Pl:Shapefiles

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Shapefile jest popularnym formatem plików grafiki wektorowej do reprezentowania geoprzestrzennych danych.

Wprowadzenie

Opracowana i regulowana przez ESRI jako (w większości) otwarta specyfikacja, format shapefile, przestrzennie, opisuje geometrię jako "punkty", "linie łamane" lub "wielokąty". W terminologii OpenStreetMap można je uznać odpowiednio za 'węzły', 'linie' i 'linie zamknięte'. Każda geometria ma zestaw powiązanych atrybutów. Ogólnie rzecz biorąc są one trochę jak tagi w OSM.

Istnieje kilka sposobów pracy z danymi OpenStreetMap i Shapefiles.

Shapefile jest w rzeczywistości grupą kilku plików sformatowanych do reprezentowania różnych aspektów danych geograficznych:

 • .shp — shape format; geometria obiektu.
 • .shx — shape index format; pozycyjny wskaźnik geometrii obiektów w celu umożliwienia poszukiwania szybko tam i z powrotem.
 • .dbf — attribute format; kolumnowy atrybut każdego kształtu, w formacie dBase IV.

Istnieje również kilka opcjonalnych plików w formacie shapefile. Najważniejszą z nich jest plik .prj który opisuje układ współrzędnych i użytą informację projekcji. Mimo że nie są częścią standardu shapefile ESRI, plik .lyr jest często włączony, ponieważ zawiera dane o tym jak wyświetlić dane (kolor, oznakowanie, itp.) w pakiecie ArcGIS (wikipedia - ArcGIS).

Więcej informacji można znaleźć w Wikipedii

Uzyskanie Shapefiles z danych OSM

Pobieranie Shapefiles

Gotowe pliki Shapefile do pobrania
 • Shapefiles stworzone przez Geofabrik, aktualizowane codziennie (zazwyczaj) z globalnym ekstraktem i niektórymi krajami. Shapefiles zawierają: budynki, użytkowanie terenu, naturalne, miejsca, punkty, koleje, drogi i cieki.
 • Shapefiles z OpenStreetMapData.com. Dane dotyczą tylko linii brzegowej.
 • Metro Extracts service Michal Migurski oferuje Shapefiles dużych miast, aktualizowane co ​​miesiąc, z każdym znacznikiem w jednym Shapefile dla każdego punktu, linii i wielokątu lub oddzielnych Shapefiles dla różnych znaczników
Usługi generujące niestandardowe Shapefile do pobrania
 • OSM2GIS - proste narzędzie opracowane przez User:Arnaud974, jedno Shapefile każde z wszystkimi znacznikami dla punktów, linii i wielokątów.
 • WeoGeo marketplace - wymaga rejestracji.
 • HOT Exports service (export.hotosm.org) (code) - eksport na podstawie niestandardowych plików znaczników (lub wszystkich znaczników) w niektórych rozwijających się regionów świata, z danymi o godzinach starych.
 • Landcover Database Shapefile Download poszczególne warstwy nie tylko z OSM przez obwiednie.
 • BBBike.org extract service oferuje Shapefiles dla obszaru swojego wyboru, aktualizowane co tydzień. Oddzielne Shapefiles dla punktów, miejsc, cieków, dróg, kolei, użytkowania terenu i budynków z odpowiednimi znacznikami, a następnie Shapefiles z wszystkich punktami, liniami i wielokątami razem.
 • Boundaries Map oferuje na całym świecie Shapefiles wszystkich granicach administracyjnych. Baza danych zostanie zaktualizowana na północy niemieckiego czasu. stworzony przez User:wambacher (sorry, google translate)

Uzyskiwanie danych OSM z Shapefiles

Choć może chcesz przekonwertować do formatu .osm z innych powodów (np. do pracy związanymi z narzędziami OpenStreetMap), takie przekształcenie jest zwykle wykonywane jako część procesu importowania. Zobacz szczegóły w Import/Shapefile.

Praca z Shapefiles

Jest wiele bardzo drogich GIS oprogramowań, który działają z Shapefiles: ArcGIS, MapInfo, Maptitude,Manifold i tym podobne.

Alternatywne Open Source m.in.::

Inne narzędzia i wskazówki dla pracujących Shapefile: