WikiProject Bosna i Hercegovina/Biciklisticke Staze

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Označavanje biciklističke staze

Biciklistički putevi

Biciklističke staze mogu doći u nekoliko oblika: kao biciklistička traka na cesti (kolničkoj traci), kao biciklistička staza na pločniku ili kao zaseban put.

Tagovi Opis Slika
Staza ucrtana na istom putu Mf way.svg kao i kolnik
highway=*
cycleway=lane
+ cycleway:left=lane / cycleway:right=lane
Biciklistička traka na kolničkoj traci ceste Dsc01078 clip.jpg
highway=*
cycleway=track
+oneway:cycleway=yes/no
Biciklistička staza na pločniku koji na karti nije posebno uctan Cycle nexttoroad.jpg
Staza na pločniku s posebno ucrtanim putem Mf way.svg
highway=path
bicycle=designated
foot=designated
segregated=yes
+ oneway=yes
+ cycleway:left/cycleway:right=lane
Pješački put i biciklistička staza su odvojeni crtom. Cycle cyclenexttofootway.jpg
highway=path
bicycle=designated
foot=designated
segregated=no
+ oneway=yes
+ cycleway:left/cycleway:right=lane
Pješački put i biciklistička staza nisu odvojeni crtom. Na pločniku stoji znak za biciklistički promet.
Biciklistički put Mf way.svg
highway=cycleway Biciklistički put (isključivo biciklistički promet) Rotterdam Fietspad Westzeedijk.jpg
  • Biciklističke staze se mogu dodatno odrediti tagom cycleway=*. (Npr. smjer staze u odnosu na cestu itd)
  • oneway=* na pločniku označava je li biciklistička staza jednosmjerna.
  • Na pješačkim prijelazima na kojima ne postoji biciklistički prijelaz potrebno je postaviti highway=crossing + bicycle=dismount.

Template uređujte ovdje: http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Template:BS:Map_Features:cycleway


Biciklističke rute

BIH Cycle karta: http://www.openstreetmap.org/?lat=44.06&lon=17.9&zoom=8&layers=C

Kartiranje ruta

Tag Comment
type=route
route=bicycle
network=ncn/rcn/lcn/mtb ncn se koristi za Nacionalne biciklističke rute, rcn se koristi za Regionalne biciklističke rute, lcn se koristi za lokalne biciklističke rute, mtb se koristi za Mountainbike biciklističke rute.
ref=route Broj rute (npr. 1 ako je rute lokalna )
name=* Naziv rute (npr. Biciklistička ruta Bjelašnica 1)

Označavanje na wikiju

Ove oznake se više ne koriste, sad se koristi %

Status Opis
Biking (0/4)  Relacija ne postoji
Biking (1/4)  Relacija postoji, ali većina rute nedostaje
Biking (2/4)  Značajan dio rute nije ucrtan
Biking (3/4)  Nedostaje samo mali dio rute
Biking (4/4)  Staza je u cijelosti ucrtana

Plan je iscrtati sve biciklističke rute u Bosni i Hercegovini.

Nacionalne biciklističke rute (NCN)

Regionalne biciklističke rute (RCN)

Lokalne biciklističke rute (LCN)

Mountainbike biciklističke rute (MTB)