Skåne

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from WikiProject Sweden/Skåne)
Jump to navigation Jump to search
This page is in Swedish, if you are interested in contributing to this project but don't know Swedish, please say so on the talk page and the project page can be translated!
Skåne den 31 juli 2016, se aktuell karta.
Skåne den 5 mars 2014.
Skåne den 9 augusti 2012.
Skåne den 2 maj 2009.
Skåne den 10 september 2008.
Skåne den 14 mars 2008.

Den här sidan är en undersida till Sweden och syftar till att sammanställa och strukturera kartläggningsarbetet i Skåne.

Mål

 • Kartlägga samtliga riksvägar - KLART
 • Kartlägga samtliga länsvägar - KLART
 • Kartlägga de största städerna - KLART
 • Kartlägga centrum i de största tätorterna - KLART
 • Kartlägga mindre landsvägar - KLART
 • Kartlägga större naturliga företeelser

Kommungränser

Alla kommungränser inlagda som relationer. De flesta gränserna är upputsade enligt Ekonomiska kartan. Finns vissa som fortfarande har spår av inexakt SCB data. Obs: Sätt inga boundary= eller admin_level= taggar på den way som representerar en gränsdel, alla dylika taggar placeras i gränsrelationen. Obs 2: Anslut inte gräns "ways" till vanliga vägar eller annat som finns i verkligheten. Gränser är främst imaginära och bör inte direkt interagera med annan data.


Orter

Nedan följer en tabell över Skånes större tätorter. Dessa får anses ha högst prioritet. Noteras bör att listan inte är komplett. Orter ner till 10 000 invånare läggs lämpligen i denna tabell, övriga kan läggas i en annan tabell med något lägre prio.

Stad
City
Invånare
Inhabitants
Täckning
Coverage
Kommentar
Comment
Malmö 248 520 Alla vägar och hus kartlagda Yahootäckning finns, börjar utvecklas. GoodOld, Grillo (inte mycket dock...), Anders Waldenborg
Helsingborg 87 914 Alla vägar klara, 50% villor saknas Grillo, Magnus Bäck
Lund 73 840 Alla vägar och hus kartlagda Börjar fyllas med cykelvägar och gångstigar, och har även börjat bli lite husnummer och liknande Blastur, Rycee, Grillo, Magnus Bäck (karta inlagd på Wikimedia Commons)
Kristianstad 31 592 Alla vägar klara, 60% villor saknas Grillo, jorchr Ritad från Bing-bild.
Landskrona 27 393 Alla vägar och hus kartlagda. Vissa industrier saknas Grillo, jorchr
Trelleborg 24 850 Alla vägar och hus kartlagda. Grillo. Har lagt till en hel del vägnamn. Tune
Ängelholm 21 716 Alla vägar klara. Flertalet hus saknas Magnus Bäck
Hässleholm 17 470 Alla vägar klara, 50% villor saknas
Ystad 16 290 Alla vägar och hus kartlagda Grillo, jorchr
Eslöv 15 946 Alla vägar och hus kartlagda Grillo Rycee
Staffanstorp 13 783 Alla vägar och hus kartlagda Genomfarter Grillo, barbazoo, i princip färdig tack vare import från Staffanstorps kommun
Höganäs 13 570 Alla vägar klara. Alla hus saknas jorchr
Höllviken 10 014 Alla vägar och hus kartlagda Grillo

Orter under 10 000 invånare

Det finns även en mängd mindre tätorter i Skåne, enligt tabellen nedan.

Stad
City
Invånare
Inhabitants
Täckning
Coverage
Kommentar
Comment
Svedala 9 593 Alla vägar och hus kartlagda Yahootäckning finns Grillo
Åhus 8 984 Alla vägar klara, 40% villor saknas Grillo, Spull samt johanemilsson
Lomma 8 820 Alla vägar och hus kartlagda Grillo och Spull
Bjärred 8 663 Alla vägar och hus kartlagda Grillo och Spull
Kävlinge 8 550 Alla vägar och hus kartlagda Grillo och Rycee
Bromölla 7 428 Alla vägar och hus kartlagda
Höör 7 379 Alla vägar klara, 40% villor saknas
Skurup 6 978 Alla vägar och hus kartlagda jorchr
Osby 6 947 Alla vägar klara, 90% villor saknas Sanna
Skanör med Falsterbo 6 861 Alla vägar och hus kartlagda
Hörby 6 651 Alla vägar och hus kartlagda Mappat av aholmstedt och jorchr. En del vägnamn saknas.
Simrishamn 6 546 Alla vägar och hus kartlagda Grillo
Sjöbo 6 364 Alla vägar och hus kartlagda Grillo
Vellinge 6 115 Alla vägar och hus kartlagda Grillo
Tomelilla 6 204 Alla vägar klara, 80% hus saknas Grillo, jorchr
Södra Sandby 5 941 Alla vägar och hus kartlagda Grillo.
Löddeköpinge 5 582 Alla vägar och hus kartlagda Grillo
Dalby 5 517 Alla vägar och hus kartlagda Grillo
Perstorp 5 468 Alla vägar klara, 100% hus saknas Mappningsträff gav åtminstone 50% täckning, tråkigt att inte fler kunde komma!
Åkarp 5 393 Alla vägar och hus kartlagda Grillo
Hjärup 3 885 Alla vägar och hus kartlagda Grillo, byggnader importerade av lorimar på Staffanstorps kommun
Vinslöv 3 865 Alla vägar klara, 100% hus saknas Alla vägnamn saknas
Veberöd 3 717 Alla vägar och hus kartlagda jorchr
Svalöv 3 344 Alla vägar och hus kartlagda Grillo
Bara 3 270 Alla vägar och hus kartlagda Yahootäckning finns Grillo
Munka-Ljungby 3 020 Alla vägar klara, 100% hus saknas inetis, fixed by Grillo
Knislinge 3 016 Alla vägar och hus kartlagda Erik Lundin Grillo. Nära 100% av husnumren är kartlagda.
Broby 2 931 Alla vägar och hus kartlagda Erik Lundin
Klågerup 1 883 Alla vägar och hus kartlagda Yahootäckning finns Grillo
Anderslöv 1 680 Alla vägar och hus kartlagda Yahootäckning finns Grillo
Hästveda 1 623 50% vägar saknas, alla hus saknas
Hanaskog 1 316 Alla vägar klara, 50% hus saknas Erik Lundin Grillo Spull

Vägar

Alla större och medelstora vägar är klara. En del mindre vägar saknas i ett band längs väg 21, där flygbilder saknas. Dessutom saknas bilder och därmed mindre vägar i två stråk norrut öster och väster om Hässleholm. Där flygfoto finns är nästan alla småvägar ner till infartsvägar kartlagda. Däremot saknas på många håll skogsvägar och markvägar.


E-vägar

Samtliga E-vägar är kartlagda.

 • E4 (Helsingborg - Skåne läns gräns vid Yxenhult - Markaryd (närmsta större ort utanför Skåne))
 • E6 (Trelleborg - Skåne läns gräns vid Pråmhuset - Laholm (närmsta större ort utanför Skåne))
 • E20 (Öresundsbron - Skåne läns gräns vid Pråmhuset - Laholm (närmsta större ort utanför Skåne))
 • E22 (Trelleborg - Bromölla)
 • E65 (Malmö - Ystad)

Riksvägar

 • Riksväg 9 (Trelleborg - Brösarp) - KLAR
 • Riksväg 11 (Malmö - Simrishamn) - KLAR
 • Riksväg 13 (Ystad - Ängelholm) - KLAR
 • Riksväg 16 (Flädie - Dalby) - KLAR
 • Riksväg 17 (Landskrona - Fogdarp) - KLAR
 • Riksväg 19 (Ystad - Östanå) - KLAR
 • Riksväg 21 (Kristianstad - Åstorp) - KLAR
 • Riksväg 23 (Malmö - Älmhult (första större orten utanför Skåne)) - KLAR
 • Riksväg 24 (Hässleholm - Mellbystrand) - KLAR

Primära länsvägar

Kollektivtrafik

Obs: kom ihåg att tagga enligt Sweden/Public_transport#Hur_skall_vi_tagga_nu.3F

Alla längre järnvägar är kartlagda. Vissa bangårdar, mötesspår, plattformar, mindre industrispår etc saknas i området som saknar Bing-täckning, och Pågatågsrelationerna behöver därför också kompletteras. Hässleholms bangård är nästan komplett, men saknar några detaljer och behöver en genomgång av linjerelationerna. Öresundståg är i stort sett komplett inom Skåne (undantaget Hässleholm). SJ och Snälltåget kör fjärrtåg som bara i liten utsträckning har relationer.

Lokaltrafikens busslinjer listas huvudsakligen på Sweden/Public transport/Skånetrafiken. Hallandstrafiken och Länstrafiken Kronoberg har några linjer som korsar länsgränsen. Busshållplatser går ofta att kartlägga med Mapillary.

Flygbussar: Flygbussarna trafikerar Malmö/Lund - Sturup, Bergkvarabuss Helsingborg - Ängelholm - Ängelholm-Helsingborgs flygplats. Vilka trafikerar Everöd?

Långfärdsbussar: Swebus, Bus4You, Nettbuss express, vilka fler?

Naturgeografi

En hel del större geografiska företeelser kan kartläggas med hjälp av Landsat, Yahoo och Ekonomiska kartan. Vad gäller Landsat är tillförlitligheten låg, men Ekonomiska kartan är, om den är georefererad, bra att använda. GPS-spår är naturligtvis svårt att ordna, om man inte paddlar i ett perfekt spår längs floden.

Vattendrag

 • Almaån - KLAR (OpenAerialMap)
 • Helge å - Sträckan Skeppshultasjön - Hanöbukten klar
 • Höje å - KLAR (Lunds kommun WMS + Bing)
 • Kävlingeån - KLAR (Ritad med Landsat, putsad med hjälp av Ekonomiska kartan)
 • Bråån - KLAR mha Ekonomiska kartan
 • Björkaån - KLAR (Ritad med Landsat, putsad med hjälp av Ekonomiska kartan)
 • Saxån
 • Sege å

Sjöar

I de fall sjöarna innehåller öar finns länkar till motsvarande multipolygon-relation, annars länk till vägen som utgör sjön.

Naturreservat

 • Häckeberga
 • Järavallen - Inte påbörjad. Finns en mängd stigar och löpspår att kartlägga.
 • Skrylle - Påbörjad. Finns en mängd stigar och löpspår att kartlägga. 3-km spåret kartlagt.

POI-täckning per kommun

Här kan man lista täckning av olika points of interest per kommun.

Bjuv

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Bromölla

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Båstad

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Eslöv

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Helsingborg

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Hässleholm

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Höganäs

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Hörby

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Höör

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Klippan

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Kristianstad

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Kävlinge

Kommunhuset
 • Taggat? Ja, redan gjort.
Skolor

Enligt sidan Grundskolor Kävlinge kommun

 • Annelundsskolan
 • Olympiaskolan
 • Rinnebäcksskolan
 • Korsbackaskolan
Systembolag
 • Systembolaget i Kävlinge
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Bad
 • Vikenbadet
Idrottsanläggningar

Landskrona

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Lomma

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Lund

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor

Allmänna skolor

 • Almelundsskolan
 • Apelskolan
 • Backaskolan
 • BUP-skolan
 • Byskolan
 • Ekelundsskolan
 • Flygelskolan
 • Fågelskolan
 • Fåglasång
 • Fäladsgården
 • Genarps skola
 • Gråsparvskolan
 • Gunnesboskolan
 • Hagalundsskolan
 • Hasselaskolan
 • Humlebo skola
 • Hubertusgården
 • Håstad skola
 • Häckeberga skola
 • Höjebroskolan
 • Idalaskolan
 • Järnåkraskolan
 • Killebäckskolan
 • Klostergårdsskolan
 • Ladugårdsmarken
 • Lerbäckskolan
 • Lovisaskolan
 • Munspelets skola
 • Mårtenskolan
 • Nyvångskolan
 • Odarslöv skola
 • Oskarskolan
 • Palettskolan
 • Revinge skola
 • Stångby paviljongskola
 • Svaleboskolan
 • Svaneskolan
 • Svenshögsskolan
 • Torna Hällestad skola
 • Tunaskolan
 • Uggleskolan
 • Vallkärra skola
 • Vegaskolan
 • Vikingaskolan
 • Vårfruskolan
 • Önneslövs skola
 • Österskolan
 • Östratornskolan

Källa: Lunds kommun

Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Malmö

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Osby

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Perstorp

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Simrishamn

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Sjöbo

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Skurup

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Staffanstorp

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Svalöv

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Svedala

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Tomelilla

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Trelleborg

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Liljeborgsskolan
 • Ljunggrenska skolan
 • Östra skolan
 • Alstad skola
 • Anderslövs skola
 • Gislövs resursskola
 • Gylle resursskola
 • Klagstorps skola
 • Modeshögs resursskola
 • Pilevallskolan
 • Serresjöskolan
 • Smygeskolan
 • Väståkraskolan
 • Borgenskolan
 • Bäckaskolan
 • Fågelbäcksskolan
 • Kattebäckskolan
 • Lillevångskolan
 • Skegrie skola
 • Vannhögskolan
 • Kunskapsskolan
 • Pilens montessoriskola

Källa: Trelleborgs kommun

Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Vellinge

Kommunhuset
 • Ja
Skolor

Samtliga är taggade som ytor omkring husen som utgör skolan, och husen är också inritade. Undantaget är Skanörs montessoriskola som är skoltaggad på huset.

 • Herrestorpsskolan
 • Håslövs byaskola
 • Ljungenskolan
 • Rosentorpskolan
 • Sandeplanskolan
 • Skanör Falsterbo montessoriskola
 • Skanörs skola
 • Stora Hammars skola
 • Södervångskolan
 • Tångvallaskolan
 • Västra Ingelstad skola
 • Ängdala skolor

Källa: Vellinge kommun

Systembolag
 • Vellinge
 • Höllviken
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Ystad

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Åstorp

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Ängelholm

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Örkelljunga

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Östra Göinge

Kommunhuset
 • Taggat? Ja eller nej
Skolor
 • Finns ofta listor på kommunernas hemsidor
Systembolag
 • Systembolagets webbplats
Kyrkor
 • Resp församlings webbplats
Parker
 • Kommunens webbplats
Mer?

Ortofoto

Yahoo

Det fanns tidigare Yahootäckning i en rektangel som innefattade Malmö i nordväst, Genarp i nordöst, Smygehamn i sydöst och Falsterbonäset i sydväst. Med hjälp av denna täckning har bland annat stora delar av Malmö, Trelleborg och Svedala ritats in. Yahoobilderna har numera tagits bort.

Bing

Det finns Bingtäckning i hela södra Skåne, ungefär från en linje mellan Helsingborg och Kristianstad. Dessutom finns täckning för hela Skåne öster om Kristianstad.

Mapbox

Mapbox har täckning i södra Skåne och delar av de norra delarna. Dock finns en 15 km bred lucka längs väg 21 och norrut öster och väster om Hässleholm.

Lunds WMS

Lunds kommun har egna ortofoton vi får rita efter. Dessa är mer högupplösta än Bings bilder, och täcker dessutom hela kommunen, inte bara tätorten. Se vidare Lund Municipality WMS.

Användare i Skåne