Talk:Pl:Znakowanie dróg w Polsce

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Najnowsza propozycja klasyfikacji dróg w Polsce

Propozycja dammat

16.06.2015, Dammat

Motorway - zgodnie z definicją OSM, jest to tag zarezerwowany dla dróg o najwyższej przepustowości, przebiegających przez znaczne terytorium. Charakteryzują się ograniczonym dostępem, posiadają dwie jezdnie w każdym kierunku odseparowane barierami. W Polsce warunki te spełniają komplementarnie autostrady oznaczane symbolem A oraz drogi ekspresowe oznaczane symbolem S, z ograniczeniem do tych dwujezdniowych i bezkolizyjnych. Dużo kontrowersje budzi fakt, że symbolem S oznacza się również jednojezdniowe drogi szybkiego ruchu. Istnieje pogląd, że wszystkie drogi S należy tagować niższą wartością, czyli trunk. Takie podejście powoduje jednak wprowadzenie w błąd użytkownika mapy, który ma prawo oczekiwać jednakowego oznaczania dróg służących do komfortowego i szybkiego przemieszczania się przez terytorium kraju. Dlatego w polskich warunkach niezbędne jest rozbicie dróg S na dwie kategorie.


Trunk - są to drogi niespełniające wszystkich wymagań stawianych drodze motorway, jednak mimo to pozwalające na sprawne i szybkie przemieszczanie się, ale nie tak komfortowe jak na drodze typu motorway. Na drogach trunk dopuszczalne sa skrzyżowania, ale rzadkie i tylko krzyżujące ważne arterie. W polskich warunkach będą to:

1. wszystkie drogi ekspresowe jednojezdniowe,

2. drogi krajowe jedno i dwujezdniowe posiadające rozwiązania techniczne upłynniające ruch, takie jak pasy rozbiegowe, wiadukty nad drogami niższych kategorii, wiadukty kolejowe

3. arterie miejskie dwujezdniowe o podwyższonej prędkości maksymalnej w stosunku do reszty miasta, posiadające rozwiązania techniczne upłynniające ruch, takie jak pasy rozbiegowe, wiadukty nad drogami niższych kategorii, wiadukty kolejowe.


Primary (droga pierwszorzędna) - to drogi główne łączące duże miasta, dwukierunkowe, najczęściej jednojezdniowe. W Polsce będą to wszystkie pozostałe drogi krajowe oraz ważne arterie miejskie w dużych miastach.


Secondary (droga drugorzędna) - są to drogi stanowiące uzupełnienie do sieci dróg głównych. W polskich warunkach będą to wszystkie drogi wojewódzkie, ważne drogi powiatowe, które ze względu na przebieg przejmują ruch wojewódzki, ważne arterie w mniejszych miastach oraz mniej ważne arterie w dużych miastach.


Tertiary (droga trzeciorzędna) - są to drogi łączące małe miejscowości oraz drogi miejskie zbierające ruch z osiedli. W polskich warunkach będą to wszystkie drogi asfaltowe między wioskami oraz drogi wychodzące w kierunku innych wiosek do momentu przejścia na drogę nieutwardzoną.


Unclassified (droga czwartorzędna) - to najniższa kategoria w sieci dróg, przeznaczona dla ruchu pojazdów silnikowych, nie spełniająca wymagań tertiary, residental ani track. W polskich warunkach będą to drogi łączące wioski o nawierzchni nieutwardzonej (warto dodać dodatkowo tag surface=unpaved) oraz każdy inny rodzaj drog nie będacy tertiary, residental ani track.


Residental (droga lokalna) - to drogi zapewniające dostęp do terenów zabudowanych niebędące drogą czwartorzędną. Używane zazwyczaj jedynie przez osoby mieszkające przy danej ulicy.


Track - jest to droga o przeznaczeniu rolniczym i leśnym. Nie należy jej stosować do oznaczania dróg nieutwardzonych w rejonach rozwijających się. Przejezdna dla samochodów. W polskich warunkach będą to wszystkie drogi stanowiące dojazd do pól uprawnych oraz drogi leśne.

Analizując daną drogę należy prawidłowo zidentyfikować jej funkcję w sieci dróg i rozpatrywać jako całość. Może to być np. odcinek od centrum miasta do autostrady, odcinek drogi między dwoma miastami, droga szybkiego ruchu przecinająca cały kraj. Niedopuszczalne jest pocięcie drogi na kawałki i dobieranie kategorii dla poszczególnych fragmentów. Wyjątkiem są drogi budowane etapami, które docelowo mają stworzyć spójną całość.

Propozycja WiktorN

Motorway autostrady oraz drogi ekspresowe na odcinkach, gdzie od znaku początku drogi ekspresowej do dowolnego znaku końca drogi ekspresowej, są drogami dwujezdniowymi oraz występują tylko i wyłącznie skrzyżowania bezkolizyjne.
Trunk pozostałe drogi ekspresowe, oraz drogi krajowe dwujezdniowe poza obszarem zabudowanym
Primary pozostałe drogi krajowe

Klasyfikacja dróg

Poza miastami

Tutaj najelpszym źródełem będą strony Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zwłaszcza poza miastami proponuję oprzeć się na ich klasyfikacji.

 • krajowe - motorway (to wiadomo), trunk (dwujezdniowe, może tylko ekspresowe), primary. Zgodnie z rozporządzeniem numery jedno i dwucyfrowe.
 • wojewódzkie - secondary, trzycyfrowe
 • powiatowe - tertiary, czterocyfrowe z wyróżnikiem województwa
 • gminne - unclassified, residential, service itd. sześciocyfrowe z wyróżnikiem województwa.

Polecam posiłkować się informacjami ze stron Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Slimak

Z mojej strony taka uwaga --- klasyfikowanie tylko na podstawie klasyfikacji GDDKiA się nie do końca sprawdza. Pod Wrocławiem LG walnęło sobie drogę wewnętrzną dwujezdniową dwupasmową. Dostępna jest dla każdego. Klasyfikacji GDDKiA nie posiada. Więc warto stosować rówież warunek wielkościowy tak jak swego czasu dodałem w tabelce narodowej w opisie highway. --Slimak 22:32, 25 January 2009 (UTC)

Steelman

Użyłbym jednak jakiejś uproszczonej klasyfikacji. Np. nie znam żadnej drogi o oznaczeniu szceściocyfrowym, chociaż pewno korzystam z takowej co najmniej raz w tygodniu ;) Zakładam, ży przeciętnemu potencjalnemu aktywiście tego projektu nie będzie chciało się wnikać w przepisy i/lub dochodzić która droga jest jeszcze gminna a która już powiatowa itp. Ogólnie jestem otwarty na wszelkie zmiany (nawet duże) pod warunkiem, że będą upraszczać sprawę i nie będę musiał zbyt dużo główkować i pisać ;)

Zresztą zauważ, że obecnie jeżeli już ktoś wrysowywuje jakąś drogę, to najczęściej podaje wyłącznie oznaczenie międzynarodowe.

Zupełnie z drugiej strony, należy pamiętać, że mapa ma odwzorowywać stan faktyczny, a nie dobre życzenia zarządu dróg. Na porządku dziennym jest, że drogi oznaczane dwucyfrowo nie różnią się jakością od trzycyfrowych, a na niektórych odcinkach nawet jednocyfrowych. To już prędzej należało by je rozróżniać na podstawie szerokości i utwardzeniu pobocza (lub obecności pasa awaryjnego zamiast pobocza).

szdowk

Zgodzę się, że raczej ciężko jest dotrzeć do wykazu dróg gminnych i powiatowych (aczkolwiek spróbuję czy to się da zrobić). Zgadzam się, że często stan dróg krajowych czy wojewódzkich nie jest najlepszy jednak. Wszystkiego sami nie obejrzymy i trzeba się oprzeć na jakiś źródłach. Poza tym od wojewódzkich w górę niezależnie od stanu nawierzchni raczej mają odśnieżanie i oznakowanie co (mimo posiadania cyfrowej mapy, którą tworzymy) jest dość ważne a zatem należy te drogi potraktować tak jak mają to zapisane w ustawie. A przynajmniej nie degradować ich tylko dlatego że wyglądają jak szwajcarski ser.

Może wypracować jakiś system oznaczeń wartości użytkowej drogi tak jak mają drogi polne. Koniec końców ceny dysków spadają format jest XMLowy czemu tego nie zapisać? W mapach garminowch oprócz typu drogi (motorway, primary itp) jest jeszcze klasa. W UMP ustawiają ją na sztywno 1 ale jest to wielkość brana pod uwagę przy auto-routingu.

Co do samych oznaczeń. Też nie widziałem nigdy oznaczeń gminnych ani powiatowych ale już na Żwirki i Wigury są żółte tabliczki 634 (zajrzyj).

Poprawka. Nas tak na prawdę chyba nie interesują wprost kategorie lecz klasy dróg.

Steelman 01:10, 3 August 2007 (BST)

Po zastanowieniu, przestudiowaniu różnych produktów mapowych i lekturze, na przykład artykułów o drogach ekspresowych i autostradach uważam że kategorię trunk powinny mieć drogi oznaczone jako ekspresowe i tylko. Trasa "Katowicka" w obecnym kształcie się nie kwalifikuje.

W ogóle bardzo ładnie nam się drogi klasyfikują

 • autostrady, oznaczone symbolem A → motorway
 • drogi ekspresowe, oznaczone symbolem S → trunk
 • drogi główne ruchu przyśpieszonego, oznaczone symbolem GP → primary
 • drogi główne, oznaczone symbolem G → secondary
 • drogi zbiorcze, oznaczone symbolem Z → tertiary
 • drogi lokalne, oznaczone symbolem L → residential
 • drogi dojazdowe, oznaczone symbolem D → unclassified w uzasadnionych przypadkach service

Ja bym to tak widział, tego się złapał i w miarę możliwości trzymał. Jeżeli stan faktyczny-urzędowy nie pasuje do stanu faktycznego-rzeczywistego to wtedy należy dokonać samowolki.

Steelman 00:29, 22 December 2007 (UTC)

Droga ekspresowa - "prawie autostrada", jednak bez niebieskiego oznakowania i zarządzana jak zwykła droga krajowa. Droga taka powinna być dwujezdniowa (tzn. mieć wrysowane dwie nitki w przeciwnych kierunkach, każda z atrybutem "oneway" ustawionym na "yes". Patrz poniżej uwagi o oznakowaniu dróg.

 • Drogi ekspresowe mają oznakowanie (inne niż autostrada) - biały samochód na niebieskim tle.
 • Drogi ekspresowe nie muszą być dwujezdniowe.

Czy należy dołączyć do tej kategorii jednojezdniowe drogi ekspresowe czy należy je wyłączyć z tej kategorii (do primary)? IMHO to pierwsze. --Uzytkownik 00:23, 11 July 2008 (UTC)

W miastach

Tu sprawa jest trudniejsza. Sądzę jednak, że punktem wyjścia powinna być klasyfikacja pozamiejska odpowiednio zmodyfikowana na podstawie warunków technicznych drogi ale na przykład nie więcej niż o jedną klasę w górę lub dół.

Steelman 10:46, 1 August 2007 (BST)


Chodzi mi po głowie, aby dopisać dodatkowo, że status "tertiary" powinny mieć wszystkie ulice po których jeżdzą miejskie autobusy - bo to oznacza, że ulice takowe będą w zimie regularnie odśnieżane i solone. Może nawet dopisać tę zasadę także dla dróg poza miastami?

Dodatkowo klasyfikacja pozamiejska prawie się nie stosuje - patrz np. ul.Baletowa - wąska, miejscami to jest chyba 3 czy 4 ;) kolejności odśnieżania, a ruch jest tam jak na Marszałkowskiej - samochód w samochód (to jedyny łącznik Puławskiej/Ursynowa z Raszynem i Jankami począwszy od Marynarskiej, a skończywszy na Piasecznie). Tzn. dochodzimy znowu do "życzeniowego myślenia" zarządów dróg - ich klasyfikacja czasami nijak ma się do rzeczywistości.

szdowk

Pomysł z autobusami nie jest zły ale ma jeden feler. Autobusy zmieniają trasy zwłaszcza teraz, gdy się zabrali za remonty. Już prędzej bym to od szerokości uzależniał (ale też jako modyfikator do wartości zasadniczej) bo ta może mówić coś o przepustowości, przynajmniej teoretycznej. Taka Świętokrzyska mniej się korkuje niż Dźwigowa.

Ponownie. Postaram się wykombinować wykazy dróg i się zobaczy na ile zarządy myślą życzeniowo a na ile ich klasyfikacja jest sensowna. Jeżeli 2/3 będzie sensownie to trzeba się na tym oprzeć i tyle. Modyfikować tylko w przypadku rażących niezgodności.

Sportowa/Raszyńska/Warszawska/Baletowa jest jakoś specjalnie zakwalifikowana? Chyba nie. A że akurat stała się fragmentem obwodnicy.

Steelman 01:10, 3 August 2007 (BST)

Pisownia nazw ulic z małej/dużej litery.

Jak nasze zasady mają się do zasady: "W wielowyrazowych nazwach ulic, alei, placów itp. wielką literą piszemy wszystkie składniki wchodzące w skład nazwy własnej." [1]

W polskiej OSM nazwy ulic zapisuje się niezgodnie z polską ortografią. Szczęśliwie te zasady nie dotyczą innych obiektów. Rafmar (talk) 17:34, 15 January 2015 (UTC)


Węzły drogowe - GŁOSOWANIE

Wstęp

Głosowanie dotyczy sposobu oznaczania łącznic na węzłach dróg szybkiego ruchu w Polsce.

Do wyboru są 3 możliwości:

METODA A Łączniki pomiędzy drogami o różnych kategoriach są przypisane do drogi o wyższej klasyfikacji. Oznacza to, że na przykład wszystkie łącznice węzła pomiędzy drogą kategorii highway=trunk a drogą kategorii highway=primary powinny zostać oznaczone jako highway=trunk_link. Nie powinno się dzielić łącznika dróg na dwie części i przypisywać jednej z nich do drogi o wyższej klasyfikacji, a drugiej do drogi o niższej klasyfikacji.

W praktyce jest to metoda stosowana niemal we wszystkich państwach, ponadto jest uzasadniona opisem na anglojęzycznej wiki: Try not to split up the link into one part belonging to one road and one to the other with different classifications. This makes it more difficult to find out which roads a link is supposed to connect.

Dodatkowo droga jak highway=primary oznacza ważność i funkcję drogi - nie jej klasyfikację urzędową. A ważność drogi nie zmienia się w połowie łącznicy.

METODA B Łącznice na węzłach są przypisane do drogi, do której prowadzą. Oznacza to, że na przykład łącznica prowadząca z drogi kategorii highway=trunk na drogę kategorii highway=primary powinna zostać oznaczona jako highway=primary_link, ale łącznica (na tym samym węźle) prowadząca z drogi kategorii highway=primary na drogę kategorii highway=trunk powinna zostać oznaczona jako highway=trunk_link.


METODA C Łącznice na węzłach autostrad i dróg ekspresowych z innymi drogami powinny być dzielone na fragmenty w punkcie, gdzie stoi znak D-9 / D-10 (początek/koniec autostrady/drogi ekspresowej). Oznacza to, że na przykład łącznice węzła pomiędzy autostradą (highway=motorway) a drogą kategorii highway=primary powinny zostać oznaczone jako highway=motorway_link na odcinkach objętych znakiem autostrady, a na pozostałych odcinkach powinny zostać oznaczone jako highway=primary_link.

Dyskusja przed głosowaniem

Dyskusja na ten temat była toczona ostatnio także na forum.


Przed głosowaniem proponuję rozważyć jeszcze jeden schemat tagowania (można przeprowadzić coś w stylu „eliminacji”, ponieważ obecnie ci, którzy mają inną wizję, niż teraz proponowana, w zasadzie mają tylko opcję głosu przeciw [wstrzymanie się nie daje praktycznie żadnego efektu]...).

A więc, tutaj moja propozycja:

Jestem za zmianami, jednak w innej postaci niż tymi autorstwa @szalona_entropia. Proponuję zastosować następującą zasadę: prefix drogi typu _link miałby wartość drogi do której prowadzi (np. secondary do trunk -> trunk_link, natomiast trunk do secondary -> secondary_link). Według mnie jest to najbardziej jednoznaczna i czytelna wizualnie, a zarazem bardzo prosta w swoich zasadach metoda. Uważam, że można to uznać za kompromisowe rozwiązanie między dotychczasową a obecnie proponowaną zasadą tagowania. Co ciekawe, taki schemat tagowania jest również zgodny z oznakowaniem na niektórych węzłach drogowych - gdzie znak D9/D7 stoi na początku wjazdu na autostradę/ekspresówkę, a D10/D8 stoi na samym początku zjazdu (przykład z węzła Goleniów Lotnisko: zjazd i wjazd). Warto też zaznaczyć, że jest to już znana koncepcja i nadal popierana nie tylko przeze mnie. --pio2_122 (talk) 18:20, 16 January 2021 (UTC)

 • Tyle że to znowu redefiniowanie tagów i stosowanie ich w Polsce na innych zasadach niż gdzie indziej. Jestem przeciw Mateusz Konieczny (talk) 19:54, 16 January 2021 (UTC)

Głosowanie

Która metoda mapowania węzłów w Polsce powinna być obowiązująca? Wygrywa metoda z największą liczbą głosów

GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

Metoda A W taki sposób jest to mapowane niemal wszędzie na świecie i ni widzę powodu, dla którego w Polsce miałoby być inaczej --Szalona entropia (talk) 10:06, 15 February 2021 (UTC)

Metoda A Jak ktoś chce mapować gdzie stoi znak D-9 / D-10 - niech robi to inną metodą. highway=* jest od znaczenia, funkcji i istotności a nie od urzędowej klasyfikacji istotności czy jakości drogi (poza highway=motorway gdzie znaczenie ma jakość konstrukcji drogi). Ani znaczenie, ani funkcja ani istotność nie zmienia się w środku rampy, więc ta specjalna zasada dla Polski nie ma sensu ani uzasadnienia. Zresztą, sam fakt że to lokalna specjalna zasada ją dyskwalifikuje (osobiście całych _link nie lubię, nie podoba mi się że tworzą się takie brzydkie wypustki na mapie - ale lepiej się dopasować niż mieć 2727 wariantów regionalnych) Mateusz Konieczny (talk) 10:23, 15 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. Popieram opinię Szalonej entropii - W taki sposób jest to mapowane niemal wszędzie na świecie i też nie widzę powodu, dla którego w Polsce miałoby być inaczej. --Marek-M (talk) 08:53, 16 February 2021 (UTC)

Metoda A

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. Do oznaczania miejsca wjazdu na autostradę nie może służyć tag highway=*, więc nie mogę porzeć Metody C. Metoda B byłaby okej, ale A wydaje się być najbardziej logiczna i spójna - a co najważniejsza zgodna z ogólnymi zasadami mapowania na całym świecie --Mordechai23 (talk) 10:43, 16 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. --Syntex (talk) 10:57, 16 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. --zuicz (talk) 15:42, 16 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. -- Dawid2849 (talk) 21:31, 16 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. Dotychczasowa metoda się nie sprawdziła - była trudna w stosowaniu (potrzebne dane z terenu), w rezultacie w danych i tak przeważała metoda A. -- Maraf (talk) 14:47, 19 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. --Abar (talk) 04:07, 21 February 2021 (UTC)

Metoda B

 • I approve this proposal I approve this proposal. Według mnie, "metoda B" jest najbardziej logiczna i jednoznaczna wizualnie. Cytując Zbigniewa Czernika: „(...) argument "trzymajmy się tego, bo wszyscy tak robią" z reguły nie wychodzi na dobre i hamuje postęp”. --pio2_122 (talk) 20:23, 22 February 2021 (UTC)

Metoda A Jestem za metodą A - jest to metoda najprostsza (można ją zastosować zarówno na starych węzłach, na których łącznice czasem łączą się w jedno i nie da się zaznaczyć rampy "wjazdowej" i "zjazdowej" jak i na nowych węzłach na których nie ma zdjęć mogących oznakować położenie znaku), najbardziej rozumiała dla "laika" i powszechnie stosowana - naprawdę nie widzę sensu tworzenia specjalnej metody tagowania dla Szczecina. -- głos w imieniu użytkownika Yunkers (link do wypowiedzi na forum OSM)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. --Piotr_J (talk) 07:56, 25 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. Jeśli ktoś ma ochotę tagować położenie znaku D-9/D-10 nic nie stoi na przeszkodzie żeby robić to w inny sposób. --Javnik (talk) 13:17, 25 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. Choćby z tego powodu, że nie zawsze jest pojedyncza łącznica od drogi do drogi. Rmikke (talk) 17:55, 26 February 2021 (UTC)

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. Cristoffs (talk) 21:35, 26 February 2021 (UTC)

Metoda A

Jako swoją uwagę dodałbym chęć rozważenia w przypadku węzłów np. "trąbek", które łączą dwie różne drogi ekspresowe, tak, by takie łącznice mogły być uznaczone bez dopisku "_link"

Metoda C

 • I approve this proposal I approve this proposal. --diverpl (talk) 17:46, 28 February 2021 (UTC)

Pozostałe metody są nielogiczne z punktu widzenia restrykcji obowiązujących na poszczególnych typach dróg. Cytując anglojęzyczną Wiki: In some countries (such as the United Kingdom, but not always in the United States), motorway has a legal implication: certain classes of vehicles (such as bicycles) and drivers (such as learners) cannot use motorways. The same restrictions apply to their motorway_links. So only the motorway_link tag should be used on connecting roads that have these restrictions.. W przypadku Polski dotyczy to nie tylko niektórych kategorii pojazdów, ale również pieszych (np. autostopowiczów), którzy nie mogą poruszać się autostradami i drogami ekspresowymi. Pojazdy te i piesi mogą jednak poruszać się łącznicami, jeśli nie jest to jednoznacznie zakazane. Tagowanie łącznic bez uwzględnienia faktycznego początku/końca autostrady lub drogi ekspresowej wprowadza nieprawdziwe informacje co do możliwości poruszania się taką łącznicą.

Metoda A

 • I approve this proposal I approve this proposal. --Gscscnd (talk) 21:25, 28 February 2021 (UTC)

Podsumowanie

Głosowanie trwało przez 15 dni od 15 lutego 2021 do 1 marca 2021. Oddano 19 głosów. Metoda A uzyskała 17 głosów (89,47%) Metoda B uzyskała 1 głos (5,26%) Metoda C uzyskała 1 głos (5,26%)

W wyniku głosowania za obowiązującą metodę mapowania węzłów drogowych w Polsce przyjęto następującą metodę: Łączniki pomiędzy drogami o różnych kategoriach są przypisane do drogi o wyższej klasyfikacji. Oznacza to, że na przykład wszystkie łącznice węzła pomiędzy drogą kategorii highway=trunk a drogą kategorii highway=primary powinny zostać oznaczone jako highway=trunk_link. Nie powinno się dzielić łącznika dróg na dwie części i przypisywać jednej z nich do drogi o wyższej klasyfikacji, a drugiej do drogi o niższej klasyfikacji. --Szalona entropia (talk) 23:26, 1 March 2021 (UTC)