Ca:Tag:cycleway=opposite

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg cycleway = opposite
Sul bxl 01.JPG
Descripció
Carrer de sentit únic sense carril bicicleta propi, que s'obre per als ciclistes en sentit contrari. Show/edit corresponding data item.
Grup: cycleways
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: en ús

Utilitza cycleway=opposite per a les situacions en què es permet als ciclistes circular en ambdues direccions a una carretera que és d'un sol sentit per al trànsit normal, en situacions en què no hi ha un carril de contraflux marcat per als ciclistes.

Pots acompanyar oneway:bicycle=no per etiquetar explícitament que la carretera no és de sentit únic per als ciclistes però no hi ha un carril de contraflux separat.

Tingues en compte que, a efectes d'encaminament, és suficient en utilitzar oneway:bicycle=no; aquesta etiqueta pot utilitzar-se per descriure explícitament la infraestructura ciclista i alguns poden preferir no dedicar temps a afegir-la. Per exemple, sense aquesta etiqueta no està clar que algú hagi inspeccionat el lloc i hagi confirmat que no hi ha un carril de contraflux separat.

Si s'utilitza sense oneway:bicycle=* a oneway=yes acostuma a ésser segur assumir que les bicicletes poden viatjar en direcció contrària a la direcció de la via.

Exemples

Imatge Etiquetes
Baustelle in Schulstrasse mit Freigabe einer Einbahnstrasse für den Radverkehr in Marburg 2017-04-02.jpg

cycleway=opposite

oneway:bicycle=no
oneway=yes
highway=residential
surface=asphalt
...

Nota sobre el carril de contraflux

Tingues en compte que les carreteres de sentit únic per a la majoria dels vehicles i no de sentit únic per a les bicicletes, amb línia separada per als ciclistes, s'etiquetarien amb cycleway=opposite_lane (o cycleway:left=opposite_lane/cycleway:right=opposite_lane cycleway:left=lane/cycleway:right=lane) en lloc de cycleway=opposite.

Imatge Etiquetes
Cycle contraflow Caen c.jpg cycleway=opposite_lane o cycleway:left=opposite_lane cycleway:left=lane


oneway:bicycle=no
oneway=yes
highway=residential
surface=asphalt

Vegeu també

Representació