Tl:Pagsilip

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Tl:Browsing)
Jump to navigation Jump to search

Ang mga kasunod nito ay ukol sa pangunahing kaalaman sa pagsilip (o pagba-browse) ng OpenStreetMap sa www.openstreetmap.org

Pagsilip sa mapa

Upang silipin ang OpenStreetMap, buksan ang punong pahina ng www.openstreetmap.org. Dito, maari kayong maghanap ng lugar gamit ang pangalan (sa susunod na bahagi) at/o mag-zoom-in at mag-scroll sa mapa ng ating mundo.

  • Upang mag-zoom-in, i-klik o pindutin ang aykong plus (1) sa itaas na kanan o pindutin ang key na plus (+) sa keyboard. Ito ay magsu-zoom tungo sa gitna ng mapang nakikita ngayon.
    • Kapag madiing nakapindot sa shift habang nagki-klik, magsu-zoom ang mapa ng tatlong lebel.
    • Maari rin kayong mag-zoom-in gamit ang scroll ng mouse, sa pamamagitan ng pagdalawang-klik sa mapa. Ito ay magsu-zoom patungo sa kasalukuyang posisyon ng panturo ng mouse.
    • Maari rin kayong mag-zoom-in habang madiin na pumipindot sa shift at magda-drag ng kahon gamit ang mouse doon sa lugar kung saan niyo nais mag-zoom-in.
    • Kung mayroon kayong multi-touch device maari niyo rin ang can use pag-zoom at pagpindot upang i-zoom-in o I-zoom-out ang mapa.
  • Upang mag-zoom-out, i-klik ang aykong minus (2) sa itaas na kanan o ang key (teklado) minus (-) o gamitin ang mouse. Gagana rin ang pagpindot ng shift at pag-klik


Paghahanap ng lugar

Palitan ang mga layer sa homepage sa pamamagitan sa pag-klik sa aykong layers (4)

Mga layer

Susi

Iba pang disenyo

Palatandaan (notes)

Silipin ang Mga palatandaan


Map Data layer


Nakasapublikong trace ng GPS

Ang huling kahong may tsek ay ang magpapakita o magtatago sa mga nakasa publikong trace ng GPS. Ito ay magagamit sa paghahanap ng mga lugar na wala pang namamamapang kalsada o daanan.