User:Kenkku/Maastotietokanta/Luokat

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Vajaa luonnos muutamista ryhmistä ja niille sopivista tageista, jos tietoja tuodaan aikanaan OSMiin

Kohdemalli ja määritelmät ovat jo verkossa. Toistaiseksi taulukon sisältö on yksinomaan näiden dokumenttien pohjalta.

Kaikille kohteille saattaa olla ominaisuustiedoissa esim. start_date=SYNTYHETKI.

Hallinnollinen jaotus

luokka tagit muuta? in English
Aluemeren ulkoraja 82100 Mf way.svg

boundary=administrative admin_level=2

pääosin on jo syötetty, määritelmä tulee laista maritime border
Valtakunnan raja 84111 Mf way.svg

boundary=administrative admin_level=2 + muita

Olemassa, tarkistettava tarkkuus, relaatiot. Raja Norjan kanssa on viimeisimmästä rajankäyntipöytäkirjasta. country border
Aluehallintoviraston toimialueen raja 84112 Mf way.svg

boundary=administrative admin_level=4 + muita?

Maakunnan raja 84115 Mf way.svg

boundary=administrative admin_level=6 + muita?

Kunnan raja 84113 Mf way.svg

boundary=administrative admin_level=8 + muita?

Municipality border
Käymätön raja 84114 Mf way.svg

boundary=administrative admin_level=8 + muita?

selite?
Kunta 84200 Mf Relation.svg

type=boundary boundary=administrative admin_level=8 ref=kuntatunnus name=* place=*

Kunnan alue rajojen avulla. Nimi joudutaan kaivamaan saman ref-tagin omaavasta "hallintokeskus"-pisteestä?
Kunnan hallintokeskus 84301, 84302, 84303 Mf node.svg Mf area.svg Kunnantalon tai vastaavan sisällä oleva piste - mahdollisesti tiedot merkataan kyseistä taloa kuvaavalle viivalle. Virallinen kaupunki (84302)/kunta (84303) -luokitus ei ole OSMissa käyetty raja city/town/village välillä. A node inside the townhall building (or similar). Only one for each municipality.
Rajavyöhykkeen takaraja 82200 Mf way.svg Tarkoittanee liikkumisrajoituksia. Rajavartiolaki. Pääsääntöisesti pitäisi olla merkattu maastoon. Limited access zone next to the border.
Sisäisten aluevesien ulkoraja 82300 Mf way.svg Määritelmä asetuksesta.
Ulko- ja sisäsaariston raja 82400 Mf way.svg "Kalastusoikeudellinen raja" - Onko tälle käyttöä tai vastinetta ulkomailla?
Valtakunnan rajapyykki 82500 Mf node.svg

man_made=cairn

Näitä on jo Suomen ja Norjan rajalla, joka on syötetty viimeisimmästä (norjalaisten) mittauspöytäkirjasta.

Johtoverkosto

luokka tagit muuta? in English
Muuntaja 22100 Mf node.svg

power=transformer

Sähkön muuntamiseen ja jakeluun käytettäviä laitteita sisältävä aidattu kenttä. keskustelu
Muuntoasema 22200 Mf area.svg

power=station

Sähkön muuntamiseen ja jakeluun käytettäviä laitteita sisältävä aidattu kenttä.
Suurjännitelinjan pylväs 22392 Mf node.svg

power=tower

Jännitteeltään 110 kV tai sitä suuremman sähkölinjan kannatinpylväs.
Jakelujännitevoimalinja 22312 Mf way.svg

power=line

Kiinteä sähkön johtamiseen tarkoitettu johto- tai kaapeliyhteys. Jakelujännite (20 kV ja sitä suurempi mutta alle 110 kV). Luultavasti lähes aina power=minor_line? keskustelu
Suurjännitevoimalinja 22311 Mf way.svg

power=line

Kiinteä sähkön johtamiseen tarkoitettu johto- tai kaapeliyhteys. Suurjännite (110 kV ja sitä suurempi)
Vedenottamo 26200 Mf node.svg

man_made=pumping_station

Raakaveden ottoon käytetty pumppaamo tai kaivo.
Vesitorni 45800 Mf node.svg

man_made=water_tower

Veden varastointiin ja veden paineen tasaamiseen käytetty maanpäällinen tornimainen rakennelma.

Maasto/1

luokka tagit muuta? in English
Autoliikennealue 32421 Mf area.svg

Osalle amenity=parking

Autoliikenteen käyttämä erityisalue, kuten pysäköinti-, levähdys- tai lastaus- tms. paikka.

keskustelu

Hautausmaa 32200 Mf area.svg

landuse=cemetery

Vainajien hautaamiseen käytetty pyhitetty alue.
Hietikko 34300 Mf area.svg

natural=sand

Luonnontilainen lähes kauttaaltaan puuton ja pintakasviton hiedan, hiekan tai soran peittämä alue.

keskustelu

Jyrkänne 34400 Mf way.svg

natural=cliff

Selvän kulkuesteen muodostava jyrkkä kalliorinne tai -leikkaus.
Kaatopaikka 32300 Mf area.svg

landuse=landfill

Jätteiden säilytykseen jatkuvasti käytettävä alue.
Kivi 34600 Mf node.svg

natural=stone

Poikkeuksellisen suuri tai muuten huomattava kivilohkare.
Louhos 32500 Mf area.svg

landuse=quarry

Kallioperän louhintaan ja kiviaineksenottoon käytetty maanpäällinen alue.
Lähde 36100 Mf node.svg

natural=spring

Pohjaveden maanpäällinen purkautumiskohta.