Pl:Key:parking:orientation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg parking:orientation
Commons-emblem-hand.svg
Opis
Używanie tego tagu jest odradzane, zamiast niego należy używać Key:orientation. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: parking
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Zobacz też
Status: dezaprobowanyPage for proposal

exclamation mark

Ten sposób tagowania został oznaczony jako dezaprobowany. Zalecany zamiennik to: Key:orientation.
Powód jest udokumentowany na stronie pl:Dezaprobowane znaczniki. Nadal można stosować ten tag, ponieważ w OpenStreetMap nie ma zakazanych tagów.
Pod żadnym pozorem nie wolno automatycznie zmieniać dezaprobowanych znaczników na coś innego w bazie danych na dużą skalę, nie stosując się do automated edits code of conduct. Każda z tych zmian zostanie cofnięta.

Wskazuje orientację miejsc parkingowych/postojowych w stosunku do krawędzi jezdni i ustalonego kierunku ruchu aut (traffic flow). Głownie stosowany z parking=street_side, a także parking=lane (najczęstszą wartością będzie parallel). Taki sposób opisu orientacji miejsc parkingowych względem drogi jest równoważny ze schematem parking:lane=*, w którym obszar parkingu jest przypisany do highway=* drogi (w przypadku kiedy miejsca parkingowe nie są mapowane oddzielnie).

Parking orientation.png

Wartość Zdjęcie Opis
perpendicular Street side parking 02.jpg Parkowanie prostopadłe, parkowanie pod kątem prostym/90 stopni w stosunku do krawędzi jezdni.
parallel Street side parking 03.jpg Parkowanie równoległe, parkowanie równoległe w stosunku do krawędzi jezdni. Na drodze jednokierunkowej auta ustawione w stronę ustalonego kierunku ruchu. Na drodze dwukierunkowej z  prawostronnym ruchem aut, auta z prawej strony ustawione w kierunku ruchu.
diagonal Diagonal parking on cobblestones (43866248802).jpg Parkowanie skośne, zazwyczaj pod kątem od 45 do 60 stopni.