Gl:Procesamento de residuos

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Procesamento de residuos
One example for Feature : Procesamento de residuos
Descrición
Relativo a vertedoiros e outras instalacións de xestión de residuos.
Etiquetas

Esta páxina fai unha relación das etiquetas para colectores de lixo e procesamento de residuos.

Como cartografiar

Os puntos de recolección de residuos etiquétanse así:

As estacións de transferencia de lixo etiquétanse como amenity=waste_transfer_station. Unha estación de transferencia de residuos é un punto de recollida de lixo onde se cargan os resíduos locáis para levalos a un vertedoiro. Isto pode incluir todo tipo de lixo, ou só electrodomésticos e outros obxectos que non recollen os servizos de recollida de lixo municipáis.

Os vertedoiros etiquétanse como landuse=landfill.

As plantas de tratamento de augas residuáis etiquétanse como man_made=wastewater_plant.

As vías de acceso para os puntos de recolección de lixo etiquétanse como highway=service. Estes son viáis situados xeralmente na parte traseira de edificios residenciais, onde os residentes poden botar o lixo para a súa posterior recollida. Tamén o é o seu equivalente en edificios de uso comercial.

A etiqueta proposta para unha Planta incineradora é power=generator máis generator:source=waste.