Cs:Zdraví

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Logo. Součást : Zdraví
One example for Součást : Zdraví
Popis
Zařízení poskytující zdravotnické služby
Značky

Zdravotnické služby jsou poskytovány širokou škálou různých profesionálů v různých typech zařízení. Tato stránka přispěvatelům a uživatelům dat poskytuje přehled o tom, jak se tato zařízení běžně v OpenStreetMap značí.

Hodnoty

Většina zdravotnických zařízení je popsána s pomocí klíče amenity=*. Nejčastější příklady jsou: ordinace lékaře amenity=doctors, nemocnice amenity=hospital a lékárna amenity=pharmacy. Na stránce amenity=* najdete i jiné příklady.

Značky s klíčem shop=* se také používají k popisu zdravotnických služeb, které jsou poskytovány maloobchodním způsobem, jako třeba oční optika shop=optician.

Chcete-li přidat další zařízení nebo chcete přidat podrobnější značení, podívejte se na navrhované schéma healthcare=* healthcare:speciality=*.

Dlouhodobá péče

Pro zařízení, která poskytují dlouhodobou péči se používá celá škála různých termínů. Pro jejich popis lze použít dva různé způsoby. Schéma amenity=social_facility umožňuje podrobněji popsat povahu různých zařízení a to přesně a s mezinárodní konzistencí (příklad: amenity=social_facility, social_facility=assisted_living a social_facility:for=senior).

Viz také