً عادی است و به‌خاطر طرح کنونی جاده است.

در صورت نیاز برچسب highway=turning_circle یا highway=turning_loop را اضافه کنید.

توجه کنید که همهٔ ابزارها این برچسب را زمانی به کار می‌گیرند که روی گره گره استفاده شده باشد.

چه‌وقت نباید استفاده کرد

اگر راه فقط برای یک شیوهٔ حمل‌ونقل بن‌بست است اما با سایر روش‌ها می‌توانیم به راه ادامه دهیم، این برچسب را استفاده نکنید. برای نمونه، این برچسب را در انتهای یک راه ماشین‌رو که یک راه پیاده ادامه‌اش می‌دهد استفاده نکنید.

همچنین این برچسب جایگزینی برای برچسب barrier=* نیست (زمانی که جاده با مانع یا دیوار مسدود شده).

لطفا این برچسب را روی آبراهها و خطوط آهن به کار نبرید. برای سپرهای انتهایی خط آهن از برچسب railway=buffer_stop استفاده کنید.

راهکارهای دیگر

در مواردی که موانعی مانند نردهٔ حفاظ (گاردریل) یا دیوار راه را سد کرده باشند، پیشنهاد می‌شود که این مانع/عارضه را در نقشه بیاورید. اگر می‌خواهید بیان کنید که یک راه ادامه دارد اما به دلیلی نمی‌توانید آن را نقشه‌کشی کنید از برچسب fixme=continue (به‌جای continue هر چیز دیگری می‌توانید بنویسید) استفاده کنید تا اعلام کنید که راه ادامه دارد اما هنوز نقشه‌کشی نشده. این ادامه اغلب اوقات ممکن است یک قطعهٔ بسیار کوتاه از یک جاده باشد که نشان‌دهندهٔ آغاز یک مسیر یا جادهٔ فرعی است.

نمایش روی نقشه

اگر روی گره‌ها به کار رفته باشد OSMC Reitkarte (یک نقشهٔ عارضه‌نگاشتی برای پیاده‌گردی و سوارکاری) و ویرایشگر JOSM، آن را به‌شکل تابلوی بن‌بست نمایش می‌دهند. تابلوی بن‌بست

همچنین ببینید