Pl:Shapefiles

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Shapefile jest popularnym formatem plików grafiki wektorowej do reprezentowania geoprzestrzennych danych.

Wprowadzenie

Opracowana i regulowana przez ESRI jako (w większości) otwarta specyfikacja, format shapefile, przestrzennie, opisuje geometrię jako "punkty", "linie łamane" lub "wielokąty". W terminologii OpenStreetMap można je uznać odpowiednio za 'węzły', 'linie' i 'linie zamknięte'. Każda geometria ma zestaw powiązanych atrybutów. Ogólnie rzecz biorąc są one trochę jak tagi w OSM.

Istnieje kilka sposobów pracy z danymi OpenStreetMap i Shapefiles.

Shapefile jest w rzeczywistości grupą kilku plików sformatowanych do reprezentowania różnych aspektów danych geograficznych:

 • .shp — shape format; geometria obiektu.
 • .shx — shape index format; pozycyjny wskaźnik geometrii obiektów w celu umożliwienia poszukiwania szybko tam i z powrotem.
 • .dbf — attribute format; kolumnowy atrybut dla każdego kształtu, w formacie dBase IV.

Istnieje również kilka opcjonalnych plików w formacie shapefile. Najważniejszą z nich jest plik .prj który opisuje układ współrzędnych i użytą informację projekcji. Mimo, że nie są częścią standardu shapefile ESRI, plik .lyr jest często włączony, ponieważ zawiera dane o tym jak wyświetlić dane (kolor, oznakowanie, itp.) w pakiecie ArcGIS (wikipedia - ArcGIS).

Więcej informacji można znaleźć w Wikipedii

Uzyskanie Shapefiles z danych OSM

Pobieranie Shapefiles

Gotowe pliki Shapefile do pobrania 
 • Shapefiles stworzone przez Geofabrik, aktualizowane codziennie (zazwyczaj) z globalnym ekstraktem i niektórymi krajami. Shapefiles zawierają: budynki, użytkowanie terenu, naturalne, miejsca, punkty, koleje, drogi i szlaki wodne.
 • Shapefiles z OpenStreetMapData.com. Dane dotyczą tylko linii brzegowej.
 • Metro Extracts service Michal Migurski oferuje Shapefiles dla dużych miast, aktualizowane co ​​miesiąc, z każdym znacznikiem w jednym Shapefile dla każdego punktu, linii i wielokątu lub oddzielnych Shapefiles dla różnych znaczników
Usługi generujące niestandardowe Shapefile do pobrania
 • OSM2GIS - proste narzędzie opracowane przez User:Arnaud974, jedno Shapefile każde z wszystkimi znacznikami dla punktów, linii i wielokątów.
 • WeoGeo marketplace - wymaga rejestracji.
 • HOT Exports service (export.hotosm.org) (code) - eksport na podstawie niestandardowych plików znaczników (lub wszystkich znaczników) w niektórych rozwijających się regionów świata, z danymi o godzinach starych.
 • Landcover Database Shapefile Download poszczególne warstwy nie tylko z OSM przez obwiednie.
 • BBBike.org extract service oferuje Shapefiles dla obszaru swojego wyboru, aktualizowane co tydzień. Oddzielne Shapefiles dla punktów, miejsc, dróg wodnych, dróg, kolei, użytkowania terenu i budynków z odpowiednimi znacznikami, a następnie Shapefiles z wszystkich punktami, liniami i wielokątami razem.
 • Boundaries Map oferuje na całym świecie Shapefiles wszystkich granicach administracyjnych. Baza danych zostanie zaktualizowana na północy niemieckiego czasu. stworzony przez User:wambacher (sorry, google translate)

Tworzenie własnych Shapefiles

 • QGIS (qgis.org) - This desktop GIS software has a QGIS OSM Plugin allowing you to open OSM files and save them to shapefile
  note: OSM-Plugin only loads information from 8 keys and cuts values at 82 chars.
  Blog post on the steps to do it from JOSM
 • ArcGIS has a free editor toolbar as well, which creates geodatabases rather than shapefiles (an ArcGIS file format)
 • "Open Street Map layers importations applications" chapter in Orfeo Toolbox Cookbook, Orfeo Toolbox being available in QGIS through the Sextante plugin.
 • If you load OSM data into a PostGIS database using osm2pgsql, then you can use some PostGIS capable GIS software (e.g. those listed below) or run pgsql2shp (feature of PostGIS) to create a shapefile.
 • OSMLib - A ruby library which can convert to shapefile following a rules file.
 • osm2shp in OSM SVN - C++ script developed by User:Frederik Ramm used by Geofabrik for their shapefile downloads. Fast and scaleable, but maybe not so configurable
 • osm2shp in google code - C# conversion utility - Seems to be under development by User:Cipt2001
 • osm2shp on github - C++ conversion utility, can read complete planet.osm.gz and planet.osm.bz2 streams directly, support tag filtering, under development by User:minad
 • Osmium can convert OSM data to shapefiles. The easiest way is using the included osmjs program which gives you a lot of flexibility in defining what OSM features should end up in what way in the shapefiles.
 • Converting OSM to GML - includes follow up information on going from GML to shapefile
 • osm2shp Java - A very simple command line tool to convert OSM files to Shapefiles. Written in Java. No input from community on its project page. http://sourceforge.net/scm/?type=svn&group_id=355596
 • LocalOsmToShp - To Translate local OpenStreetMap files to shapefiles. Browse C code, documents and examples in project files. Can translate points, ways and relations features, controlling the DBF file (columns and fields). By User:Jrtamayo
 • ogr2ogr - ogr2ogr/GDAL 1.10 or newer has support. Converts OSM data not only to shapefiles but to any vector format which has write support in GDAL/OGR - PostGIS, Oracle, MapInfo, GML, Spatialite etc.
 • Spatial Manager is a software package for converting geospatial datasets, currently a free beta

Uzyskiwanie danych OSM z Shapefiles

Choć może chcesz przekonwertować do formatu .osm z innych powodów (np. do pracy związanymi z narzędziami OpenStreetMap), takie przekształcenie jest zwykle wykonywane jako część procesu importowania. Zobacz szczegóły w Import/Shapefile.

Praca z Shapefiles

Jest wiele bardzo drogich GIS oprogramowań, który działają z Shapefiles: ArcGIS, MapInfo, Maptitude,Manifold i tym podobne.

Alternatywne Open Source m.in.::

Inne narzędzia i wskazówki dla pracujących Shapefile: