Fa:Key:name:etymology

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name:etymology
HRP Pelham.jpg
توضیحات
موضوعی که نام یک عارضه یادبود آن است. Show/edit corresponding data item.
گروه: Names
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
استفاده در گره‌ها مجاز استاستفاده در راه‌ها مجاز استاستفاده در ناحیه‌ها مجاز استاستفاده در رابطه‌ها مجاز است
وضعیت: در کار

برای ثبت همنام یک عارضه به کار می‌رود؛ به بیان دیگر این برچسب اطلاعات ابتدایی دربارهٔ وجه تسمیهٔ عارضه ارائه می‌کند.

چرایی

در هر جامعه‌ای نام‌هایی که به مکان‌ها و زیرساخت‌ها داده می‌شود، می‌تواند بیانگر ارزش‌های آن جامعه باشد. گاهی اوقات همنام عارضه به اندازه‌ای قابل توجه است که پلاک یا تابلویی نیز برای توضیح دربارهٔ آن نصب می‌شود. در مواردی، این ارتباط فقط دهان‌به‌دهان بین مردم می‌چرخد و بدین طریق شناخته می‌شود. در هر صورت، نقشه‌کش‌هایی که توجه کافی به یک محل دارند، می‌توانند سطحی از جزئیات را ارائه دهند و این کار فقط در پروژه‌های مردمی مانند OpenStreetMap امکان‌پذیر است.

دانستن همنام یک عارضه به کاربران کمک می‌کند تا name=* را درست بخوانند یا بنویسند. نامی به ظاهر اشتباه است یا غلط املایی دارد اما وقتی همنام آن ذکر شود، درستی‌اش هویدا می‌شود. موتورهای جست‌وجو می‌توانند از برچسب etymology استفاده کنند و نام‌های دیگر یک فرد را بر اساس دگرش‌های آن نام نمایه کنند (مثلاً با حذف نام کوچک).

برای مصرف‌کنندگان داده بسیار دشوار است که name=* را برای نام یک شخص تجزیه کنند و با اطمینان دریابند که برگرفته از نام چه کسی است.

شیوهٔ نقشه‌کشی

در برچسب name:etymology=* نام کامل همنام را بنویسید و سپس اگر در ویکی‌داده آیتمی برای آن هست برچسب name:etymology:wikidata=* را اضافه کنید. برای مثال:

این کلید برای ثبت یک نام یا گاهی یک کلمه در نظر گرفته شده است، و نه برای ریشه‌شناسی کامل که سیر تکامل آن کلمه را دنبال کند (مانند ریشه‌شناسی‌هایی که در فرهنگ‌های لغت پیدا می‌شود).

وجه تسمیهٔ یک مکان را فقط در صورتی ثبت کنید که با منطق درست دربارهٔ آن مطمئن باشید، مثلاً پس از دیدن پلاک یادبود یا بررسی منبعی مطمئن دربارهٔ تاریخ آن مکان. دانش محلی و درک همگانی معمولاً کمک‌کننده هستند اما مراقب وجه تسمیهٔ کاذب باشید. مثلاً Martin Luther King Drive به احتمال زیاد به یاد فعال حقوق مدنی ترورشده نام‌گذاری شده است تا پدرش که نامی مشابه دارد، اما King Drive ممکن است به خاطر یکی از افرادی که چنین نام خانوادگی‌ای دارد یا به خاطر خانوادهٔ سلطنتی نام‌گذاری شده باشد، حتی اگر افراد محلی چیز دیگری بپندارند.

کلیدهای name:etymology:wikipedia=* و name:etymology:wikidata=* از نامی که در طی تاریخ به افراد مختلفی تعلق داشته یا نامی که به روش‌های گوناگونی نوشته می‌شود رفع ابهام می‌کنند. با استفاده از این کلیدها همچنین به مقالهٔ ویکی‌پدیا دربارهٔ همنام پیوند می‌دهیم و نرم‌افزارهای مختلف می‌توانند به اطلاعات پایگاه‌داده‌های دیگر دست یابند؛ مثلاً‌ «یافتن همهٔ خیابان‌هایی که به یاد شاعران درگذشته نام‌گذاری شده».

برای مشخص‌نمودن همنام، برچسب‌های wikipedia=* و wikidata=* را به کار نبرید؛ در این دو کلید صفحه‌های ویکی‌پدیا یا ویکی‌داده دربارهٔ خود آن عارضه را ثبت می‌کنیم.

یادمان‌ها یا یادبودها معمولاً برای بزرگداشت کسی هستند که به نامش نامیده شده‌اند، بنابراین در کنار برچسب‌ها etymology برچسب subject=* و subject:wikidata=* را نیز اضافه کنید. اگر عارضه‌ای قرار است در آینده به نام کسی نام‌گذاری شود، می‌توانیم برچسب proposed:name:etymology=* را به کار ببریم. می‌توان *:etymology=* را به هر کلید الحاق کرد؛ مثلاً official_name:etymology=* و name:en:etymology=*.

مثال

تقریباً هر چیزی که name=* دارد می‌تواند همنام نیز داشته باشد؛ مثلاً:

  • مدرسه، پارک یا بیمارستانی که به خاطر شخصیتی مشهور، فردی نیکوکار یا نام محله نام‌گذاری شده
  • پرستشگاهی که به نام شخصیتی دینی نام‌گذاری شده
  • فروشگاهی که به نام صاحبش است (برچسب owner=*)
  • ساختمان تجاری که به نام anchor tenantاش نام‌گذاری شده
  • ورزشگاهی که به اسم شرکت خریدار حق نام‌گذاری، نامیده شده
  • جاده‌ای که به خاطر مبدأ یا مقصد آن، رویدادی مهم یا جاذبهٔ گردشگری کنار جاده، نام‌گذاری شده
  • جاده‌ای که به خاطر گونه‌ای پرنده یا درخت نام‌گذاری شده (اغلب طرحی برای این نام‌گذاری ارائه می‌شود)
  • مکانی که به خاطر مکانی دیگر در جایی دوردست، با آن همنام شده است
  • مکانی که به خاطر رودخانه‌ای در نزدیکی‌اش نام‌گذاری شده یا برعکس

همچنین ببینید