Ca:Tag:amenity=clinic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = clinic
Clinic de.jpg
Descripció
Una clínica és un centre mèdic, amb més personal que un consultori, que no admet pacients hospitalitzats. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Doctors-14.svg
Representació a OSM Carto àrea
Rendering-area-amenity-school.png
Grup: Salut
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de factoPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2142938. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

amenity=clinic és un centre mèdic, amb més personal que un consultori mèdic, que no admet pacients hospitalitzats. Una clínica típica és un centre mèdic amb 10 o més metges, infermeres i personal associat. Les clíniques ofereixen atenció ambulatòria, diagnòstic, radiologia, tractament i, de vegades, atenció urgent. No s'ofereix l'admissió de pacients hospitalitzats.

Alguns cartògrafs fan servir aquesta etiqueta per a qualsevol "clínica" que sigui una institució en la qual es practica una branca específica i especialitzada de la medicina (p. ex., una clínica que només practica l'ortopèdia). Tanmateix, només es considerarà correcta si s'ajusta als criteris anteriors. En cas contrari, vegeu amenity=doctors o un valor apropiat de healthcare=* al seu lloc.

Com cartografiar

Poseu un node en el centre de la clínica o dibuixeu una àrea al llarg del seu contorn.

Etiqueteu-lo amb amenity=clinic i name=*.

Consulteu healthcare:speciality=* per especificar l'especialitat o especialitats dels metges.

En etiquetar, és possible que desitgeu considerar l'ús de amenity=doctors en lloc d'aquesta etiqueta si es tracta d'una consulta clínica petita i especialitzada, probablement amb entre 1 i 10 membres en el seu personal.

Considereu també amenity=hospital si la instal·lació és molt gran, amb centenars de membres en el seu personal o on s'ofereix atenció a pacients hospitalitzats (llits per a llargues estades).

Vegeu també