Pl:Tag:waterway=drystream

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg waterway = drystream
(droga_wodna = suchy_strumień)
Beauronne Sorges.JPG
Opis
Suche koryto strumienia. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi wodne
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: szkic

Wikidane

waterway=drystream - służy do oznaczenia negatywnej formy erozyjnej powstałej w wyniku działania okresowych strumieni.

Opis obiektu

Stream bed
Te małe suche kanały utworzone przez okresowe strumienie można znaleźć na dnie wąwozów i w małych dolinach rzecznych, oraz na zboczach dolin. Te formy rzeźby charakteryzują się małym zagłębieniem, krętością i podobnym wyglądzie.

Mapowanie

Rysujemy linię linia wzdłuż dna kanału i dodajemy tag waterway=drystream.

Różnica od okresowych strumieni waterway=stream + intermittent=yes
waterway=drystream powinien być traktowany jako element zagłębienia, a nie hydrografii.
waterway=drystream stosujemy w oznaczeniu tych suchych koryt strumienia, gdzie nie ma wody od kilku lat. Aby wskazać sezonowe strumienie, które są elementem hydrografii, stosujemy tagi waterway=stream + intermittent=yes
Te suche kanały mogą być wypełnione wodą podczas topnienia śniegu i podczas ulewnego deszczu. Jeśli pozostaną one napełnione wodą dłużej niż 3-4 tygodnie, wtedy tagujemy je następująco: waterway=stream + intermittent=*

Dodatkowe tagi

Stosujemy tag width=* w celu zaznaczenia szerokości kanału.

Rendering

Suche strumienie nie są obecnie renderowane w Mapniku.

Zobacz też

Dyskusja