Talk:Pl:Znakowanie dróg w Polsce

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Najnowsza propozycja klasyfikacji dróg w Polsce

Propozycja dammat

16.06.2015, Dammat

Motorway - zgodnie z definicją OSM, jest to tag zarezerwowany dla dróg o najwyższej przepustowości, przebiegających przez znaczne terytorium. Charakteryzują się ograniczonym dostępem, posiadają dwie jezdnie w każdym kierunku odseparowane barierami. W Polsce warunki te spełniają komplementarnie autostrady oznaczane symbolem A oraz drogi ekspresowe oznaczane symbolem S, z ograniczeniem do tych dwujezdniowych i bezkolizyjnych. Dużo kontrowersje budzi fakt, że symbolem S oznacza się również jednojezdniowe drogi szybkiego ruchu. Istnieje pogląd, że wszystkie drogi S należy tagować niższą wartością, czyli trunk. Takie podejście powoduje jednak wprowadzenie w błąd użytkownika mapy, który ma prawo oczekiwać jednakowego oznaczania dróg służących do komfortowego i szybkiego przemieszczania się przez terytorium kraju. Dlatego w polskich warunkach niezbędne jest rozbicie dróg S na dwie kategorie.


Trunk - są to drogi niespełniające wszystkich wymagań stawianych drodze motorway, jednak mimo to pozwalające na sprawne i szybkie przemieszczanie się, ale nie tak komfortowe jak na drodze typu motorway. Na drogach trunk dopuszczalne sa skrzyżowania, ale rzadkie i tylko krzyżujące ważne arterie. W polskich warunkach będą to:

1. wszystkie drogi ekspresowe jednojezdniowe,

2. drogi krajowe jedno i dwujezdniowe posiadające rozwiązania techniczne upłynniające ruch, takie jak pasy rozbiegowe, wiadukty nad drogami niższych kategorii, wiadukty kolejowe

3. arterie miejskie dwujezdniowe o podwyższonej prędkości maksymalnej w stosunku do reszty miasta, posiadające rozwiązania techniczne upłynniające ruch, takie jak pasy rozbiegowe, wiadukty nad drogami niższych kategorii, wiadukty kolejowe.


Primary (droga pierwszorzędna) - to drogi główne łączące duże miasta, dwukierunkowe, najczęściej jednojezdniowe. W Polsce będą to wszystkie pozostałe drogi krajowe oraz ważne arterie miejskie w dużych miastach.


Secondary (droga drugorzędna) - są to drogi stanowiące uzupełnienie do sieci dróg głównych. W polskich warunkach będą to wszystkie drogi wojewódzkie, ważne drogi powiatowe, które ze względu na przebieg przejmują ruch wojewódzki, ważne arterie w mniejszych miastach oraz mniej ważne arterie w dużych miastach.


Tertiary (droga trzeciorzędna) - są to drogi łączące małe miejscowości oraz drogi miejskie zbierające ruch z osiedli. W polskich warunkach będą to wszystkie drogi asfaltowe między wioskami oraz drogi wychodzące w kierunku innych wiosek do momentu przejścia na drogę nieutwardzoną.


Unclassified (droga czwartorzędna) - to najniższa kategoria w sieci dróg, przeznaczona dla ruchu pojazdów silnikowych, nie spełniająca wymagań tertiary, residental ani track. W polskich warunkach będą to drogi łączące wioski o nawierzchni nieutwardzonej (warto dodać dodatkowo tag surface=unpaved) oraz każdy inny rodzaj drog nie będacy tertiary, residental ani track.


Residental (droga lokalna) - to drogi zapewniające dostęp do terenów zabudowanych niebędące drogą czwartorzędną. Używane zazwyczaj jedynie przez osoby mieszkające przy danej ulicy.


Track - jest to droga o przeznaczeniu rolniczym i leśnym. Nie należy jej stosować do oznaczania dróg nieutwardzonych w rejonach rozwijających się. Przejezdna dla samochodów. W polskich warunkach będą to wszystkie drogi stanowiące dojazd do pól uprawnych oraz drogi leśne.

Analizując daną drogę należy prawidłowo zidentyfikować jej funkcję w sieci dróg i rozpatrywać jako całość. Może to być np. odcinek od centrum miasta do autostrady, odcinek drogi między dwoma miastami, droga szybkiego ruchu przecinająca cały kraj. Niedopuszczalne jest pocięcie drogi na kawałki i dobieranie kategorii dla poszczególnych fragmentów. Wyjątkiem są drogi budowane etapami, które docelowo mają stworzyć spójną całość.

Propozycja WiktorN

Motorway autostrady oraz drogi ekspresowe na odcinkach, gdzie od znaku początku drogi ekspresowej do dowolnego znaku końca drogi ekspresowej, są drogami dwujezdniowymi oraz występują tylko i wyłącznie skrzyżowania bezkolizyjne.
Trunk pozostałe drogi ekspresowe, oraz drogi krajowe dwujezdniowe poza obszarem zabudowanym
Primary pozostałe drogi krajowe

Klasyfikacja dróg

Poza miastami

Tutaj najelpszym źródełem będą strony Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zwłaszcza poza miastami proponuję oprzeć się na ich klasyfikacji.

 • krajowe - motorway (to wiadomo), trunk (dwujezdniowe, może tylko ekspresowe), primary. Zgodnie z rozporządzeniem numery jedno i dwucyfrowe.
 • wojewódzkie - secondary, trzycyfrowe
 • powiatowe - tertiary, czterocyfrowe z wyróżnikiem województwa
 • gminne - unclassified, residential, service itd. sześciocyfrowe z wyróżnikiem województwa.

Polecam posiłkować się informacjami ze stron Generalne Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Slimak

Z mojej strony taka uwaga --- klasyfikowanie tylko na podstawie klasyfikacji GDDKiA się nie do końca sprawdza. Pod Wrocławiem LG walnęło sobie drogę wewnętrzną dwujezdniową dwupasmową. Dostępna jest dla każdego. Klasyfikacji GDDKiA nie posiada. Więc warto stosować rówież warunek wielkościowy tak jak swego czasu dodałem w tabelce narodowej w opisie highway. --Slimak 22:32, 25 January 2009 (UTC)

Steelman

Użyłbym jednak jakiejś uproszczonej klasyfikacji. Np. nie znam żadnej drogi o oznaczeniu szceściocyfrowym, chociaż pewno korzystam z takowej co najmniej raz w tygodniu ;) Zakładam, ży przeciętnemu potencjalnemu aktywiście tego projektu nie będzie chciało się wnikać w przepisy i/lub dochodzić która droga jest jeszcze gminna a która już powiatowa itp. Ogólnie jestem otwarty na wszelkie zmiany (nawet duże) pod warunkiem, że będą upraszczać sprawę i nie będę musiał zbyt dużo główkować i pisać ;)

Zresztą zauważ, że obecnie jeżeli już ktoś wrysowywuje jakąś drogę, to najczęściej podaje wyłącznie oznaczenie międzynarodowe.

Zupełnie z drugiej strony, należy pamiętać, że mapa ma odwzorowywać stan faktyczny, a nie dobre życzenia zarządu dróg. Na porządku dziennym jest, że drogi oznaczane dwucyfrowo nie różnią się jakością od trzycyfrowych, a na niektórych odcinkach nawet jednocyfrowych. To już prędzej należało by je rozróżniać na podstawie szerokości i utwardzeniu pobocza (lub obecności pasa awaryjnego zamiast pobocza).

szdowk

Zgodzę się, że raczej ciężko jest dotrzeć do wykazu dróg gminnych i powiatowych (aczkolwiek spróbuję czy to się da zrobić). Zgadzam się, że często stan dróg krajowych czy wojewódzkich nie jest najlepszy jednak. Wszystkiego sami nie obejrzymy i trzeba się oprzeć na jakiś źródłach. Poza tym od wojewódzkich w górę niezależnie od stanu nawierzchni raczej mają odśnieżanie i oznakowanie co (mimo posiadania cyfrowej mapy, którą tworzymy) jest dość ważne a zatem należy te drogi potraktować tak jak mają to zapisane w ustawie. A przynajmniej nie degradować ich tylko dlatego że wyglądają jak szwajcarski ser.

Może wypracować jakiś system oznaczeń wartości użytkowej drogi tak jak mają drogi polne. Koniec końców ceny dysków spadają format jest XMLowy czemu tego nie zapisać? W mapach garminowch oprócz typu drogi (motorway, primary itp) jest jeszcze klasa. W UMP ustawiają ją na sztywno 1 ale jest to wielkość brana pod uwagę przy auto-routingu.

Co do samych oznaczeń. Też nie widziałem nigdy oznaczeń gminnych ani powiatowych ale już na Żwirki i Wigury są żółte tabliczki 634 (zajrzyj).

Poprawka. Nas tak na prawdę chyba nie interesują wprost kategorie lecz klasy dróg.

Steelman 01:10, 3 August 2007 (BST)

Po zastanowieniu, przestudiowaniu różnych produktów mapowych i lekturze, na przykład artykułów o drogach ekspresowych i autostradach uważam że kategorię trunk powinny mieć drogi oznaczone jako ekspresowe i tylko. Trasa "Katowicka" w obecnym kształcie się nie kwalifikuje.

W ogóle bardzo ładnie nam się drogi klasyfikują

 • autostrady, oznaczone symbolem A → motorway
 • drogi ekspresowe, oznaczone symbolem S → trunk
 • drogi główne ruchu przyśpieszonego, oznaczone symbolem GP → primary
 • drogi główne, oznaczone symbolem G → secondary
 • drogi zbiorcze, oznaczone symbolem Z → tertiary
 • drogi lokalne, oznaczone symbolem L → residential
 • drogi dojazdowe, oznaczone symbolem D → unclassified w uzasadnionych przypadkach service

Ja bym to tak widział, tego się złapał i w miarę możliwości trzymał. Jeżeli stan faktyczny-urzędowy nie pasuje do stanu faktycznego-rzeczywistego to wtedy należy dokonać samowolki.

Steelman 00:29, 22 December 2007 (UTC)

Droga ekspresowa - "prawie autostrada", jednak bez niebieskiego oznakowania i zarządzana jak zwykła droga krajowa. Droga taka powinna być dwujezdniowa (tzn. mieć wrysowane dwie nitki w przeciwnych kierunkach, każda z atrybutem "oneway" ustawionym na "yes". Patrz poniżej uwagi o oznakowaniu dróg.

 • Drogi ekspresowe mają oznakowanie (inne niż autostrada) - biały samochód na niebieskim tle.
 • Drogi ekspresowe nie muszą być dwujezdniowe.

Czy należy dołączyć do tej kategorii jednojezdniowe drogi ekspresowe czy należy je wyłączyć z tej kategorii (do primary)? IMHO to pierwsze. --Uzytkownik 00:23, 11 July 2008 (UTC)

W miastach

Tu sprawa jest trudniejsza. Sądzę jednak, że punktem wyjścia powinna być klasyfikacja pozamiejska odpowiednio zmodyfikowana na podstawie warunków technicznych drogi ale na przykład nie więcej niż o jedną klasę w górę lub dół.

Steelman 10:46, 1 August 2007 (BST)


Chodzi mi po głowie, aby dopisać dodatkowo, że status "tertiary" powinny mieć wszystkie ulice po których jeżdzą miejskie autobusy - bo to oznacza, że ulice takowe będą w zimie regularnie odśnieżane i solone. Może nawet dopisać tę zasadę także dla dróg poza miastami?

Dodatkowo klasyfikacja pozamiejska prawie się nie stosuje - patrz np. ul.Baletowa - wąska, miejscami to jest chyba 3 czy 4 ;) kolejności odśnieżania, a ruch jest tam jak na Marszałkowskiej - samochód w samochód (to jedyny łącznik Puławskiej/Ursynowa z Raszynem i Jankami począwszy od Marynarskiej, a skończywszy na Piasecznie). Tzn. dochodzimy znowu do "życzeniowego myślenia" zarządów dróg - ich klasyfikacja czasami nijak ma się do rzeczywistości.

szdowk

Pomysł z autobusami nie jest zły ale ma jeden feler. Autobusy zmieniają trasy zwłaszcza teraz, gdy się zabrali za remonty. Już prędzej bym to od szerokości uzależniał (ale też jako modyfikator do wartości zasadniczej) bo ta może mówić coś o przepustowości, przynajmniej teoretycznej. Taka Świętokrzyska mniej się korkuje niż Dźwigowa.

Ponownie. Postaram się wykombinować wykazy dróg i się zobaczy na ile zarządy myślą życzeniowo a na ile ich klasyfikacja jest sensowna. Jeżeli 2/3 będzie sensownie to trzeba się na tym oprzeć i tyle. Modyfikować tylko w przypadku rażących niezgodności.

Sportowa/Raszyńska/Warszawska/Baletowa jest jakoś specjalnie zakwalifikowana? Chyba nie. A że akurat stała się fragmentem obwodnicy.

Steelman 01:10, 3 August 2007 (BST)

Pisownia nazw ulic z małej/dużej litery.

Jak nasze zasady mają się do zasady: "W wielowyrazowych nazwach ulic, alei, placów itp. wielką literą piszemy wszystkie składniki wchodzące w skład nazwy własnej." [1]

W polskiej OSM nazwy ulic zapisuje się niezgodnie z polską ortografią. Szczęśliwie te zasady nie dotyczą innych obiektów. Rafmar (talk) 17:34, 15 January 2015 (UTC)