Pl:Przetwarzanie odpadów

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Przetwarzanie odpadów
Landfill Hawaii.jpg

Opis
Dotyczące składowisk odpadów i innych obiektów gospodarki odpadami.
Kategoria: Przetwarzanie odpadów
Tagi

Ta strona zawiera znaczniki związane z przetwarzaniem odpadów i ich składowaniem.

Mapowanie

Punkty przetwarzanie odpadów są oznaczone w następujący sposób:
Stacje przesyłania odpadów są oznaczone jako amenity=waste_transfer_station. Są to punkty zbiórki, w którym gromadzone są lokalne śmieci, które następnie trafiają na wysypisko śmieci. Może to obejmować wszystkie odpady lub tylko urządzenia i inne przedmioty, które nie są gromadzone przez stacjonarne usługi zbierania śmieci.
Składowiska są oznaczone jako landuse=landfill.
Oczyszczalnie ścieków są oznaczone jako man_made=wastewater_plant.
Drogi używane do uzyskiwania dostępu do zbioru śmieci są oznaczone jako highway=service. Będą to drogi z reguły na tyłach budynków, gdzie mieszkańcy mogą umieszczać swoje worki na śmieci do odbioru śmieci. Również handlowy odpowiednik.
Spopielarnia jest oznaczona jako power=generator + generator:source=waste.
Stacje zrzutów sanitarnych, czyli instalacje do składowania ludzkich odpadów ze zbiornika toaletowego są oznaczone tagiem amenity=sanitary_dump_station.