Da:Grusveje og -stier

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Denne artikel er baseret på en diskussion omkring tagging af grusveje og stier på mailinglisten talk-dk, se [1].

Der er en del usikkerhed om hvordan grusveje og grusstier bør tagges. Nogle steder bliver alt hvad der ikke er asfalteret tagget som highway=track, hvor vejen i virkeligheden er en almindelig offentlig vej med adgang for al trafik. Som et andet eksempel bliver skovveje, der er populære til en vandretur i skoven, tagget som highway=path selvom vejen klart er anvendelig for køretøjer. Formålet med denne artikel er at skabe lidt klarhed over, hvordan vi bør mappe grusveje i Danmark. Artiklen er tænkt som et debatoplæg.

Med begrebet "grusvej" menes her alle veje, som ikke er asfalterede eller forsynet med anden hård belægning. "Grusveje" er således ikke kun begrænset til veje, der teknisk set har en overflade af grus, det vil sige et groft materiale med en partikelstørrelse på 2 til 8 cm. Alle veje, hvor overfladen kan tagges som surface=unpaved/gravel/fine_gravel/compacted/sand/ground/mud/grass/.. betragtes i den følgende diskussion som grusveje eller -stier.

Som hovedregel i OpenStreetMap skal veje (highways) klassificeres efter deres betydning og brug. Overfladetypen har principielt ingen inflydelse på hvorledes en vej skal klassificeres. I andre dele af verden ser man da også både highway=primary, highway=secondary og highway=tertiary anvendt på grusveje, selv for veje som kun er anvendelige for firehjulstrukne køretøjer og/eller kun er åbne enkelte måneder om året. I Danmark er alle betydende gennemgående veje i praksis asfalterede. Grusveje er begrænset til lokale veje med kun lidt trafik.

Her er en oversigt over forskellige typer grusveje og hvorledes de foreslåes tagget.

Beskrivelse Billede Hovedtag Øvrige tags, bemærkninger
Offentlig vej med eget vejnavn highway=unclassified eller highway=residential
Privat fællesvej med eget vejnavn (f.eks i sommerhusområde) highway=unclassified, highway=residential eller highway=living_street motor_vehicle=destination, hvis skiltet med kun ærindekørsel
Anden privat fællesvej highway=service motor_vehicle=destination, hvis skiltet med kun ærindekørsel
Privat indkørsel til enkelt ejendom highway=service og service=driveway Der antages access=private. Anvend derfor ikke driveway tagget, hvis vejen giver adgang til skovveje, som fodgængere og cyklister har lov til at færdes på.
Privat mark- eller skovvej, der ikke anvendes som adgangsvej til adresse highway=track og tracktype=grade1/grade2/grade3/grade4/grade5 Fodgængere og cyklister har som hovedregel adgang til skovveje i private skove ifølge Naturbeskyttelseloven, se [2]. Motorkørsel er normalt ikke tilladt.
Sti/vej skiltet som gangsti highway=footway
Sti/vej skiltet som cykelsti highway=cycleway
Sti/vej skiltet som ridesti highway=bridleway
Sti uden skilt i skov eller åbent land, der ikke (kan) anvendes af

tosporede køretøjer

highway=path