Pl:Roślinność

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Roślinność
200px
Wrzosowisko
Opis
Roślinność zarówno w formie naturalnej jak i sadzonej, zarządzanej przez ludzi.
Kategoria: Pokrycie ziemi
Tagi

natural=*

Roślinność (Vegetation) - lista różnych znaczników dla określonych rodzajów roślinności.


Uwagi

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy "landuse" (teren utrzymywany i używany przez ludzi) i "natural" (natura, teren nie utrzymywany).

Definicje podane poniżej są tylko orientacyjne, nie oficjalne.

Tag Drzewa Taginfo
natural=tree Pojedyncze drzewo.
natural=wood Naturalna pierwotna puszcza (tj. bez ingerencji człowieka), lasy niezarządzane, zagajniki.
landuse=forest Lasy zarządzane, plantacje leśne
landuse=orchard Drzewa i krzewy sadzone do produkcji żywności.
Zarośla
natural=heath Wrzosowiska, borówczyska
natural=scrub Zarośla, obszary porośnięte krzewami
landuse=vineyard Winnice
barrier=hedge Krzewy posadzone w gęstej linii tworzące nieprzekraczalny żywopłot.
Bez drzew/krzewów
natural=wetland Obszar podmokły
wetland=* dodatkowe właściwości terenów podmokłych.
natural=grassland Dzikie, nieużytkowane rolniczo łąki oraz inne nieużytki porośnięte trawami i roślinami zielnymi
landuse=grass Trawnik. Zobacz też surface=grass
landuse=meadow Łąki i pastwiska
natural=fell Hale górskie
landuse=greenfield Niezabudowany teren (zwykle trawa), na którym jest planowana budowa.
landuse=village green Teren zielony w centrum wsi.
landuse=recreation ground Teren trawiasty wykorzystywany do rekreacji.

Zobacz też