No:Kartverket import

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Lisens og kreditering

Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter CC BY 4.0: link.

Kartverket har i e-post av 18. august 2014 bekreftet at datasettene som er gjort fritt tilgjengelig kan brukes i Openstreetmap, og at det holder å kreditere Kartverket på en felles side. E-posten ble sendt til NUUG kart-mailinglista, og er arkivert her. Bekreftelsen ble fornyet 18. februar 2021 med spesiell henvisning til forskjellene mellom CC-BY 4.0 og ODbL (DRM-distribusjon etc). Bekreftelsen er her.

Kartverket er kreditert på lista over bidragsytere til OSM.

Endringssett (changeset) skal merkes source=Kartverket og evt. source:date=YYYY-MM-DD.

Import av Kartverkets frigitte data

Grenser

Administrative enheter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet administrative enheter (riks-, fylkes- og kommunegrenser): [1]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges fylker og kommuner: [2]

Importerte grenser frå N5000 og N2000 blir fjerna frå OSM. Grenser frå andre kjelder blir handtert manuelt.

Her er ei OSM-fil med kommunegrenser: Google Drive mappe (37MB).

Se tagging av grenser.

Norges maritime grenser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges maritime grenser: [3]

Kartverkets produktspesifikasjon for administrative enheter – Norges maritime grenser: [4]

Statistiske enheter – Norges grunnkretser

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om datasettet Norges grunnkretser: [5]

Kartverkets produktspesifikasjon for statistiske enheter – Norges grunnkretser: [6]

Adresser

Se egen side om import av adresser.

N50 kartdata (Norge 1:50000)

Dette datasettet inneholder kystlinje, elver, vann, skoger, myrer.

For å lese om selve importen se egen side om import av N50 kartdata.

For framgangamåten for import se Import/Catalogue/Topography import for Norway

NVDB/ELVEG Vegdata

Dette datasettet inneholder geometri, fartsgrenser og navn på veiene i Norge.

Dataene er hentet fra ELVEG som igjen har hentet de fra Nasjonal Vegdatabank (NVDB)

Se egen side om Import/Catalogue/Road import (Norway)

Her er en praktisk guide til gjennomføring av importen: No:Veileder Elveg-import

Sentralt stadnamnregister (SSR)

Se egen side om import fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Kortfattet informasjon på Kartverkets nettsted om den nasjonale databasen for tur- og friluftsruter: [7] (geonorge kartkatalog)

Kartverkets produktspesifikasjon for nasjonal database for tur- og friluftsruter: [8]

Databasen er under etablering og inneholder foreløpig (sommeren 2014) stort sett data fra N50. For noen områder finnes imidlertid innhold fra andre kilder som det kan være aktuelt å importere.

WMS er tilgjengelig ut av boksen i JSOM (søk etter "Kartverket Trails overlay" i Imagery)

Metoder for import av data til OSM

Det finnes mange fremgangsmåter for å importere data fra Kartverket og inn i OSM. Det er viktig at du har god kjennskap til OSM og har vært med en stund før du starter med dette. Og det er viktig at du alltid følger det vi har blitt enig om i felleskap. Er du i tvil skal du alltid spørre på lista vår, kart@nuug.no.

--Svein Olav 20:20, 27 October 2013 (UTC) har gjort noen vurderinger omkring import her: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Solhagen

Konvertere data fra SOSI-format

Sosi2osm

Den foretrukne måten å konvertere SOSI til OSM på er å bruke sosi2osm. Se tråd på mailinglista for detaljert bakgrunn, [9].

Det finnes debian-pakker (se sosi2osm). For å kompilere fra kildekode, se [10]

Konvertere med GDAL

Gdal er et alternativ til sosi2osm. Se http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/SOSI for hvordan du kan få Gdal med støtte for SOSI. Da kan du f.eks. konvertere til Shape-format som kan lastes direkte inn i JOSM (krever egen plugin). Merk at konverteringsprosessen til shape-format mister en del data.

Innlegging av navn

Dette er en import metode som kan gjøres av nybegynnere og gjøres ved å legge til bakgrunnskart basert på N50 serien. For så å legge til navn på allerede importerte elver og vann.

Viktig: ikke legg til annen data enn navn og høyder basert på bakgrunnskartet. Linjer tegnet inn manuelt vil gjøre import vanskeligere senere!

 1. Legg til N50 kart som bakgrunnskartet i JOSM:
  1. Gå til JOSM, velg menyen Imagery -> Imagery Preferences
  2. Trykk på "+TMS" knappen
  3. Fyll inn denne URLen: http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=toporaster3&zoom={zoom}&x={x}&y={y}
  4. Under max zoom skriv 20
  5. Velg et passende navn f.eks. Kartverket N50
  6. Velg OK
 2. Du kan nå legge til kartet fra menyen Imagery.
 3. Last så ned data for et område kartdata er importert (sjekk her)
 4. Finn så elver og innsjøer som mangler navn. Velg de og skriv inn navn fra N50 kartet.
  1. Noen elver kan være koblet sammen. De kan da deles opp ved å velge elven og noden du vil dele elven på. Trykk så "P" for å dele elven. Tilsvarende kan bekker kobles sammen ved å velge begge og trykke "C". Merk at dette bare skal gjøres når taggene er like og ikke bør gjøres for innsjøer, da dette kan gjøre import av arealdekke vanskeligere.

Manuell import av små mengder data og fletting med eksisterende data

Dersom du ønsker å ta inn en mindre mengde data kan denne fremgangsmåten være et alternativ. Her brukes JOSM og sosi2osm eller GDAL. Etter nedlasting og utpakking av kartdata kan du følge denne veiledningen videre.

 1. Konverter data fra SOSI-format.
  1. Eksempler på bruk av sosi2osm:
   1. Generelt: sosi2osm innfil.SOS lua/default.lua > utfil.osm
   2. Adressedata: sosi2osm Adresser.SOS lua/adresser.lua > Adresser.osm
  2. Eksempelkommando for GDAL: ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" Arealdekke.sos.
   1. Shape-filen du får fra GDAL-konverteringen kan så åpnes i JOSM. Dette krever en plugin so heter opendata.
 2. Filtrer data. Siden det kan være mye forskjellige typer data i en fil kan det være greit å filtrere ut det du skal importere. Søker du f.eks. på myr vil du få treff på alle myrer. Og da kan det være greit å legge det over i et eget lag og så lukke det med Shapefilen.
 3. Last så ned eksisterende data fra OSM
 4. Kopier de objektene du ønsker over til dataene fra OSM. Fjern så det som ikke skal være av tagger og legg på det rette som er beskrevet over mer generelt på No:Map_Features og på Map_Features. Eksisterende data skal som hovedregel ligge og import skal bare skje der vi mangler data. For noen typer data krever vi at du er lokalkjent for å sikre at vi ikke importerer gamle utdaterte data.
 5. Husk at veier og andre elementer som skal henge sammen må hektes sammen.
 6. Når du er 100% sikker på at alt er i orden kan du laste opp. Og da er det det laget (layer) du lastet ned som skal lastes opp igjen.

Se også