Fa:Tag:barrier=block

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = block
Roadblock in Palestine.jpg
توضیحات
یک یا چند بلوک بزرگ ثابت که معمولاً دسترسی یک راه را محدود می‌کند. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
نماد در OSM Carto
Barrier.svg
گروه: Barriers
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استنباید در راه‌ها استفاده شودنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
وضعیت: پذیرفتهPage for proposal

هر گونه بلوک بزرگ، جامد و ثابت که فقط با ماشین‌های سنگین یا تلاش بسیار زیاد بشود آن را جابه‌جا کرد. معمولاً چیزهای جامد بزرگ که از بتن ساخته می‌شوند و مانعی برای خودروهای بزرگ‌تر است. گاهی تخته‌سنگ‌های طبیعی برای همین منظور به کار می‌روند.

چگونه تگ‌گذاری کنیم

ابتدا تگ زیر را به گرهی که محل قرارگیری مانع است بدهید. گره باید جزئی از یک راه باشد.

barrier=block

اگر چند قطعهٔ بتنی نزدیک به هم قرار گرفته‌اند نیازی نیست همهٔ آن‌ها را مشخص کنید. همچنین بهتر است مشخص کنید که چه وسایلی مجازند بگذرند و کدام وسایل مجاز نیستند، به‌عنوان مثال:

barrier=block
access=permissive
motor_vehicle=no

بلوک‌های بتنی فقط کارکرد مانع ندارند. آن‌ها برای ثابت‌کردن کابل مهاری دکل‌ها نیز به کار می‌روند. این بلوک‌ها نیز با barrier=block تگ‌گذاری می‌شوند.

همچنین ببینید