Fa:Tag:waterway=drain

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = drain
Iron Cove Ck looking downstream from John St, Croydon.jpg
توضیحات
یک راه‌آب مصنوعی برای هدایت آب‌های زائد مانند آب ناشی از بارندگی یا پساب‌های صنعتی. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
نماد در OSM Carto
Rendering-stream.png
گروه: آبراه‌ها
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شوداستفاده در رابطه‌ها مجاز است
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
وضعیت: دفاکتو

برای راه‌آب‌های ساخت انسان که با سیمان یا مشابه آن کف‌سازی شده و برای هدایت آب‌های زائد مانند آب ناشی از بارندگی یا فاضلاب به‌کار می‌رود از برچسب waterway=drain استفاده کنید.

برچسب waterway=ditch را نیز برای جوی‌های مصنوعی غیر کف‌سازی‌شده ببینید.

برای راه‌آب‌های مصنوعی خیلی بزرگ که آب‌های مفید را هدایت می‌کند از برچسب waterway=canal استفاده کنید.

چطور نقشه‌کشی کنیم

همچنین ببینید: راه‌های آبی

راهی در جهت جریان رسم کنید و دو سر آن را به سایر عناصر آب‌راهی وصل کنید تا یک شبکهٔ قابل‌مسیریابی به‌وجود بیاید. اگر جریانی وجود دارد (یا ممکن است وجود داشته باشد) جهت رسم راه باید در جهت موافق جریان باشد (یعنی همان جهتی که جریان جاری است). اگر این جوی به جوی، جریان، رود یا سایر راه‌های آبی یا اقیانوس، دریا یا مشابه آن، تخلیه می‌شود مطمئن شوید که هر دو عارضه با یک گره مشترک به هم وصل باشند.

برچسب‌های اضافه‌تر: