Pl:Relation:bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge
Opis
Relacja dotycząca obiektów związanych z mostem. Edit or translate this description.
Grupa: Mosty
Człony
  • linia - across (wzdłuż)
  • linia - under (pod)
  • obszar - outline (obrys)
  • linia - edge (krawędź)
Status: w użyciu

Relacja bridge - stosowana jest do grupowania obiektów w ramach obwodu mostu.

Ta strona jest o relacji która jest w użyciu, a nie była jeszcze poddana głosowani

Dodawanie tagu man_made=bridge do tej relacji jest błędne, ten tag powinien być stosowany tylko dla obrysu mostu (dodawanego z rolą outline do tej relacji).

Relacja ta nie dodaje żadnych nowych informacji dla typowuch mostów, jedynie duplikuje istniejące. Wszystkie podane informacje można niemal zawsze dodać na obszarze man_made=bridge.

Proponowane tagi

Tag Wartość Opis
type bridge/tunnel Wskazuje relację reprezentującą most/tunel.
layer numer poziomu Jeśli pominięty, należy założyć +1 dla mostu i -1 dla tunelu; czasami most przecina most więc layer = +2 może być potrzebny.
name nazwa Most lub tunel jest znany pod tą nazwą (np, "Tower Bridge")
ref wartość referencyjna Mosty są czasami numerowane (np wzdłuż kanałów w Wielkiej Brytanii)
Bauwerksnummer.jpg
height wysokość w m Wysokość mostu mierzona od podłoża do szczytu mostu (zazwyczaj pochodzą z tabliczki na moście lub jego boku)
length długość w m Długość mostu między jego zewnętrznymi podporami.
operator operator Strona odpowiedzialna za most (np., "Network Rail").

Zobacz też