Pl:Tag:historic=aircraft

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = aircraft
(historyczny = samolot)
Mońki. Pomnik samolot.JPG
Opis
Zdemobilizowany samolot, pozostający w jednym miejscu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Historia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

historic=aircraft - służy do oznaczenia położenia zdemobilizowanego samolotu, pozostającym w jednym miejscu, który stał się atrakcją turystyczną, wystawą muzealną lub gate guardian.
Dotyczy to zarówno samolotów wojskowych, jak i niewojskowych.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest samolot lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tagi historic=aircraft oraz name=*.
Aby oznaczyć go jako atrakcję turystyczną dodajemy tag tourism=attraction.

Nie należy stosować tagu building=* aby oznaczyć samolot, nawet jeśli pozostaje w jednym miejscu.

Dodatkowe tagi

  • operator=* - zarządca samolotu.
  • aircraft:type=* - rodzaj samolotu.
  • start_date=* - data budowy samolotu.
  • wikipedia=* - muzealne samoloty często mają stronę Wikipedii, którą można tutaj oznaczyć.
  • wikidata=* - muzealne samoloty często mają element Wikidata, który można tutaj oznaczyć.

Jeśli samolot ma jakiś rodzaj amenity=*, jak bar, restauracja, lub tourism=*, takie jak hotel lub muzeum, może być oznaczony jako oddzielny węzeł z własną nazwą i dalszymi informacjami.

Uwaga: Nie używaj tagu building=* aby oznaczyć samolot, nawet jeśli pozostaje w jednym miejscu.

Przykłady

Zobacz też